Verkkolomakkeen luominen

Allekirjoitettava verkkolomake voidaan luoda upotettavaksi verkkosivustolle (tai lähetettäväksi linkkinä), jotta useat ihmiset voivat helposti allekirjoittaa asiakirjan. Tämä on erittäin hyödyllinen, jos sinun on julkaistava lomake allekirjoitettavaksi omaan sivustoosi.

Jokainen allekirjoittaja täyttää lomakkeen itsenäisesti, ja jokainen yksittäinen tapahtuma kirjataan erillisenä sopimuksena Hallinta-välilehteen.

Voit määrittää verkkolomakkeelle pysyvät vasta-allekirjoittajat. Nämä henkilöt allekirjoittavat aina sen jälkeen, kun verkkolomakkeessa käynyt henkilö on täyttänyt ja allekirjoittanut lomakkeen.

 1. Napsauta Aloitus-sivulla Julkaise verkkolomake -linkkiä.

  Luo verkkolomakkeita
 2. Kirjoita seuraavalle sivulle Verkkolomakkeen nimi.

  • Verkkolomakkeen nimeä ei voi muokata, joten varmista, että se on nimetty oikein
  • Jos lisäät tiedoston ilman verkkolomakkeen nimen määrittämistä, verkkolomake ottaa tiedoston nimen
 3. Määritä verkkolomakkeen vastaanottajatiedot:

  • Verkkolomakkeen vastaanottajan rooli:
   • Allekirjoittaja – Allekirjoittajien on käytettävä allekirjoitusta muiden tarvittavien kenttien lisäksi.
   • Hyväksyjä – Hyväksyjät voivat täyttää kenttiä, mutta heidän ei tarvitse käyttää allekirjoitusta.
   • Vastaanottaja – Vastaanottajat, kuten hyväksyjät, voivat täyttää kenttien sisällön, mutta heillä ei ole velvollisuutta lisätä allekirjoitusta.
   • Lomakkeen täyttäjä – Lomakkeen täyttäjät voivat vain täyttää kenttiä, eikä heillä ehkä ole allekirjoituskenttää.
  • Verkkolomakkeen todennus:
   • Ei mitään – Tämä asetus käyttää vain sähköpostivahvistusta verkkolomakkeen lähettämisen jälkeen.
   • Salasana – Salasanavaihtoehto edellyttää, että vastaanottaja antaa salasanan, ennen kuin hän voi tarkastella asiakirjaa.  
   • Verkosto – Vastaanottajien on todennettava itsensä jossakin yhteisöpalvelusivustossa, ennen kuin he voivat tarkastella asiakirjaa.
   • Knowledge Based Authentication (KBA) - KBA voidaan ottaa käyttöön todennustapana, jos tilisi on määritetty sallimaan rajoittamaton määrä KBA-tapahtumia. Pidä mielessä, että KBA on käytettävissä vain Yhdysvalloissa.

  Huomautus:

  Adobe Sign -todennusta ja henkilöllisyystodistusta ei tällä hetkellä tueta verkkolomaketodennusta käytettäessä.

  Roolit ja todennukset
 4. Jos haluat lisätä verkkolomakkeeseen vasta-allekirjoituksen, toimi seuraavasti:

  • Kirjoita Allekirjoitusten varmentajat -osaan niiden osapuolten sähköpostiosoitteet, joiden haluat varmentavan tai hyväksyvän sopimuksen:
   • Voit lisätä itsesi (verkkolomakkeen tekijän) napsauttamalla oikealla olevaa Lisää minut -linkkiä.
   • Määritä jokaiselle allekirjoittajalle asianmukainen rooli. Kaikki järjestelmänvalvojan käyttöön ottamat roolit ovat käytettävissä.
   • Määritä jokaiselle varmentajalle oikea todennustapa.
   • Kaikkien määritettyjen varmentajien on suoritettava allekirjoittaminen ja hyväksyntä sopimusta varten määrittämässäsi järjestyksessä.

  Huomautus:

  Pidä mielessä, että varmentajat ovat aina viimeisiä hyväksyjiä. Prosessi alkaa aina henkilöstä, joka käy verkkolomakkeessa.

 5. Vedä ja pudota verkkolomakkeen perustana käytettävät tiedostot Tiedostot-osaan tai valitse Lisää tiedostot ja siirry missä tahansa verkossa olevassa asemassa tai integroidussa tiedostosäilössä olevaan dokumenttiin.

