Problem

När du arbetar i Photoshop, Photoshop Elements eller andra program kraschar programmet och meddelandet ”selector name: mouseMoved” visas.

Lösning

Uppdatera till Mac OS X 10.10.3 eller senare.