Podręcznik użytkownika Anuluj

Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Panel Odkrywanie pozwala wyszukiwać tematy pomocy i odkrywać narzędzia, samouczki z ćwiczeniami, artykuły oraz szybkie operacje, które przyspieszają obieg pracy.

Nowy panel Odkrywanie zawiera zależne od kontekstu materiały pomocy i szkoleniowe, które ułatwiają rozwijanie umiejętności oraz podejmowanie nowych wyzwań przy użyciu programu Photoshop.

Zawiera on zalecenia oparte na Twoich umiejętnościach i wykonywanych działaniach. Są to między innymi wskazówki i samouczki umożliwiające szybsze wykonywanie wieloetapowych zadań. Znajdziesz tu również szybkie operacje — wymagające tylko jednego kliknięcia narzędzia, które pozwalają wykonać popularne złożone procesy realizowane w programie Photoshop, takie jak usuwanie czy rozmywanie tła. 

Dostęp do panelu Odkrywanie

Chcesz skorzystać z nowego sposobu wyszukiwania i szybciej pracować w programie Photoshop?

Aby w dowolnym momencie uzyskać dostęp do nowego panelu Odkrywanie w programie Photoshop, wykonaj dowolne z tych czynności:

 • Użyj skrótu Cmd/Ctrl + F.
 • Kliknij ikonę Szukaj () w prawym górnym rogu interfejsu.
 • Na pasku menu wybierz polecenie Pomoc > Pomoc do programu Photoshop.

Aby zamknąć panel Odkrywanie, w każdej chwili możesz nacisnąć klawisz Esc. Po wpisaniu terminu wyszukiwania naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć tryb wyszukiwania, po czym naciśnij go ponownie, by zamknąć panel Odkrywanie.

Strona główna panelu

Panel odkrywania w programie Photoshop
Interfejs panelu Odkrywanie

Na ekranie początkowym panelu Odkrywanie znajdują się trzy pomocne sekcje ułatwiające orientację wśród najważniejszych zasobów szkoleniowych.

Propozycje:

Proponowana zawartość w górnej części interfejsu ułatwia szybkie rozpoczęcie nauki. Dzięki wykorzystaniu historii wyszukiwania i wybieranej przez Ciebie zawartości propozycje będą coraz lepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

Przeglądanie:

Odkryj coś nowego. Pomiń wyszukiwanie i skorzystaj z tej sekcji, aby łatwo znaleźć samouczki w aplikacji, szybkie operacje oraz informacje o najnowszych funkcjach programu Photoshop.

Łącza do zasobów:

Szybkie łącza do przydatnych zasobów firmy Adobe pomagają w dalszej nauce lub rozszerzeniu funkcji programu Photoshop za pomocą wtyczek.

Przeglądanie nowości

Kategorię nowości w programie Photoshop możesz teraz przeglądać w panelu Odkrywanie na ekranie początkowym.

Sekcja Nowości w panelu Odkrywanie
Sekcja Nowości w panelu Odkrywanie

Przeglądanie sekcji Nowości w panelu Odkrywanie
Przeglądanie sekcji Nowości w panelu Odkrywanie

Funkcje wyszukiwania

Pasek wyszukiwania panelu Odkrywanie pozwala uzyskać dostęp do pełnego repozytorium narzędzi, samouczków w aplikacji, artykułów i szybkich operacji w celu łatwiejszego rozwijania umiejętności. Funkcja wyszukiwania automatycznie uzupełnia wpisywane terminy, podpowiadając proponowaną zawartość, skróty do narzędzi i szybkie łącza.

Za pomocą strzałki wstecz możesz wrócić do poprzedniej strony. Aby zacząć od nowa, wybierz ikonę strony głównej (domku) po prawej stronie. 

Wyszukiwanie w funkcji Neural Filters

Panel Odkrywanie ułatwia znajdowanie nowych filtrów dostępnych w ramach funkcji Neural Filters. Oprócz tego podpowiada terminy wyszukiwania zgodne z nazwami istniejących filtrów.

Wyniki wyszukiwania

Na stronie Wyniki wyszukiwania proponowana zawartość jest podzielona na łatwo rozpoznawalne kategorie.