 6. Asetusten määrittäminen

  • Salasanasuojaus – Jos haluat käyttää salasanaa verkkolomakkeessa suoritetulla allekirjoitusprosessilla luodun lopullisen PDF-tiedoston avaamiseen, valitse tämä ruutu.  Sinua pyydetään antamaan salasana.
  • Vastaanottajan kieli (vain Business- ja Enterprise-palvelutasot) – Tämä asetus määrittää näytössä annettujen ohjeiden ja verkkolomakkeeseen liittyvien sähköposti-ilmoitusten kielen.
 7. Valitse Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehto ja napsauta sitten Seuraava.

  configure_the_webform
 8. Sivu päivitetään, ja sisällönluontiympäristöön ladatut kentät tulevat näyttöön.

  Vedä tarvittavat kentät sivun oikealta puolelta dokumenttiin tarpeen mukaan.

  Varmista, että asettelet ainakin yhden allekirjoituksen kullekin allekirjoittajalle, mukaan lukien alkuperäinen allekirjoittaja ja kaikki vasta-allekirjoittajat.

 9. Kun kaikki kentät on lisätty, napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Tallenna-painiketta.

  place_fields
 10. Saavut verkkolomakejulkaisun luontisivulle. Täältä saat verkkolomakkeen URL-osoitteen ja iframe-/JavaScript-koodin, jolla voit upottaa sen.

  Voit myös koeallekirjoittaa verkkolomakkeen.

  post_creation_page

Verkkolomakkeen koon määrittäminen edellyttää jonkin verran HTML-tietämystä, mutta prosessi on yksinkertainen. Tämän prosessin avulla voit mukauttaa, miten verkkolomake sopii verkkosivullesi.

Huomautus:

Tämä prosessi koskee vain verkkolomakkeen JavaScript-koodia.

 • URL-verkkolomakkeiden kokoa ei voi muuttaa.

Oletusarvoisesti verkkolomakkeen korkeus ja leveys skaalautuvat selaimen koon mukaan. Tämän dynaamisen ominaisuuden ansiosta verkkolomaketta voidaan tarkastella useimmilla näyttötarkkuuksilla.

verkkolomakeikkunan oletuskoko

Voit muuttaa verkkolomakkeen kokoa lisäämällä tyylin <div> verkkolomaketta ympäröivään koodiin. Tämä vaihe toteutetaan HTML:llä, mikä tekee widgetin kehyksen ulkoasusta täysin mukautettavan.

Verkkolomakkeen koodi on esitetty alla. Se on saatu napsauttamalla Hallinta-sivun vastaavaa hae koodi -linkkiä:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

 

Jos haluat muuttaa kokoa, lisää seuraava koodi ennen verkkolomakkeen koodia. Tämä koodi asettaa leveydeksi 500 pikseliä ja korkeudeksi 600 pikseliä.

Verkkolomakkeen kehyksen reunaa voidaan myös säätää muuttamalla reunan ominaisuuksia.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

 

Verkkolomakkeen isännöintiin käytettävään sivustoon lisättävä koodi on seuraava:

<html>

 

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

 

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</script></div></html>

Kooltaan muutettu verkkolomake

Kuten huomaat, tuloksena oleva verkkolomake näytetään ilmoitetussa koossa.

Nämä mittasuhteet eivät selvästikään ole ideaalisia, mutta tämä osoittaa, miten korkeus- ja leveysarvojen asettaminen vaikuttaa julkaistuun verkkolomakkeeseen.


Koko näyttö 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.adobesign.com/public/embeddedWidget?wid=[yourwidgetId goes here]'>

</script>

</body>


Koko näyttö 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>


Hanki verkkolomakkeen URL-osoite

Jos tarvitset URL-osoitekoodin verkkolomakkeesta, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta Hallinta-välilehteä.

 2. Valitse Verkkolomakkeet-suodatin.

 3. Valitse verkkolomake napsauttamalla sitä kerran.

  • Tämä avaa oikealle Toiminta-sivuvalikon.
 4. Napsauta Hanki koodi -toimintoa.

  Siirry Hanki koodi -kohtaan.
 5. Sivu päivitetään, ja näyttöön tulee verkkolomake, jossa URL-osoitekoodi on sivun yläosassa:

  Hanki koodi


URL-osoitteen parametrien käyttäminen verkkolomakekenttien täyttämiseen

Jos haluat lisätä arvoja verkkolomakkeen kenttään, sinun on tiedettävä kaksi asiaa:

 • kentän merkitseminen käytettävissä olevaksi URL-osoitteen parametreja varten
 • lisättävien URL-osoitteen parametrien rakentaminen

 

Kentän merkitseminen käytettävissä olevaksi URL-osoitteen parametreja varten

 1. Luo verkkolomake tai muokkaa sitä niin, että sillä on oikeudet kenttien käyttöön.

 2. Lisää tekstikenttä, jonka haluat täyttää URL-osoitteen kautta.

  •  Arvoja voi lisätä vain tekstikenttiin.
 3. Avaa kentän ominaisuudet napsauttamalla kenttää.

 4. Muuta kentän nimi haluamaasi muotoon. Kentän nimi on käytettävän parametrin ensimmäinen osa, joten sitä parempi, mitä lyhyempi se on.

 5. Valitse valintaruutu, jossa lukee Oletusarvo saattaa olla peräisin URL-osoitteesta.

  • Valitse halutessasi Vain luku -ruutu, jos haluat, että arvoa ei voi muuttaa.
 6. Tallenna parametrit valitsemalla OK.

 7. Toista tämä kaikkien sellaisten kenttien osalta, joiden on hyväksyttävä parametri URL-osoitteesta.

 8. Tallenna verkkolomake valitsemalla Tallenna.

URL

Tässä esimerkissä luodaan kaksi kenttää, jotka täytetään URL-osoitteella:

 • Branch_Office – Kenttä, joka hyväksyy haarakonttorin merkkijonon (näkyy edellä)
 • Emp_ID – Kenttä, joka hyväksyy työntekijän tunnuksen

 

Lisättävien URL-osoitteen parametrien rakentaminen

 1. Kopioi URL-osoite verkkolomakkeesta. Voit tehdä tämän helpoiten seuraavasti:

  • Muokkaa verkkolomaketta Hallinta-sivulla.
  • Napsauta Kopioi verkkolomakkeen URL-osoite -linkkiä.
  URL

  Verkkolomakkeiden URL-osoitteet ovat hyvin pitkiä, joten tässä käytetään esimerkkinä lyhennettyä URL-osoitetta (omasi näyttää erilaiselta):

  Esimerkki-URL-osoite:

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Liitä URL-osoite tekstieditoriin, kuten Muistioon.

 3. Lisää omat parametrisi  

  • Parametrien alku osoitetaan lisäämällä tarkistemerkki (punta, #) verkkolomakkeen URL-osoitteen perään.
  • Lisää sen jälkeen parametrit muodossa {kentän_nimi}={arvo}.

  Esimerkki-URL-osoite, jossa on yksi parametri

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Voit lisätä useita arvoja lisäämällä et-merkin (&) kenttien arvojen väliin.

  Esimerkki-URL-osoite, kaksi parametria

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Kun kaikki kenttä=arvo-parit on lisätty URL-osoitteeseen, kopioi koko merkkijono ja liitä se selaimeen.

  Verkkolomake muodostetaan täytetyillä kentillä:

  URL

 

Ominaisuudet ja rajoitukset

 • #-merkkiä käytetään vain kerran parametrien alun merkitsemiseen.
  • Toisen #-merkin käyttäminen arvossa myöhemmin ei vaikuta tulokseen negatiivisesti.
 • Arvoissa voi käyttää välilyöntejä.
 • Kentän nimessä voi käyttää välilyöntejä vain silloin, jos lisäät URL-osoitteessa välilyönnin merkiksi %20.
  • Tämä toimii: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Tämä ei toimi: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Yleisesti suositellaan, että kenttien nimissä käytetään välilyöntien sijaan alaviivoja. Tämä säästää aikaa.
 • Kentän nimen, yhtäsuuruusmerkin ja arvon alun välissä ei voi olla välilyöntiä (Kentännimi=Arvo).
 • Et-merkin molemmin puolin ei voi olla välilyöntiä, jos arvoja on useita.
 • URL-osoitteen parametreista arvonsa saavien kenttien määrää ei ole rajoitettu (URL-osoitteen mahdollisia pituusrajoituksia lukuun ottamatta).
 • Laskettuja tekstikenttiä ei voi ohittaa, ja kenttien ominaisuuksien vieressä ei ole valintaruutua.
 • URL-osoitteiden parametrit eivät toimi todennettujen verkkolomakkeiden kanssa. URL-osoitteen hash-fragmenttien vuoksi URL-osoitteen parametreja ei siirretä takaisin asiakkaalle todennuksen suorittamisen jälkeen (palvelin ei koskaan näe URL-osoitteen kyseistä osaa), jos verkkolomake on suojattu salasanalla tai jollakin muulla todennusmenetelmällä. 

 

Virheiden käsittely

 • URL-osoitteiden parametrit, jotka eivät vastaa lomakekenttien nimiä, ohitetaan.
 • URL-osoitteiden parametrit, jotka yrittävät määrittää arvon muulle kuin tekstikentälle tai tekstikentälle, jossa Oletusarvo saattaa olla peräisin URL-osoitteesta -asetusta ei ole otettu käyttöön, ohitetaan.


Verkkolomakkeen poistaminen käytöstä

Kun poistat verkkolomakkeen käytöstä, se ei ole enää allekirjoittajien käytettävissä, mutta se näkyy yhä tililläsi. Voit ottaa hallinnassasi olevan verkkolomakkeen uudelleen käyttöön koska tahansa.

Verkkolomakkeen poistaminen käytöstä:

 1. Napsauta Hallinta-välilehteä.

 2. Valitse Verkkolomakkeet-suodatin.

 3. Napsauta käytöstä poistettavaa verkkolomaketta kerran.

 4. Napsauta Poista käytöstä.

  • Näyttöön avautuu asetusikkuna.
  Poista käytöstä
 5. Valitse vaihtoehto, jonka haluat tarjota käyttäjille, jotka yrittävät käyttää verkkolomaketta URL-osoitteen kautta.

  • Ohjaa allekirjoittajat toiseen verkkosivustoon - Voit ohjata allekirjoittajat toiselle verkkosivulle, kuten verkkolomakkeen nykyiseen versioon.
  • Kirjoita mukautettu viesti allekirjoittajille - Voit kirjoittaa viestin, joka näytetään verkkolomakkeen sijasta.
   • Voit lisätä viestiin linkkejä, kun laitat ne hakasulkeisiin [ ]
   • Voit myös lisätä tunnisteita käyttämällä | (pystyviiva) -symbolia URL-osoitteen jälkeen

  Esim. [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] näkyy muodossa Adobe Sign.

 6. Napsauta Poista käytöstä

  • Näyttöön tulee onnistumisviesti
  • Tila muuttuu 
  • Uudelleenohjaustapa on lisätty tilan alle
  • Kyky muokata verkkolomaketta on poistettu


Verkkolomakkeen ottaminen käyttöön

Käytöstä poistetut verkkolomakkeet voidaan ottaa takaisin käyttöön ja toimiviksi koska tahansa.

 

Käytöstä poistetun verkkolomakkeen käyttöön ottaminen:

 1. Napsauta Hallinta-välilehteä. 

 2. Valitse Verkkolomakkeet-suodatin.

 3. Napsauta käyttöön otettavaa verkkolomaketta kerran.

 4. Napsauta Ota käyttöön -painiketta. 

  Ota käyttöön
 5. Valitse Ota käyttöön, kun näyttöön tulee haaste. 


Verkkolomakkeen piilottaminen

Jos haluat poista verkkolomakkeen Sivunhallinta-näkymästä, voit piilottaa sen.

Verkkolomakkeen piilottaminen poistaa sen näkymästäsi, muut käyttäjät, joilla on siihen pääsy (jakamisen kautta), voivat yhä nähdä sen.

 1. Valitse Hallinta-välilehti ja vieritä alas kohtaan Verkkolomakkeet

 2. Valitse Verkkolomakkeet-suodatin.

 3. Napsauta piilotettavaa verkkolomaketta kerran.

 4. Napsauta oikealla olevassa asetusvalikossa olevaa Piilota verkkolomake-linkkiä.

  • Jos verkkolomake on edelleen käytössä, näyttöön tulee varoitusikkuna, joka ilmoittaa, että verkkolomake on yhä käytössä ja allekirjoittajat voivat allekirjoittaa sen.
  Piilota

  Varoitus:

  Jos et poista verkkolomaketta käytöstä ennen sen piilottamista, käyttäjät voivat yhä käyttää sitä ja allekirjoittaa sen.


