בעיה

כשאתה בוחר תפריט-משנה מתוך תפריט נפתח ב-Photoshop, תפריט-המשנה פונה בהתחלה לצד ימין אך מוצג בצד שמאל.

דיווח על הבעיה התקבל במערכות הפועלות עם Windows.

פתרון

כדי לפתור את הבעיה:

  1. פתח את תיבת הדו-שיח Run במערכת על-ידי הקשה על מקש Window‏+R.

  2. העתק והדבק את הטקסט הבא במקטע Open:

    shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}

  3. לחץ על OK.

  4. תיבת הדו-שיח Tablet PC Settings מוצגת. לחץ על הכרטיסייה Other.

    בחר בכרטיסייה Other

  5. במקטע Handedness בחר Left-handed. כך יוכלו התפריטים להופיע מימין לידך.

  6. לחץ על OK.