Program Photoshop nie uruchamia się z programu Bridge

Po zainstalowaniu programu Photoshop CC 2015 w systemie Mac OS występuje jeden z poniższych problemów podczas korzystania z programu Bridge CC:

  • Jeśli program Photoshop nie jest uruchomiony i wybierzesz dowolne polecenie Narzędzi (np. Sekwencja wsadowa) lub opcję Plik > Umieść > Photoshop w programie Bridge, program Photoshop nie uruchamia się , a polecenie nie zostaje wykonane .
  • Jeśli program Photoshop jest uruchomiony i wybierzesz opcję Plik > Wróć do programu Photoshop w programie Bridge, system nie przełącza się na widok programu Photoshop.

Rozwiązanie: Zainstaluj najnowszą aktualizację programu Bridge CC

Zainstaluj najnowszą aktualizację (v6.1.1) programu Bridge CC, która została opublikowana w tym samym czasie, co program Photoshop CC 2015. Wybierz Pomoc > Uaktualnienia w programie Photoshop lub Bridge, aby znaleźć najnowsze aktualizacje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online