Problem

Aktualizacje programu Photoshop CS6 do wersji 13.1.x lub nowszej nie są wyświetlane po wybraniu kolejno opcji Pomoc > Aktualizacje.

Uwaga: Aby mieć możliwość instalacji i aktualizacji programu Photoshop CS6 do wersji 13.1, należy być abonentem usługi Creative Cloud.

Rozwiązanie

Dezaktywuj i odinstaluj program Photoshop CS6, następnie zainstaluj wersję Creative Cloud programu Photoshop CS6. Pobierz do niej licencję, używając identyfikatora Adobe ID.

  1. W programie Photoshop CS6 wybierz kolejno opcje Pomoc > Dezaktywuj.
  2. Kliknij opcję Dezaktywuj i zamknij program Photoshop.
  3. Uruchom program do odinstalowywania Odinstaluj program Adobe Photoshop CS6 z folderu aplikacji Photoshop CS6.
  4. Po zakończeniu odinstalowywania sprawdź informacje przedstawione w sekcji zatytułowanej „Pobierz wcześniejsze wersje” w temacie Pobierz i zainstaluj aplikacje w usłudze Creative Cloud.
  5. Wybierz opcję Aplikacje i kliknij polecenie Pobierz w obszarze Photoshop CS6. Ta czynność powoduje pobranie i instalację programu Photoshop CS6.
  6. Po zakończeniu instalacji uruchom program Photoshop. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Oprogramowanie licencji i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID.
  7. Zamknij program Photoshop.
  8. Otwórz ponownie program Photoshop.
  9. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Aktualizacje, aby zainstalować aktualizację do wersji 13.1.2.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online