Kuinka ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttäjän pääsy verkkolomakkeeseen

Business- ja Enterprise-palvelutasoilla voidaan määrittää verkkolomakkeiden käyttöoikeudet ja allekirjoittajan asetukset.

Verkkolomakkeiden käyttöoikeudet ja allekirjoittajan asetukset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tili- tai ryhmätasolla kohdassa Tili > Tilin asetukset > Globaaliasetukset > Verkkolomakkeet.

enable_web_forms

Määritysasetukset

Verkkolomakkeilla on neljä valinnaista määritystä:

 • Salli kopiot verkkolomakkeissa:
  • Kun käytössä, sähköpostiosoitteet voidaan lisätä verkkolomakkeeseen kopion vastaanottavina osapuolina. Muutoin vaihtoehto lisätä kopion vastaanottajat poistetaan luontiprosessissa
 • Salli verkkolomakkeiden PDF-esikatselu:
  • Kun käytössä, PDF-linkki on nähtävissä verkkolomakkeessa, jolloin vastaanottaja voi nähdä verkkolomakkeen PDF:nä
   • Huomioi, että PDF on asiakirja, jonka vastaanottaja voi tallentaa paikalliseen järjestelmäänsä
 • Edellytä sähköpostiosoitetta verkkolomakkeiden allekirjoitusosassa:
  • Kun käytössä, Sähköpostiosoite-kenttä on pakollinen kullekin allekirjoittajalle asiakirjan puitteissa.
   • Adobe Sign automaattisesti asettaa allekirjoituksen eston kelle tahansa vastaanottajalle, jolla ei ole sähköpostikenttää asiakirjassa
  • Vastaanottajaa kehotetaan antamaan sähköpostiosoite interstitiaalisella sivulla
 • Vaadi allekirjoittajaa vahvistamaan sähköpostiosoitteensa:
  • Kun käytössä, vastaanottajan on varmennettava allekirjoituksensa ennen kuin sopimus on valmis (Allekirjoitettu)
  • Kun poissa käytöstä, vastaanottajan ei tarvitse varmentaa allekirjoitustaan ja sopimus etenee seuraavalle vastaanottajalle, tai tulee valmiiksi.
   • Varmentamattomat allekirjoitukset voidaan hylätä

Varoitus:

Jos poistat allekirjoituksen sähköpostitodennuksen käytöstä ja vaadit oikeudellisesti sitovaa allekirjoitusta, varmista, että käytät yksilöllisen henkilön tunnistamiseen tarkoitettua todennustapaa (esim. Verkosto, KBA).


Usein kysytyt kysymykset ja tunnetut ongelmat

Ei. 

Kun verkkolomake on luotu, sen nimeä ei voi päivittää.

Verkkolomakkeen tekijä saa aina valmiin sopimuksen (paitsi jos ilmoitus on estetty asetuksilla).

Jos verkkolomakkeen allekirjoittamisesta halutaan ilmoittaa jollekin muulle, voidaan käyttää Kopio-kenttää, jos halutaan varmistaa, että kyseinen henkilö lisätään automaattisesti viestin saajaksi.

Kopio-kenttä

Ei. 

Kun verkkolomake on luotu, kopion saajia ei voi päivittää.

Ei.

Adobe Sign -kirjaston malleja ei voi käyttää verkkolomakkeen pohjana.

Kyllä.

Sähköpostivahvistusprosessin käytöstäpoisto-ohjeet löytyvät Määritys-osasta.

Varoitus:

Jos poistat allekirjoituksen sähköpostitodennuksen käytöstä ja vaadit oikeudellisesti sitovaa allekirjoitusta, varmista, että käytät yksilöllisen henkilön tunnistamiseen tarkoitettua todennustapaa (esim. Verkosto, KBA).

Verkkolomakkeen toisen tekijän todennustavat

Kyllä. 

Verkkolomakkeen URL-osoite on kuin mikä tahansa muu URL-osoite.

URL-osoitteen lisääminen verkkolomakkeeseen hyperlinkkinä ei loogisesti linkitä mitään verkkolomakkeen luomaa sopimusta lähdesopimukseen.