Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego


Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego

Aby usunąć formularz internetowy z widoku strony Zarządzaj, można go ukryć.

Ukrycie formularza internetowego powoduje ukrycie go tylko dla Ciebie. Inni użytkownicy, którzy mają do niego dostęp (za pośrednictwem udostępniania), nadal będą mogli go zobaczyć.

 1. Kliknij kartę Zarządzaj i przewiń w dół do sekcji Formularz internetowy.

 2. Wybierz filtr Formularze internetowe.

 3. Kliknij formularz internetowy, który chcesz ukryć.

 4. Kliknij łącze Ukryj znajdujące się wśród opcji po prawej stronie.

  • Jeżeli formularz internetowy jest wciąż włączony, zostanie wyświetlony ekran ostrzegający o tym, że formularz jest nadal włączony i może zostać podpisany przez sygnatariuszy.
  Ukryj

  Uwaga:

  Jeżeli formularz internetowy nie zostanie wyłączony przed ukryciem, inni będą mogli nadal uzyskać do niego dostęp i go podpisać. Ukryty formularz internetowy zostanie usunięty tylko z widoku osobistego.

Pokazywanie formularza internetowego

 1. Przejdź do sekcji Formularze internetowe na stronie Zarządzaj.

 2. Kliknij przycisk Filtry.

 3. Zaznacz opcję Wyświetl ukrytą zawartość.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Pokaż formularz internetowy.

 5. Gdy strona odświeży się, aby wyświetlić ukrytą zawartość, kliknij raz formularz internetowy, który chcesz pokazać.

  Spowoduje to otwarcie panelu operacji po prawej stronie.

 6. Kliknij opcję Pokaż formularz internetowy.

  Kliknij przycisk Pokaż.

 7. Sprawdź, czy chcesz pokazać dany formularz internetowy.

 8. Odśwież stronę Zarządzaj, aby wyświetlić (niefiltrowaną) listę obiektów.