Ten artykuł zawiera listę znanych problemów ze zgodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu Photoshop CC w systemie macOS 10.13 (High Sierra), oraz rozwiązania umożliwiające uniknięcie tych problemów.

Firma Adobe wykryła przedstawione poniżej problemy ze zgodnością dotyczące działania programu Photoshop w systemie macOS 10.13 (High Sierra).

Firma Adobe zdecydowanie zaleca, aby przed aktualizacją systemu macOS do wersji 10.13 (High Sierra) zaktualizować program Photoshop CC do wersji 2017. Starsze wersje programu Photoshop CC nie zostały zaprojektowane ani wszechstronnie przetestowane pod kątem uruchamiania w systemie macOS Sierra. Co więcej, zdecydowanie zalecamy użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę, aby upewnić się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w aktualnym systemie operacyjnym (drukowanie itp.). Możesz podjąć decyzję o pozostaniu w starszej wersji systemu operacyjnego, która jest zgodna z poprzednimi wersjami naszego oprogramowania.

W przypadku napotkania problemów, które jeszcze nie zostały udokumentowane, zachęcamy do zgłaszania ich na naszej stronie opinii.

Wersje, których dotyczy problem

Wersje, których dotyczy dokument Photoshop CC 2017 lub starszy
System operacyjny macOS 10.13 High Sierra

Firma Adobe wykryła przedstawione poniżej problemy ze zgodnością dotyczące działania programu Photoshop CC 2017 i jego starszych wersji w systemie macOS 10.13 (High Sierra).

Problem z trybem pełnoekranowym z wyświetlonym panelem Dock

Gdy wyświetlany jest panel macOS Dock, okno dokumentu programu Photoshop nie jest rozszerzane na cały ekran. Ten problem nie występuje, jeśli dla panelu Dock skonfigurowano ustawienie „Automatycznie ukryj i pokaż”

  1. Zamknij program Photoshop.

  2. Pobierz na komputer plik OSXCompatibilityPlug-in.zip.

    Pobierz

  3. Po pobraniu powyższego pliku pakietu wtyczki OSXCompatibility kliknij go dwukrotnie, aby go zdekompresować. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyodrębnienie wszystkich plików, zrób to.

  4. Skopiuj plik OSXCompatibility.plugin i umieść go w folderze Wtyczki w folderze aplikacji Photoshop:


    Aplikacje/Adobe Photoshop [wersja_programu_Photoshop]/Wtyczki

  5. Ponownie uruchom program Photoshop.

Nasz zespół inżynierów współpracuje z firmą Apple w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online