Wyłączenie widżetu

Gdy widżet zostanie wyłączony, przestanie być dostępny dla sygnatariuszy, ale nadal będzie widoczny na koncie. Możesz włączyć go ponownie w dowolnym momencie.

Aby wyłączyć widżet:

  1. Kliknij zakładkę Zarządzaj. 
  2. Przewiń w dół do sekcji Widżet i zaznacz widżet pojedynczym kliknięciem.
    Uwaga: nie należy klikać łącza „uzyskaj kod”.
  3. Kliknij opcję Wyłącz znajdującą się w małym oknie informacyjnym w prawym górnym rogu ekranu.
NAv to Widget

Zostaną wyświetlone dwie opcje dotyczące sposobu wyłączenia widżetu.

  • Przekieruj sygnatariuszy na inną stronę internetową: umożliwia przekierowanie sygnatariuszy na inną stronę internetową zwierającą, na przykład, nową wersję widżetu lub komunikat o tym, że widżet nie jest już dostępny.
  • Wpisz własną wiadomość do sygnatariuszy: umożliwia wprowadzenie wiadomości wyświetlanej użytkownikom próbującym uzyskać dostęp do wyłączonego widżetu. Do wiadomości można dodać hiperłącza, umieszczając je w nawiasach kwadratowych [ ]. Można również dodać etykiety, korzystając z symbolu | (kreska pionowa). Na przykład: adres [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] jest wyświetlany jako Adobe Sign.

Zaznacz żądaną opcję i kliknij przycisk Wyłącz

Disable Widget

 

Zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie wyłączono widżet”.

Disabled message

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online