Trzy kursory zamiast jednego są wyświetlane w programie Adobe Photoshop CS4, Adobe Bridge CS4 i Camera Raw.

Szczegół

Rozmiar tekstu w DPI w systemie Windows jest ustawiony na 150%.

Rozwiązanie: Zmień rozmiar tekstu w systemie Windows na 149% lub 151%.

Aby zmienić rozmiar tekstu:

  1. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja > Ekran.
  2. Wybierz opcję Ustaw niestandardowy rozmiar tekstu (DPI) w menu na lewym panelu. 
  3. Wpisz 149 lub 151 w Skali w pozycji procenta zwykłego rozmiaru pola.
  4. Naciśnij klawisz Enter i kliknij przycisk OK.
  5. Wybierz opcję wylogowania, a następnie zaloguj się w celu zmiany ustawień.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online