Korzystanie z wymuszonej weryfikacji tożsamości

Funkcja programu Adobe Acrobat Sign „Wymuś uwierzytelnienie tożsamości” jest dostępna dla usługi na poziomie Enterprise i Business.

Omówienie

Funkcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości określa zdarzenia wyzwalające, które powodują wyświetlenie odbiorcy monitu o ponowne uwierzytelnienie podczas interakcji z umową.

Otarcie umowy jest głównym wyzwalaczem uwierzytelniania.

 • To uwierzytelnianie musi być włączone, gdy jeden z pozostałych wyzwalaczy jest włączony.

Inne wyzwalacze będą wymuszać uwierzytelnianie po zastosowaniu podpisu i/lub po zakończeniu procesu podpisu.

Włączone wyzwalacze obejmują wszystkich sygnatariuszy umów (wewnętrznych i zewnętrznych).

Dostęp do funkcji można uzyskać na stronie Ustawienia Bio-Pharma, która jest dostępna dla wszystkich klientów usługi na poziomie Enterprise lub Business.

Korzystanie

Wymagania wstępne

Aby funkcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości działała, sygnatariusz musi uwierzytelnić swoją tożsamość przy użyciu jednej z tych metod:

 • Uwierzytelnianie telefoniczne (SMS) — zalecane dla sygnatariuszy zewnętrznych;
 • Uwierzytelnianie Acrobat Sign — zalecane dla sygnatariuszy wewnętrznych.

Metoda uwierzytelniania jest definiowana na stronie Ustawienia wysyłania w sekcji Metody uwierzytelniania tożsamości.

 

Po włączeniu funkcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości wymaga od sygnatariusza uwierzytelnienia przy otwarciu umowy.

Możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych wyzwalaczy uwierzytelniania:

 • Wezwanie do uwierzytelniania przy każdym polu podpisu — po kliknięciu pola podpisu odbiorca otrzymuje wezwanie do uwierzytelniania.
 • Wezwanie do uwierzytelniania przy finalizacji umowy — po kliknięciu przycisku Kliknij, aby podpisać odbiorca otrzymał wezwanie do uwierzytelniania.

 

Po wyzwoleniu prośby o uwierzytelnienie odbiorcy wyświetlony zostanie interfejs uwierzytelniania.

Istnieją dwie możliwe opcje:

 • Uwierzytelnianie telefoniczne — wiadomość SMS zawiera pięciocyfrowy kod, który sygnatariusz musi wprowadzić przed zastosowaniem podpisu.
Monitowanie odbiorcy do uwierzytelniania telefonicznego

 

 • Uwierzytelnianie Acrobat Sign – wyświetlane jest żądanie hasła Acrobat Sign sygnatariusza.
Monit o uwierzytelnienie w usłudze Acrobat Sign

Po złożeniu podpisu odbiorca może kontynuować proces wypełniania/podpisywania formularza.

Opcje konfiguracji

Gdy opcja Wymuś uwierzytelnienie tożsamości jest aktywna, dostępne są trzy opcje określające, kiedy odbiorca otrzymuje wezwanie do uwierzytelniania.

 • Uwierzytelnianie przy otwarciu umowy — po otwarciu umowy odbiorca otrzymuje prośbę o uwierzytelnienie przed wyświetleniem treści umowy.
  • Ta opcja musi być włączona, jeśli inne wezwania do uwierzytelnienia mają być włączone.
 • Uwierzytelnienie dla każdego pola podpisu — po włączeniu tej opcji odbiorca otrzymuje prośbę o uwierzytelnienie za każdym razem, gdy kliknie pole podpisu.
  • Ponownie uwierzytelniane są tylko pola podpisu, natomiast pola inicjałów nie są już uwierzytelniane.
  • Ustawienia wpływają zarówno na wymagane, jak i opcjonalne pola podpisu i bloku podpisu.
 • Uwierzytelnienie przy finalizacji cyklu podpisywania — po kliknięciu przycisku Kliknij, aby podpisać odbiorca otrzyma wezwanie do uwierzytelniania.
Przycisk „Kliknij, aby podpisać” w stopce

Włączanie i wyłączanie

Funkcja „Wymuś uwierzytelnienie tożsamości” może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta Acrobat Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

 

Aby uzyskać dostęp do opcji, wybierz kolejno: Ustawienia konta > Ustawienia Bio-Pharma

Przejdź do elementów sterujących Wymagane uwierzytelnienie tożsamości na karcie Bio-Pharma


Kwestie, o których należy pamiętać...

 • Wymagana tożsamość współpracuje z uwierzytelnionym podpisem własnym.
 • Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości działa z polami podpisów cyfrowych i elektronicznych.
  • Każdy sygnatariusz może mieć tylko jedno pole podpisu cyfrowego i wiele pól podpisu elektronicznego.
 • Wymagane uwierzytelnienie nie jest stosowane, gdy jako podpis używany jest tylko stempel.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto