Zezwalanie użytkownikowi na modyfikowanie umów

Omówienie

Funkcja modyfikacji umów umożliwia właścicielowi umowy dodanie lub usunięcie plików dołączonych do umowy oraz zapewnia możliwość dodania, usunięcia lub edycji pól w plikach.

Możliwość modyfikacji umowy jest ograniczona do umów, w których pierwszy odbiorca nie zakończył jeszcze swojego działania.  Po zakończeniu działań przez pierwszego odbiorcę umowa nie może być już modyfikowana, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, należy ponownie przesłać umowę.

Jak to działa

Właściciele umów mogą uzyskać dostęp do swojej umowy poprzez stronę Zarządzaj i wybrać opcję Modyfikuj umowę z listy dostępnych działań.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj >

Obraz strony Zarządzaj z wybraną umową

Użytkownikowi prezentowany jest interfejs do edycji plików oraz opcja wysłania umowy do tworzenia:

Widok limitowanej strony Wyślij

Rekord raportu kontroli

Modyfikacja umowy wprowadza rekord wskazujący, że autor umowy dokonał modyfikacji umowy. Przy każdej aktualizacji umowy wprowadzany jest jeden rekord:

Rekord raportu kontroli

Konfiguracja

Funkcja może być tylko włączona lub wyłączona. Nie ma więcej opcji konfiguracji.

Dostępność:

Opcja pozwalająca na modyfikację umów jest ograniczona do kont na poziomie przedsiębiorstwa.

Zakres konfiguracji:

Funkcję tę można włączyć zarówno na poziomie konta, jak i grupy.

Aby ją włączyć, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Modyfikuj umowy.

Przejdź do elementów sterujących opcji modyfikacji umowy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?