Pakollisen henkilöllisyyden todennuksen käyttäminen

Adobe Acrobat Signin Edellytä henkilöllisyyden todennusta -toiminto on käytettävissä enterprise- ja business-palvelusopimustasolla.

Yleiskatsaus

Edellytä henkilöllisyyden todennusta -toiminto määrittää käynnistintapahtumat, jotka kehottavat vastaanottajaa suorittamaan todennus uudelleen sopimusta käsiteltäessä.

Sopimuksen avaaminen on ensisijainen todennuksen käynnistin.

 • Tämä todennus on otettava käyttöön, jos jokin muista käynnistimistä on käytössä.

Muut käynnistimet pakottavat suorittamaan todennuksen allekirjoitusta lisättäessä ja/tai allekirjoitusprosessin päättyessä.

Käytössä olevat käynnistimet koskevat kaikkia sopimuksessa osallisena olevia (sisäisiä ja ulkoisia) allekirjoittajia.

Toiminto voidaan ottaa käyttöön Biofarmakologiset asetukset -sivulla, ja se on kaikkien enterprise- tai business-palvelupaketin hankkineiden asiakkaiden käytettävissä.

Käyttötapa

Edellytykset

Edellytä henkilöllisyyden todennusta -toiminto edellyttää toimiakseen, että allekirjoittaja todentaa henkilöllisyytensä seuraavilla tavoilla:

 • Puhelintodennus (SMS) – Suositellaan ulkoisille allekirjoittajille
 • Acrobat Sign -todennus – Suositellaan sisäisille allekirjoittajille

Todennusmenetelmä on määritetty Henkilötietojen todennusmenetelmät -osan Lähetysasetukset-sivulla.

 

Kun Edellytä henkilöllisyyden todennusta -toiminto on käytössä, allekirjoittajan on suoritettava todennus sopimusta avattaessa.

Myös muita todennuskäynnistimiä voidaan määrittää:

 • Kehota suorittamaan todennus jokaisessa allekirjoituskentässä – Kun vastaanottaja napsauttaa allekirjoituskenttää, häntä kehotetaan suorittamaan todennus.
 • Kehota suorittamaan todennus sopimusta viimeisteltäessä – Kun vastaanottaja napsauttaa Allekirjoita -painiketta, häntä kehotetaan suorittamaan todennus.

 

Todennushaasteen käynnistämisen jälkeen vastaanottaja näkee todennuskäyttöliittymän.

Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Puhelintodennus – Tekstiviestipohjainen teksti, joka sisältää viisinumeroisen koodin. Allekirjoittajan on annettava koodi ennen allekirjoittamista.
Vastaanottajan puhelintodennushaaste

 

 • Acrobat Sign -todennus – Pyyntö, jolla allekirjoittajaa pyydetään antamaan Acrobat Signin salasanansa
Acrobat Sign -todennushaaste

Allekirjoittamisen jälkeen vastaanottaja voi jatkaa lomakkeen täyttö- ja allekirjoitusprosessia.

Määritysasetukset

Kun Edellytä henkilöllisyyden todennusta -toiminto on käytössä, valittavissa on kolme vaihtoehtoa, jotka määrittävät, milloin vastaanottajaa pyydetään suorittamaan todennus:

 • Suorita todennus sopimusta avattaessa – Kun sopimus avataan, vastaanottajaa pyydetään suorittamaan todennus ennen sopimuksen sisällön näyttämistä.
  • Tämä asetus on otettava käyttöön, jos halutaan ottaa myös muita todennushaasteita käyttöön.
 • Suorita todennus jokaisen allekirjoituskentän osalta – Kun toiminto on käytössä, vastaanottajaa kehotetaan suorittamaan todennus aina, kun hän napsauttaa jotakin allekirjoituskenttää.
  • Vain allekirjoituskentät todennetaan uudelleen, alkuperäisiä kenttiä ei.
  • Asetus vaikuttaa sekä pakollisiin että valinnaisiin allekirjoituksiin ja allekirjoituskenttiin.
 • Suorita todennus allekirjoitusta viimeisteltäessä – Kun vastaanottaja napsauttaa Allekirjoita -painiketta, häntä kehotetaan suorittamaan todennus.
Alatunnisteen Allekirjoita-painike

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Acrobat Sign -tilin järjestelmänvalvoja voi ottaa Acrobat Signin "Edellytä henkilöllisyyden todennus" -toiminnon käyttöön tilitasolla.

Ryhmätason asetukset ovat sallittuja, ja ne korvaavat tilitason arvot. 

 

Pääset asetuksiin valitsemalla: Tilin asetukset > Biofarmakologiset asetukset

Siirry Biofarmakologiset asetukset -välilehden Edellytä henkilöllisyyden todennusta -toiminnon ohjausobjekteihin


Muista seuraavat asiat...

 • Pakolliset henkilötiedot toimivat todennettua omatoimista allekirjoittamista käytettäessä.
 • Pakollinen henkilötietojen todennus toimii digitaalisissa ja sähköisissä allekirjoituskentissä
  • Jokaisella allekirjoittajalla voi olla vain yksi digitaalinen allekirjoituskenttä, mutta useita sähköisiä allekirjoituskenttiä.
 • Pakollista todennusta ei voi käyttää, kun allekirjoituksena käytetään Stampia
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi