Problem

Interfejs użytkownika (UI) oraz okna dialogowe w programach Photoshop, Camera Raw i Bridge mają czarne tło. Tekst w kolorze czarnym nie jest prawidłowo wyświetlany na jasnym tle.

Okna dialogowe obejmują m.in.:

  • Camera Raw
  • Wtyczka Save for Web
  • Skraplanie
  • Korekcja obiektywu
  • Adaptacyjny szeroki kąt
  • Galeria filtrów
  • DICOM
  • JPEG2K
  • Farba olejna

Rozwiązanie

Wyłącz lub odinstaluj każdą aplikację, która służy do czyszczenia dysku twardego Następnie wykonaj instalację naprawczą systemu operacyjnego Mac OS X w celu ponownej instalacji brakujących plików systemu operacyjnego.

Dodatkowe informacje

Aplikacje lub narzędzia, które służą do czyszczenia dysku twardego mogą usunąć pliki systemowe lub pliki aplikacji.

Wyłącz lub odinstaluj aplikacje do czyszczenia innych firm, aby w przyszłości zapobiec usunięciu wymaganych plików systemowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online