I Adobe Photoshop CS4, Adobe Bridge CS4 och Camera Raw visas tre markörer i stället för en.

Detaljer

Windows-textens dpi-storlek är 150 %.

Lösning: Ändra Windows textstorlek till 149 eller 151 %.

Så här ändrar du storleken:

  1. Välj Start > Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Visa.
  2. Välj Ställ in anpassad textstorlek (DPI) i den vänstra panelens meny. 
  3. Skriv 149 eller 151 i fältet Skala till denna procent av normal storlek.
  4. Tryck på Retur och klicka på OK.
  5. Logga ut och in för att ändra inställningen.