Problem

Användargränssnittet och dialogrutornas fönster i Photoshop, Camera Raw och Bridge har svart bakgrund. Text visas inte korrekt mot ljus bakgrund.

Dialogrutorna innehåller men är ej begränsade till följande:

  • Camera Raw
  • Spara för webben
  • Gör flytande
  • Objektivkorrigering
  • Adaptiv vidvinkel
  • Filtergalleri
  • DICOM
  • JPEG2K
  • Oljemålning

Lösning

Inaktivera och avinstallera program som rensar hårddisken. Kör sedan en reparationsinstallation av operativsystemet i Mac OS X för att ominstallera saknade OS-filer.

Ytterligare information

Program och verktyg som rensar hårddisken kan ta bort system- eller programfiler.

Inaktivera eller avinstallera program för datarensning från tredje part för att förhindra framtida borttagning av nödvändiga systemfiler.