Praca z automatycznym wykrywaniem pól

Funkcja automatycznego wykrywania pól w środowisku tworzenia jest domyślnie włączona dla kont na wszystkich poziomach usług.

Uwaga:

Ulepszona wersja automatycznego wykrywania pól formularzy jest w ograniczonym zakresie wdrażana w środowisku NA1, NA2 i NA4.

W przypadku kont na tych partycjach usprawniono logikę uczenia maszynowego umieszczania pól formularzy. W przyszłych wersjach do dystrybucji zostaną dodane kolejne partycje.

Omówienie

Podczas przesyłania nowego formularza do środowiska tworzenia aplikacja Adobe Acrobat Sign sprawdza dokument i identyfikuje miejsca na stronie, które prawdopodobnie mogą wymagać utworzenia pól.

Proponowane pola znajdujące się w pobliżu pola podpisu są poddawane dalszej ocenie w celu ustalenia, czy można przewidzieć ich typ. Zostanie podjęta próba umieszczenia logicznego typu pola (np. Imię i nazwisko, Data podpisu, Tytuł, Firma)

Autor może zaakceptować umieszczone proponowane pola, usunąć je lub też zmienić ich typ.

Korzystanie

Wykrywanie pól odbywa się automatycznie podczas wysyłania dokumentu do środowiska tworzenia. Obejmuje to proces tworzenia szablonu lub formularza internetowego oraz zdarzenia wysyłania.

 • Po zidentyfikowaniu proponowanych pól w górnej części okna tworzenia zostanie wyświetlone wyskakujące okno dialogowe „Umieść wszystkie pola”.
 • Po wybraniu przycisku Umieść wszystkie pola wszystkie strony w dokumencie zostaną obliczone, a wszystkie pola — umieszczone.
 • Wybranie przycisku X w prawym górnym rogu okna wyskakującego okna dialogowego spowoduje zamknięcie tego okna bez umieszczania żadnych pól.
Wersja ML automatycznego wykrywania pól

 • Jeśli okno dialogowe umieszczania pola jest zamknięte i chcesz je wyświetlić ponownie, wybierz opcję Resetuj pola w prawym dolnym rogu okna (nad przyciskami Wstecz i Wyślij).
Łącze Resetuj pola

 • Jeśli nie zostaną wykryte żadne prawdopodobne pola, okno dialogowe Umieść wszystkie pola nie zostanie wyświetlone.
Uwaga:

Wykrywanie pól nie zostanie uruchomione, jeśli:

 • W przesłanym dokumencie zastosowano już pola dowolnego rodzaju (znaczniki tekstowe lub pola formularza Acroform).
 • Dokument zawiera ponad 25 stron.
 • Ustanowione zostanie hasło w celu ochrony podpisanego dokumentu podczas konfiguracji umowy.

Autor powinien ocenić każde pole, aby ustawić właściwości pola, szczególnie jeśli umowa jest przeznaczona dla więcej niż jednego odbiorcy.

 • Aplikacja Acrobat Sign nie określa intuicyjnie, jaka powinna być nazwa pola, dlatego do wszystkich pól zostaje zastosowana nazwa ogólna (na przykład: Pole niestandardowe 1). 
 • Acrobat Sign nie może określić odbiorcy, do którego należy przypisać pole. Domyślnie wszystkie pola są przypisywane do pierwszego odbiorcy na liście odbiorców.
Edycja odbiorcy i nazwy pola

 

W pierwszej kolejności zaleca się usunięcie dodatkowych pól, które zostały nieprawidłowo umieszczone.

Usuwanie niepotrzebnych pól

Uwaga:

Aby wybrać wiele plików, należy przytrzymać klawisz Shift i kliknąć na formularzu lub narysować obwiednię za pomocą myszy. Zostaną zaznaczone wszystkie pola znajdujące się w obwiedni.

Można następnie przemieścić lub usunąć grupy pól.

 

Następnie zmień rozmiar/umiejscowienie wszystkich pól, które zostały niewłaściwie umieszczone.

W razie potrzeby zmień rozmiar/umiejscowienie pól

Umieść wszystkie nieprawidłowo umieszczone pola zgodnie z wymaganiami.

Umieść pola w odpowiedni sposób

Gdy w formularzu znajdują się już tylko potrzebne pola, sprawdź każde z nich, otwierając je podwójnym kliknięciem.

Zastosuj opisową nazwę pola, aby raporty były bardziej przejrzyste, a mapowanie danych łatwiejsze do zaplanowania.

Aby zmienić nazwę pola, kliknij ikonę Edytuj obok nazwy pola i wprowadź swoją nazwę.

Edycja nazwy pola

 

Jeśli formularz wymaga, aby pierwszy odbiorca wprowadził całą zawartość, wówczas domyślna wartość Przypisane do jest dokładnie taka, jak potrzebujesz.

Jeśli jednak wysyłający musi wstępnie uzupełnić jakieś pola lub jeśli istnieje kilku odbiorców, wówczas pole Przypisane do powinno zostać zaznaczone i dostosowane według potrzeb.

Edycja adresata pola

Inną kwestią do sprawdzenia w przypadku pól jest typ pola.

Większość rozmieszczonych proponowanych pól to pola tekstowe. Można je jednak łatwo zmienić na większość popularnych typów pól z jednym wierszem:

 • Pola podpisu
 • Pola informacji o sygnatariuszu
 • Pola tekstowe
Edycja typu pola

Uwaga:

Automatycznie umieszczane pola obsługują wszystkie normalne opcje pól, takie jak reguły walidacji pól, instrukcje warunkowe, narzędzia do zmiany wyglądu czcionki itp.

 

Zaktualizuj/zweryfikuj po kolei pola w całym dokumencie.

Po umieszczeniu wszystkich pól, kliknij opcję Zapisz lub Wyślij, aby zakończyć proces tworzenia.

Jeśli tworzysz szablon, wszystkie pola możesz edytować na stronie Zarządzaj.

Jeśli opuścisz środowisko tworzenia przed zapisaniem lub wysłaniem, dokument będzie można znaleźć na stronie Zarządzaj w sekcji Wersja robocza, ale rozmieszczenie pól zostanie utracone.

Włączanie i wyłączanie

Funkcję automatycznego wykrywania pól na poziomie konta lub grupy może włączyć i wyłączyć jedynie dział pomocy technicznej Acrobat Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

Ważne kwestie

Umowy o całkowitej liczbie stron powyżej 25 nie będą wywoływać automatycznego wykrywania pól.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?