Photoshop kan inte starta eftersom D3DCOMPILER_47.dll saknas

Lär dig hur du löser systemfelet för Photoshop.exe vid start – Programmet kan inte starta eftersom D3DCOMPILER_47.dll saknas på datorn.

Problem

När du startar Photoshop CC (20.0) visas en dialogruta Photoshop.exe – Systemfel:

Programmet kan inte starta eftersom D3DCOMPILER_47.dll saknas på datorn. Försök att installera om programmet för att åtgärda problemet.

Systemfeldialogruta för Photoshop.exe
Systemfeldialogruta för Photoshop.exe

Produktversioner som berörs

Photoshop CC (version 20.0)

Operativsystem

Windows 7

Lösningar

För att installera D3DCompiler-uppdateringen, se Microsofts supportartikel: https://support.microsoft.com/sv-se/help/4019990/update-for-the-d3dcompiler-47-dll-component-on-windows.

Starta om datorn när du har installerat uppdateringen. 

Starta Photoshop CC 2019 för att kontrollera om problemet har lösts. Om problemet inte är löst, följ stegen i Lösning 2 nedan.   

  1. I filutforskaren gå till:

    C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Required\Plug-ins\Spaces.

  2. Från denna sökväg, kopiera filen d3dcompiler_47.dll.

  3. Klistra in den kopierade filen iC:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\.

  4. Starta om datorn och starta Photoshop.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online