Problem

Efter en misslyckad uppdatering av Photoshop CC kan felmeddelanden om plugin-programfel i FastCore, MMXCore och multiprocessorer visas när du öppnar Photoshop. I Photoshop går det inte att spara som PNG eller använda Spara för webben.

Lösning

Avinstallera Photoshop, ta bort programmappen och installera sedan om Photoshop.

  1. Avinstallera Photoshop CC genom att välja avinstallationsprogrammet i programmappen för Photoshop. Du kan också gå till Kontrollpanelen i Windows och välja Program och funktioner (Windows 7) eller Program > Avinstallera ett program (Windows 8).
  2. Navigera till mappen Program/Adobe eller Program (x86)/Adobe.
  3. Ta bort mappen Adobe Photoshop CC (64 bitar) eller Adobe Photoshop CC.
  4. Installera om Photoshop och uppdatera programmet.

Ytterligare information

Plugin-program och Photoshop

Plugin-program från tredje part: Innan du kopierar plugin-program från tredje part mellan en version av Photoshop och en annan går du till tillverkarens webbplats och kontrollerar att plugin-programmen är kompatibla med den nya versionen av Photoshop. Använd tillverkarens installationsprogram för att installera plugin-programmen.

Plugin-program som medföljer Photoshop: Kopiera aldrig plugin-program som medföljer Photoshop från en version av Photoshop till en annan. De är inte kompatibla. 

Mer information om Photoshops plugin-program finns i följande TechNote: Hämtningsbart innehåll (plugin-program)

Skicka din installationslogg till Adobe

Kontakta Adobes tekniska support via feedback.photoshop.com/photoshop_family för information om hur du skickar installationsloggar till Adobe.

Loggfilerna finns i dessa mappar:

• 32-bitarsversion av Windows: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers
• 64-bitarsversion av Windows: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Loggfilens namn består av produktens namn och installationsdatumet, följt av ".log.gz". Filnamnstillägget .gz visar att det är ett komprimerat format.