Dowiedz się, jak rozwiązać błąd systemowy z plikiem Photoshop.exe przy uruchomieniu – nie można uruchomić programu, bo pliku D3DCOMPILER_47.dll nie ma na komputerze.

Problem

Program Photoshop CC (20.0) wyświetla po uruchomieniu okno dialogowe Photoshop.exe – Błąd systemowy:

Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku D3DCOMPILER_47.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Okno dialogowe błędu systemowego Photoshop.exe
Okno dialogowe błędu systemowego Photoshop.exe

Wersje produktu, których dotyczy problem

Photoshop CC (wersja 20.0)

System operacyjny

Windows 7

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zainstaluj aktualizację firmy Microsoft dla komponentu D3DCompiler.

Aby zainstalować aktualizację komponentu D3DCompiler, zobacz artykuł pomocy firmy Microsoft: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4019990/update-for-the-d3dcompiler-47-dll-component-on-windows.

Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer. 

Uruchom program Photoshop CC by sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, wykonaj kroki wymienione w Rozwiązaniu 2 poniżej.   

Rozwiązanie 2: Skopiuj plik „d3dcompiler_47.dll” do folderu programu Adobe Photoshop CC 2019.

  1. W Eksploratorze plików przejdź do lokalizacji:

    C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Required\Plug-ins\Spaces.

  2. Z tej ścieżki skopiuj plik d3dcompiler_47.dll.

  3. Wklej skopiowany plik do lokalizacji C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\.

  4. Uruchom ponownie komputer i uruchom program Photoshop CC.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online