Ignorowanie bieżących ustawień z okna Eksportuj jako przez funkcję osadzania profili kolorów

Podczas używania funkcji Osadź profil kolorów ignorowane są bieżące ustawienia, a zamiast tego używane są ustawienia z ostatnio wykonanego eksportu po zmianie ustawień Osadź profil kolorów.

Rozwiązanie: Zaktualizuj program Photoshop

Zaktualizuj program do wersji Photoshop CC 2015.5.1, aby rozwiązać ten problem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online