Ustawianie lub zmiana daty wygaśnięcia w transakcji

Możesz ustawić datę wygaśnięcia lub termin podpisania umowy. Ustawienie daty spowoduje automatyczne anulowanie transakcji po upłynięciu określonego terminu.

Uwaga:

Opcja ta jest dostępna na firmowym lub globalnym poziomie usługi.

Uwaga:

Funkcja ta może zostać włączona przez administratora konta. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Wygaśnięcie dokumentu.

Ustawianie daty wygaśnięcia

Szybkie kroki

 1. Na stronie Wyślij zaznacz opcję Termin sfinalizowania w sekcji Opcje.
 2. Wpisz liczbę dni do wygaśnięcia.
 3. Sprawdź czy wyświetlana, przewidywana data jest prawidłowa.
 4. Kontynuuj proces wysyłania.

Krok po kroku

 1. Przejdź do strony Wyślij i wprowadź adresy e-mail, nazwę dokumentu oraz treść wiadomości. Zaznacz opcję Termin sfinalizowania w sekcji Opcje.

 2. Wpisz liczbę dni, jaką sygnatariusze mają na podpisanie dokumentu. Sprawdź przewidywaną datę, aby upewnić się, że jest ona poprawna.

 3. Zakończ normalnie proces wysyłania.

Zmiana lub usunięcie daty wygaśnięcia

Szybkie kroki

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij łącze Edytuj obok daty wygaśnięcia w oknie u góry po prawej stronie.
 4. Określ, czy chcesz zmienić lub usunąć bieżący termin.
  1. W przypadku zmiany określ nową datę wygaśnięcia.
 5. Określ, czy chcesz powiadomić bieżących odbiorców.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Jeżeli łącze Edytuj jest niedostępne, być może modyfikacja ustawień daty wygaśnięcia nie jest dozwolona po wysłaniu dokumentu. Administrator konta może umożliwić edycję, wybierając kolejno strony Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Wygaśnięcie dokumentu.

Krok po kroku

 1. Jako nadawca umowy wybierz stronę Zarządzaj, kliknij wybraną umowę, która posiada datę wygaśnięcia i kliknij opcję Edytuj.

 2. Zdecyduj, czy chcesz zmienić bieżący termin lub usunąć go. W przypadku zmiany wprowadź nową datę wygaśnięcia. Następnie zaznacz, czy chcesz powiadomić uczestników transakcji i kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Jeżeli łącze Edytuj jest niedostępne, być może modyfikacja ustawień daty wygaśnięcia nie jest dozwolona po wysłaniu dokumentu. Administrator konta może umożliwić edycję, wybierając kolejno strony Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Wygaśnięcie dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online