Wyłączenie sterownika ekranu na tablecie Surface Pro 3

Sterownik graficzny ulega awarii i zostaje wyłączony podczas uruchamiania programu Photoshop CC 2015 na tablecie Surface Pro 3 firmy Microsoft z podłączoną klawiaturą. Zostaje wyświetlony komunikat o błędzie: „Sterownik ekranu przestał reagować i odzyskał sprawność.”

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, usuń klawiaturę i uruchom program Photoshop CC 2015 bez podłączonej klawiatury, aby sterownik graficzny został podłączony.

Jeśli ponownie podłączysz klawiatury po uruchomieniu, sterownik ekranu nie będzie przerywać pracy.

Aby rozwiązać ten problem firma Adobe współpracuje z firmą Microsoft.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online