Rapportera missbruk

Översikt

Adobe Acrobat Sign tillhandahåller en mekanism för mottagare och användare som de kan använda för att rapportera avtalsmissbruk till Adobes säkerhets- och sekretessteam för granskning.

Med missbruk avses i detta sammanhang avtal som utgör eller är exempel på:

 • Skräppost
 • Nätfiske
 • Anstötligt innehåll
 • Varumärkesintrång
 • Okänt/ej begärt från avsändaren
 • Andra överträdelser av användarvillkoren eller juridiskt olämpligt innehåll
Att rapportera ett avtal som missbruk innebär inte att avtalet upphävs omedelbart eller att signaturprocessen störs på något annat sätt. Sekretess- och säkerhetsteamet kommer att utvärdera den rapporterade missbruksorsaken och bestämma lämplig nästa åtgärd som krävs.
 
Ett avtal kan rapporteras som missbruk via:
 • Länkar i e-postmeddelanden för avtal
 • Menyn Alternativ på e-signeringssidan.
 • Sidofältet för avtalets Åtgärder på sidan Hantera

Rapportera missbruk från e-postmeddelanden

E-postmeddelanden från Acrobat Sign angående en avtals- eller signaturprocess innehåller länken Rapportera missbruk längst ner i e-postinnehållet, till höger om länken Användarvillkor.

Alla avtalsrelaterade e-postmeddelanden innehåller denna länk och den kan inte döljas:

Länk i e-postmeddelande för att rapportera missbruk

Obs!

Länkarna för att Rapportera missbruk i e-postmeddelanden omfattas inte av den vanliga inställningen för förfallodatum för dokumentlänk.

Länkarna för att Rapportera missbruk är alltid aktiva i e-postmallarna.

 

Rapportera missbruk på menyn Alternativ på e-signeringssidan

Mottagare av ett avtal kan hitta alternativet för att Rapportera missbruk på menyn Alternativ.

Det här alternativet kan inte döljas.

Rapportera missbruk på menyn Alternativ

 

Rapportera missbruk från avtalets Åtgärder på sidan Hantera

Acrobat Sign-användare har tillgång till länken Rapportera missbruk för alla avtal som skickas till dem och som visas på deras Hantera-sida.

Avtalets nuvarande status spelar ingen roll. Pågående, avbrutna och avslutade avtal kan alla rapporteras.

Rapportera missbruk – sidan Hantera

 

Skicka in missbruksformuläret

Efter att ha valt länken Rapportera missbruk får användaren se ett kort formulär som används för att samla information om den typ av missbruk som ska rapporteras.

Alla fält i formuläret är obligatoriska.

Formulär för att rapportera missbruk

Efter att avtalet har rapporterats får användaren ett meddelande om att rapporten har skickats.

Om du rapporterar från Acrobat Sign visas meddelandet som ett grönt popup-fönster högst upp på skärmen.

Mottagare som rapporterar från ett e-postmeddelande eller via menyn Alternativ på e-signeringssidan, skickas till en landningssida med meddelandet ”Du är klar”:

Rapportera missbruk – meddelanden om att rapport skickats

Obs!

Rapporterat missbruk innebär vanligtvis inte någon ytterligare kommunikation och personer som rapporterar bör inte förvänta sig att få uppdateringar om sin rapport.

Adobe behandlar alla rapporter enligt sin interna policy.

Begränsningar och kända fel

 • Rapportera missbruk är aktiverat (och krävs) för alla konton utom på enterprise- och business-nivåerna.
 • Konton som är konfigurerade för HIPAA-överensstämmelse kan inte använda funktionen Rapportera missbruk.
 • Funktionen Rapportera missbruk är endast tillämplig på avtal som har skapats efter att funktionen har introducerats på kontot.
 • Arbetsflödena Fyll i och signera inkluderar inte funktionen Rapportera missbruk.
 • Acrobat Sign-mobilappar stöder för närvarande inte länken Rapportera missbruk.
 • Operativa e-postmeddelanden från Adobe (som inte ingår i en Acrobat Sign-signaturprocess) inkluderar inte länken Rapportera missbruk.
 • Den klassiska sidan Hantera stöder inte processen Rapportera missbruk.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online