Problem

När du använder tänjning av marionett i Photoshop CC verkar de överlappande maskområdena magenta/rosa istället för vita. 

Produktversioner som berörs

Photoshop CC 19.0 och senare

Operativsystem

Mac OS X 10.11.6 (El Capitan)

Lösning

Uppdatera Mac OS X till den senaste versionen för att åtgärda det här problemet.

Du hittar mer information i Apples hjälpdokument här