Problem

Program Photoshop może ulegać awarii na urządzeniu z systemem Windows, gdy w systemie jest zainstalowane oprogramowanie Lavasoft Ad-Aware lub Bins.

 • Oprogramowanie Lavasoft Ad-Aware może zostać zainstalowane jako rozszerzenie przeglądarki lub w ramach innego pakietu, np. ManyCam.
 • Bins jest zainstalowany jako program narzędziowy.

Diagnoza

Przyczynę awarii można zidentyfikować na podstawie modułu powodującego błąd, wyświetlonego w Podglądzie zdarzeń systemu Windows. Wykonaj następujące kroki:

 1. Aby otworzyć Podgląd zdarzeń systemu Windows, w panelu sterowania Windows należy kliknąć Narzędzia administracyjne, a następnie Event Viewer. Więcej informacji zawiera ten artykuł Microsoft.
 2. Rozwiń pozycję Dzienniki systemu Windows na pasku bocznym i kliknij opcję Aplikacja.
 3. Znajdź błąd aplikacji dotyczący programu Photoshop.
 4. W okienku Ogólne znajdź informacje dotyczące nazwy modułu powodującego błąd.
  1. Jeśli moduł powodujący błąd to LavasoftTcpService64.dll (lub coś podobnego), oznacza to, że przyczyną jest oprogramowanie Lavasoft.
  2. Jeśli moduł powodujący błąd to libcef.dll, oznacza to, że przyczyną jest oprogramowanie Lavasoft.

Rozwiązanie

 • Spróbuj zresetować Winsock: Wykonaj następujące kroki:
  • Zamknij wszystkie aplikacje.
  • Kliknij przycisk Start i wpisz cmd, aby uruchomić wiersz poleceń.
  • W wierszu poleceń wpisz: netsh Winsock reset
  • Naciśnij klawisz Enter.
  • Zamknij okno wiersza poleceń.
  • Ponownie uruchom komputer.
  • Uruchom program Photoshop CC.
 • Lavasoft: Odinstaluj lub dezaktywuj oprogramowanie Lavasoft lub oprogramowanie powiązane, takie jak ManyCam. Instrukcje dotyczące usuwania tego oprogramowania można znaleźć w witrynie firmy Lavasoft.
 • Bins: Zaktualizuj wersję Bins. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę internetową Bins.

Uwaga:

Jeśli w Podglądzie zdarzeń moduł powodujący błąd to LavasoftTcpService64.dll, można również spróbować usunąć ten plik ręcznie z komputera. Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do lokalizacji wskazanej jako ścieżka modułu powodującego błądw dziennikach programu Podgląd zdarzeń.
 2. Usuń plik LavasoftTcpService64.dll.
 3. Zamknij program Photoshop, a następnie uruchom go ponownie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online