Szybkie wyszukiwanie zoptymalizowane pod kątem produktywności

Ważne informacje znajdziesz szybciej dzięki wynikom uproszczonego szybkiego wyszukiwania zoptymalizowanego pod kątem produktywności. Narzędzia i funkcje znajdziesz teraz u góry, szybkie operacje w środku, a sugerowane wyszukiwania na dole.

Optymalizacja szybkiego wyszukiwania w panelu Odkrywanie w programie Photoshop
Szybkie wyszukiwanie zoptymalizowane pod kątem produktywności w panelu Odkrywanie w programie Photoshop

Narzędzia

Narzędzia i pozycje menu w panelu Odkrywanie są wyświetlane na podstawie zapytań wyszukiwania. Po kliknięciu wyników wyszukiwania na ekranie pojawia się ruchome niebieskie oznaczenie ułatwiające odnalezienie miejsca, w którym znajdują się określone narzędzia lub pozycje menu.

Samouczki z ćwiczeniami

Program Photoshop zawiera wbudowane samouczki, które pomagają przećwiczyć metody i obiegi pracy, ułatwiając wykonywanie zadań. Wystarczy kliknąć opcję Przeglądaj > Samouczki z ćwiczeniami, aby rozpocząć naukę krok po kroku.Niebieski wskaźnik obok pozycji Przeglądaj > Samouczki z ćwiczeniami oznacza, że są dostępne nowe samouczki.

W programie Photoshop 22.4.2 usprawniliśmy przeglądanie samouczków:

Przeglądanie samouczków: Samouczki możesz przeglądać wg kategorii i list odtwarzania. Dodatkowe samouczki z tej samej listy odtwarzania są dobrze widoczne, co ułatwia uzyskiwanie kompleksowej pomocy i pomaga w nauce.

Ulepszone przeglądanie samouczków z ćwiczeniami: Funkcja przeglądania samouczków z ćwiczeniami umożliwia teraz filtrowanie wg kategorii i poziomu umiejętności.

Przeglądanie samouczków w panelu Odkrywanie

Przeglądanie samouczków w panelu Odkrywanie

Szybkie operacje

W panelu Odkrywanie w programie Photoshop znajdują się automatyczne szybkie operacje, które przyspieszają obieg pracy i pozwalają wykonywać złożone przekształcenia jednym kliknięciem. Niebieski wskaźnik obok opcji Przeglądaj > Szybkie operacje oznacza, że są dostępne nowe szybkie operacje.

Pomijanie podglądu szybkich operacji:

Aby od razu użyć szybkiej operacji, kliknij kartę szybkiej operacji. Więcej informacji o szybkich operacjach możesz uzyskać, klikając ich ikony informacji (i).

Wyświetlanie informacji o szybkiej operacji przez kliknięcie ikony informacji obok karty operacji
Wyświetlanie informacji o szybkiej operacji przez kliknięcie ikony informacji obok karty operacji

Aby wykonać zadanie w otwartym dokumencie programu Photoshop, otwórz szybką operację i kliknij przycisk Zastosuj:

