Z funkcji Udostępnianie konta można korzystać na poziomach usług Team, Business i Enterprise.

Ustawianie i wyłączanie funkcji udostępniania konta użytkownikom

Udostępniając konto, można wyświetlać umowy innego użytkownika korzystającego z usługi Adobe Sign w Document Cloud. Na karcie Zarządzaj swojego konta użytkownicy widzą wszystkie dokumenty udostępnione i podpisane przez udostępniającego.

Dokumenty są udostępniane jednostronnie w trybie tylko do odczytu. Udostępnianie konta to idealne rozwiązanie dla menedżerów i administratorów, którzy śledzą postępy poszczególnych użytkowników.

Uwaga:

Ponieważ dokument jest udostępniany w trybie tylko do odczytu, użytkownik nie może w żaden sposób edytować transakcji. Wszelkie zmiany (takie jak podpisywanie, zatwierdzanie, delegowanie czy anulowanie) może wprowadzić tylko nadawca umowy.

Szybkie kroki

 1. Przejdź do strony Konto lub najedź kursorem na swoją nazwę w prawym górnym rogu ekranu i kliknij opcję Mój profil.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  1. Udostępnianie konta: kliknij opcję Udostępnij moje konto, aby udostępnić je innym użytkownikom. Kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wprowadź adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić swoje konto. Kliknij przycisk Zapisz.
  2. Wyświetlanie innego konta: kliknij opcję Wyświetl inne konta, aby poprosić innego użytkownika o udostępnienie Ci konta. Kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wpisz adres e-mail użytkownika, który ma udostępnić Ci swoje konto. Kliknij przycisk Zapisz.
  3. Akceptowanie prośby o udostępnienie: w opcji Udostępnij moje konto kliknij łącze Zaakceptuj dotyczące prośby.
  4. Ponowne wysyłanie prośby o udostępnienie: w opcji Wyświetl inne konta kliknij łącze Wyślij ponownie dotyczące prośby.
  5. Anulowanie udostępniania konta: w opcji Wyświetl inne konta  lub Udostępnij moje konto kliknij łącze Anuluj dotyczące prośby.

Krok po kroku

Aby przejść do opcji udostępniania, najedź wskaźnikiem myszy na swoją nazwę w prawym górnym narożniku ekranu i kliknij opcję Mój profil.

Nav to PErsonal Preferences

Wyświetl inne konta: prośba o udostępnienie

Kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu ekranu. Wprowadź adres e-mail użytkownika, którego konto chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Zapisz. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, a w części Udostępnij moje konto zobaczy prośbę o udostępnienie konta.

View Accounts

 

Wyskakujące okno prosi o wpisanie adresu e-mail użytkownika, którego chcesz wyświetlić.

 • Wprowadź adres e-mail.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
Save Request to View

 

Na adres użytkownika, którego chcesz wyświetlić, zostaje dostarczona wiadomość e-mail.

Dopóki ten użytkownik nie zaakceptuje prośby o udostępnienie swojego konta, status żądania wyświetlany jest jako OCZEKUJĄCE

Pending Request to View

 

Jak tylko żądania zostaje zaakceptowane, flaga określająca żądanie jako OCZEKUJĄCE znika

Accepted Request to View

 

Udostępniona zawartość jest widoczna na stronie Zarządzaj.

Udostępniona zawartość posiada opis w kolorze jasnoszarym, informujący, pod nazwą zgody, kto ją udostępnił.

Shared doc on Manage page

Udostępnij moje konto: udostępnianie konta innemu użytkownikowi

Kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu ekranu. Wprowadź adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić swoje konto, a następnie kliknij opcję Zapisz. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, a w części Wyświetl inne konta zobaczy prośbę dotyczącą udostępnienia Twojego konta.

Share my account

 

Wyskakujące okno prosi o wpisanie adresu e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić zawartość swojego konta.

 • Wprowadź adres e-mail.
 • Kliknij przycisk Zapisz
Save Request to Share

 

Na adres użytkownika, któremu chcesz udostępnić zawartość swojego konta, zostaje dostarczona wiadomość e-mail.

Dopóki ten użytkownik nie zaakceptuje prośby o skorzystanie z dostępu do Twojego konta, status żądania wyświetlany jest jako OCZEKUJĄCE

Pending request to Share

 

Jak tylko żądania zostaje zaakceptowane, flaga określająca żądanie jako OCZEKUJĄCE znika

Accepted Request to share

Akceptowanie prośby o udostępnienie

Wszystkie oczekujące prośby o udostępnienie są widoczne w części Wyświetl inne konta i w części Udostępnij moje konto.

Akceptowanie prośby o udostępnienie:

 • Przejdź do karty Mój Profil > Preferencje osobiste > Wyświetl inne konto || Udostępnij moje konto
 • Kliknij raz i zaznacz prośbę o udostępnienie, którą chcesz zaakceptować
  • Zostanie wyświetlone łącze Zaakceptuj
 • Kliknij łącze Zaakceptuj
Accept a Share

 

Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji.

Flaga stanu oczekiwania znika i można korzystać z udostępnienia.

Successful Accept

Odrzucenie prośby o udostępnienie

Wszystkie oczekujące prośby o udostępnienie są widoczne w części Wyświetl inne konta i w części Udostępnij moje konto.

Aby odrzucić prośbę o możliwość przeglądania lub udostępnienie:

 • Przejdź do karty Mój Profil > Preferencje osobiste > Wyświetl inne konto || Udostępnij moje konto
 • Zaznacz kliknięciem prośbę o udostępnienie, którą chcesz odrzucić
  • Zostanie wyświetlone łącze Odrzuć
 • Kliknij łącze Odrzuć
NAv to Decline

 

Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji.

Ta oczekująca prośba zostanie usunięta z listy udostępnień.

Successful Decline

Ponowne wysyłanie prośby o udostępnienie

Wszystkie oczekujące prośby o udostępnienie są widoczne w części Wyświetl inne konta i w części Udostępnij moje konto.

Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail z prośbą o możliwość przeglądania lub udostępnienie konta:

 • Przejdź do karty Mój Profil > Preferencje osobiste > Wyświetl inne konto || Udostępnij moje konto
 • Kliknij raz prośbę o udostępnienie, dla której chcesz ponownie wysłać wiadomość e-mail
  • Spowoduje to wyświetlenie łącza Wyślij ponownie prośbę o udostępnienie
 • Kliknij łącze Wyślij ponownie prośbę o udostępnienie
Resend Share Request

 

Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji.

Resend Success

Anulowanie udostępnienia

Wszystkie aktywne udostępnienia są widoczne w części Wyświetl inne konta i w części Udostępnij moje konto. Każde z tych udostępnień może zostać anulowane przez którąkolwiek ze stron.

Aby anulować udostępnianie konta:

 • Przejdź do karty Mój Profil > Preferencje osobiste > Wyświetl inne konto || Udostępnij moje konto
 • Zaznacz kliknięciem udostępnianie, które chcesz anulować
  • Spowoduje to wyświetlenie łącza Anuluj udostępnienie
 • Kliknij łącze Anuluj udostępnienie
NAv to Cancel Share

 

Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji i pozycja zniknie z listy udostępnień.

Cancel Success

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online