Problem

Po uzyskaniu dostępu do menu Plik > Informacje o pliku w niektórych plikach w programie Photoshop występuje jeden lub więcej poniższych symptomów:

  • Okno dialogowe Informacje o pliku otwiera się powoli lub zawiesza się.
  • Program Photoshop wyświetla ostrzeżenie „Nie można wyświetlić nieprzetworzonych metadanych, treść zbyt duża”.
  • Nieprzetworzone dane mają zbyt dużą liczbę wpisów „photoshop:DocumentAncestors”.

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Rozwiązanie

Zaktualizuj program Photoshop do najnowszej wersji.

Ten problem rozwiązano w wersji programu Photoshop ze stycznia 2019 (wersja 20.0.2).

Obejście problemu

Aby rozwiązać problem, użyj podanego poniżej skryptu, by usunąć nadmiarowe wpisy XMP „photoshop:DocumentAncestors”.

Uwaga:

Ten skrypt przesłany przez użytkownika został dostarczony przez firmę Adobe taki, jaki jest i nie został dokładnie przetestowany. Używasz go na własne ryzyko.

Źródło: https://forums.adobe.com/message/8511978#8511978 by iamwickedtall.

Aby rozwiązać problem, użyj podanego poniżej skryptu, by usunąć nadmiarowe wpisy XMP „photoshop:DocumentAncestors”.

  1. Pobierz poniższy plik removePhotoshopDocumentAncestors.zip i rozpakuj go.

    Pobierz

  2. Otwórz sprawiający problemy dokument w programie Photoshop, a następnie przeciągnij i upuść skrypt pliku removePhotoshopDocumentAncestors.jsx do otwartego dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online