När du kör Photoshop från ett icke-administratörskonto kräver Photoshop läsåtkomst till vissa systemnivåmappar och läs- och skrivåtkomst till vissa mappar på användarnivå.

Obs! Ett användarkonto med fullständig administratörsbehörighet krävs för att kunna installera.

Läs- och skrivåtkomst krävs till rotmappen för alla icke-startenheter som anges i Photoshops inställningar som scratchminne.

Läs- och skrivåtkomst krävs till alla mappar som du har sparat filer i.

Läs- och skrivåtkomst krävs för dessa mappar på användarnivå:

Läsåtkomst krävs för dessa mappar på systemnivå:

  • Mac OS: Systemets biblioteksmapp och programmapparna.

Obs! Systemets biblioteksmapp skiljer sig från användarens biblioteksmapp.

1. Välj Gå till > Dator

2. Välj Macintosh HD > System > Bibliotek.

  • Windows: Mappen med programfiler (för 64-bitarsprograminstallationer), eller mappen med programfiler (x86) (för 32-bitars programinstallationer).