Kan inte öppna | MSVCP110.dll saknas

Problem: Felmeddelandet ”MSVCP110.dll gick inte att hitta” i Photoshop eller Photoshop Elements

Du får följande felmeddelande när du försöker öppna Photoshop eller Photoshop Elements:

"Programmet kunde inte startas eftersom det inte gick att hitta MSVCP110.dll. En ominstallation kan lösa problemet."

Lösning

Kontakta Google för att direkt hämta deras plugin-program för Nik och installera om plugin-programmen med den hämtningen.

Ytterligare information

Det här problemet började inträffa efter en automatisk uppdatering av Googles Nik-plugin-program. Flera kunder upptäckte att en direkt hämtning och installation av de uppdaterade plugin-programmen löste problemet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto