Problem

Po nieudanej aktualizacji programu Photoshop CC występują błędy dotyczące wtyczek FastCore, MMXCore oraz wtyczki wieloprocesorowej podczas uruchamiania programu Photoshop. W programie Photoshop nie można zapisywać w formacie PNG lub używać funkcji Save For Web.

Rozwiązanie

Odinstaluj program Photoshop, usuń folder aplikacji programu Photoshop, a następnie zainstaluj ponownie.

  1. Odinstaluj program Photoshop CC przez wybranie programu do odinstalowywania w folderze aplikacji programu Photoshop. Lub użyj opcji Programy i funkcje w Panelu sterowania (Windows 7) lub Programy > Odinstaluj program w Panelu sterowania (Windows 8).
  2. Przejdź do folderu Program Files/Adobe lub Program Files (x86)/Adobe.
  3. Usuń folder Adobe Photoshop CC (64 Bit) lub Adobe Photoshop CC.
  4. Zainstaluj ponownie program i zaktualizuj go.

Dodatkowe informacje

Wtyczki i program Photoshop

Wtyczki innych firm: Przed kopiowaniem wtyczek innych firm z jednej wersji programu Photoshop do nowej wersji, sprawdź w witrynie producenta zawierającej wtyczki, czy wtyczki są zgodne z nową wersją programu Photoshop. Użyj instalatora producenta, aby zainstalować jego wtyczki.

Wtyczki oferowane z programem Photoshop: Nigdy nie kopiuj wtyczek oferowanych z programem Photoshop z jednej wersji programu Photoshop do innej. Nie są one zgodne. 

Więcej informacji na temat wtyczek programu Photoshop można znaleźć w uwadze TechNote: Materiały do pobrania (wtyczki)

Wyślij do firmy Adobe dziennik instalatora

Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe publikując w witrynie feedback.photoshop.com/photoshop_family i uzyskując instrukcje wysyłania dzienników instalatora do firmy Adobe.

Pliki dzienników znajdują się w tych folderach:

• Windows w wersji 32-bitowej: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers
• Windows w wersji 64-bitowej: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Nazwa pliku dziennika zawiera nazwę produktu i datę instalacji oraz rozszerzenie „log.gz”. Rozszerzenie .gz oznacza, że jest to plik skompresowany. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online