Problem

Jeśli podmenu zostanie wybrane z poziomu menu rozwijanego w programie Photoshop, początkowo podmenu wskazuje prawą stronę, ale jest wyświetlane po lewej stronie.

Ten problem zgłosił na komputerach z systemem Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:

  1. W systemie operacyjnym otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając klawisze Windows + R.

  2. Skopiuj poniższy tekst i wklej go w polu Otwórz:

    shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}

  3. Kliknij przycisk OK.

  4. Wyświetlane jest okno dialogowe Ustawienia komputera typu Tablet. Kliknij kartę Inne.

    Wybierz kartę Inne.

  5. W sekcji Preferowane użycie jednej z rąk wybierz opcję Dla leworęcznych. Menu będą wyświetlane po prawej stronie.

  6. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online