Ställa in en påminnelse för en transaktion

Påminnelser är precis vad det låter som. De används för att påminna signerare om att ett dokument väntar. De överförs i form av e-postmeddelanden och kan skickas med angivna intervall.

Ställa in en påminnelse när en transaktion har skickats

 1. Du kan ställa in en påminnelse för transaktionen direkt på sidan Skicka längst ned till höger, till höger om meddelandefältet.

  Markera rutan Ange påminnelse när du vill se alternativen

  Bild på sidan Skicka med fältet Ange påminnelse markerat
 2. Ange hur ofta du vill att påminnelsen ska skickas (varje dag eller varje vecka). Påminnelser skickas vid den valda tidpunkten med tidsstämpelvärdet när avtalet skickades.

Ställa in en påminnelse om en transaktion som redan har skickats

 1. Som avtalets avsändare går du till sidan Hantera, klickar på avtalet och fliken Påminn till höger på sidan.

  Bild av sidan Hantera med fliken Påminn markerad
 2. I informationsfönstret anger du vem du vill påminna, hur ofta och texten som ska inkluderas i påminnelsen. Klicka på Ange påminnelse när du är klar.

  Bild av fliken Påminn med alternativen för påminnelser

   

  När påminnelsen har skapats visas ett meddelande om att åtgärden lyckades högst upp på skärmen.

  Reminder Success message

Avbryta en påminnelse

 1. Som avtalets avsändare går du till sidan Hantera, klickar på avtalet med påminnelseikonen och på fliken Påminn.

  Bild av sidan Hantera med fliken Påminn markerad
 2. Klicka på ikonen med papperskorgen i informationsfönstret. Påminnelser avbryts för hela transaktionen.

  Bild av en påminnelse med ikonen Ta bort markerad

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy