Problem

Podczas pracy w programie Photoshop, Photoshop Elements lub innych aplikacjach aplikacja ulega awarii i w komunikacie o awarii zostaje wyświetlona informacja "selector name: mouseMoved".

Rozwiązanie

Zaktualizuj system operacyjny do wersji Mac OS X 10.10.3 lub nowszej. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online