Dokument tożsamości Adobe Acrobat Sign: raport tożsamości sygnatariusza

Omówienie

Raport tożsamości sygnatariusza (SIR) rejestruje dane wejściowe przechwycone podczas uwierzytelniania dokumentem tożsamości. (np. obraz twarzy sygnatariusza, numer telefonu, obrazy dokumentu tożsamości, dane pobrane z dokumentu tożsamości itp.)

Raport tożsamości sygnatariusza

Domyślnie usługa Adobe Acrobat Sign nie przechowuje tych informacji. Konta z wymaganiami dotyczącymi gromadzenia tych danych mogą skontaktować się z zespołem pomocy technicznej i poprosić o włączenie SIR.

 

SIR:

Dla każdej umowy tworzy się jeden SIR. Jeśli wielu odbiorców tej samej umowy uwierzytelnia się przy użyciu dokumentu tożsamości, wszyscy są przedstawieni w jednym raporcie.

Umowy w toku wyświetlają SIR jako Tymczasowy raport tożsamości sygnatariusza. Raport pozostaje oznaczony jako raport tymczasowy do momentu, aż transakcja osiągnie stan końcowy (zakończona, wygasła, porzucona).

Gdy umowa zostanie ostatecznie rozwiązana, SIR jest oznaczony jako Końcowy raport tożsamości sygnatariusza:

Raport tymczasowy

Uwaga:

Metoda uwierzytelniania na podstawie dokumentu tożsamościoraz Raport tożsamości sygnatariusza są dostępne tylko dla planu usług na poziomie Enterprise.


Dostęp użytkownika do raportu tożsamości sygnatariusza

Tylko autor umowy może pobrać SIR ze strony Zarządzaj.

  • Udostępnianie zaawansowane udziela dostępu do SIR z uprawnieniami wyświetlania

Aby pobrać plik SIR:

  • Przejdź do strony Zarządzaj.
  • Wybierz umowę z żądanym raportem pojedynczym kliknięciem.
  • W prawej części ekranu kliknij opcję Zobacz więcej, aby wyświetlić wszystkie narzędzia.
  • Kliknij opcję Pobierz raport tożsamości.
  • Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z prośbą o podanie hasła dla dokumentu.
    • To hasło jest osadzone w pliku PDF i musi zostać wprowadzone przed wyświetleniem pliku PDF.
  • Po wprowadzeniu hasła kliknij przycisk Pobierz. Raport zostanie pobrany do systemu lokalnego
Pobierz plik SIR za pomocą strony Zarządzaj.

 

Jeśli SIR zostanie pobrany przed osiągnięciem stanu końcowego umowy, dokument zostanie oznaczony jako Tymczasowy raport. Po zakończeniu umowy raport będzie oznaczony jako Ostateczny SIR.

Raport tymczasowy

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto