Gdy konwertujesz warstwę wideo utworzoną z sekwencji obrazów po zaimportowaniu na obiekt inteligentny, program Photoshop CC 2015 ulega awarii.

Rozwiązanie

Aktualizuj do wersji Photoshop CC 2015.0.1

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online