Podczas uruchamiania programu Photoshop z poziomu konta innego niż konto administratora program Photoshop będzie wymagał uprawnień do odczytu niektórych folderów systemowych oraz odczytu/zapisu niektórych folderów użytkownika.

Uwaga! Do zainstalowania wymagane jest konto użytkownika z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi.

Uprawnienia do odczytu/zapisu są wymagane w przypadku folderu głównego na dowolnym dysku innym niż rozruchowy, a wskazanym w preferencjach programu Photoshop, jako dysk magazynujący.

Uprawnienia do odczytu/zapisu są wymagane w przypadku wszystkich folderów, w których zapisano pliki.

Uprawnienia do odczytu/zapisu są wymagane w przypadku następujących folderów użytkownika:

Uprawnienia do odczytu są wymagane w przypadku następujących folderów systemowych:

  • Mac OS: foldery Programy oraz Biblioteki systemu.

Uwaga! Folder Biblioteki systemu nie jest folderem Biblioteki użytkownika.

1. Wybierz kolejno polecenia Idź > Komputer

2. Wybierz kolejno opcje Macintosh HD > System > Biblioteki.

  • Windows: folder Program Files (w przypadku 64-bitowych instalacji programu) lub Program Files (x86) (w przypadku 32-bitowych instalacji programu).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online