 • Usuń tło: Automatycznie wykrywa i usuwa tło obrazu.
 • Rozmyj tło: Rozmywa tło obrazu.
 • Zmień tło na czarno-białe: Konwertuje tło obrazu na czarno-białe, zachowując kolory obiektów na pierwszym planie.
 • Popraw obraz: Automatycznie koryguje obraz, dostosowując jasność, ostrość, barwę, kontrast i inne parametry.
 • Bichromia: Ten efekt wprowadza dramatyczne kolory doskonale uzupełniające zdjęcia o wysokim kontraście.
 • Wygładzanie skóry: Ukrywa niedoskonałości twarzy, takie jak skazy czy trądzik.
 • Transfer stylu: Przenosi wygląd (styl wizualny) obrazu źródłowego do edytowanego obrazu.
 • Dodawanie winiety: Przyciemniając krawędzie obrazu, możesz w subtelny sposób przyciągnąć wzrok do jego środka.
 • Filtr Zmiękczona poświata: Ten efekt pozwala symulować zamgloną, rozmarzoną scenerię.
 • Usuwanie artefaktów JPEG: Ten filtr poprawia ostrość obrazu, eliminując niedoskonałości wynikające z kompresji.
 • Przekształcanie obrazu w czarno-biały: Zdjęcie kolorowe możesz przekonwertować na czarno-białe, obniżając jego nasycenie.
 • Filtr Witraż: Obraz możesz podzielić na kolorowe panele. Dostosuj rozmiar komórek i inne opcje, aby określić wygląd tematu obrazu.
 • Stosowanie wyglądu retro: Zestaw dopasowań i filtrów pozwala zasymulować zdjęcie zrobione w innej erze.
 • Karykatura twarzy: Program pozwala wyolbrzymić rysy twarzy i dodać stylizację kolorów, aby uzyskać wygląd kreskówkowy — nawet oczy psiaka.
 • Dodawanie tropikalnego błękitnego nieba: Podkreśl obiekt zdjęcia, wprowadzając zaskakujący kontrast przez zastąpienie nieba jasnym, błękitnym tłem.
 • Filtr Węgiel drzewny: Zdjęcie może otrzymać dynamicznego, dramatycznego wyglądu szkicu węglem.
 • Zaznacz temat. Automatycznie zaznacza najważniejszy obiekt obrazy, aby ułatwić przystąpienie do edycji.
 • Zaznacz tło. Automatycznie zaznacza tło obrazu, aby ułatwić przystąpienie do edycji.
 • Zaznacz niebo. Automatycznie zaznacza niebo na obrazie, aby ułatwić jego zastąpienie lub dostosowanie.

Aby wycofać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Przywróć. Wszystkie zmiany wprowadzone za pomocą szybkich operacji możesz również wycofać przy użyciu panelu Historia.

Zawartość pomocy (tylko w trybie online)

Mając aktywne połączenie internetowe, możesz uzyskać dostęp do pomocy i materiałów szkoleniowych bezpośrednio w programie Photoshop. Wystarczy kliknąć dowolną zawartość pomocy, aby rozpocząć naukę.

 • Narzędzia i funkcje wymienione w artykułach będą wyświetlane w górnej części panelu.
 • Menu i narzędzia wymienione w artykułach są wyróżniane. Wyświetlane jest ruchome niebieskie oznaczenie ułatwiające odnalezienie miejsca, w którym znajdują się narzędzia lub pozycje menu.
 • Pokrewną zawartość, która pomoże w dalszej nauce, znajdziesz też na końcu artykułu.
szybkie operacje

Wyszukiwanie zasobów stockowych, czcionek i wtyczek

U dołu strony wyników wyszukiwania znajdziesz pomocne zasoby projektowe. Zasoby stockowe, czcionki i wtyczki Creative Cloud opracowane przez firmę Adobe możesz tu przeszukiwać, nie opuszczając programu Photoshop.

Preferencje panelu Odkrywanie

Preferencje panelu Odkrywanie

Dowiedz się więcej o panelu Odkrywanie i dostosuj jego preferencje.

Aby otworzyć ustawienia panelu Odkrywanie, stuknij ikonę ustawień w jego prawym dolnym rogu. Znajdziesz tu dwie opcje: Jak używać i Preferencje.

Preferencje panelu Odkrywanie

Preferencje panelu Odkrywanie

Jak używać

Opcja Jak używać pozwala otworzyć artykuł pomocy na temat wszystkich funkcji panelu Odkrywanie.

Preferencje

Opcja Preferencje pozwala dostosować niektóre ustawienia panelu Odkrywanie do własnych preferencji. Domyślnie te preferencje są włączone.

Oznaczenia położenia:

Aby wyświetlić wskaźnik narzędzia czy funkcji w aplikacji, najedź kursorem na wynik wyszukiwania.

Szybkie zaznaczanie:

Naciśnij klawisz Enter w celu wybrania pierwszego narzędzia lub pierwszej funkcji podczas pisania w polu wyszukiwania. Jeśli ta opcja jest wyłączona, naciśnięcie klawisza Enter spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników i zamknięcie panelu odkryj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?