Tietoja väriprofiileista

Tarkka ja värien vastaavuuden säilyttävä värinhallinta edellyttää, että kaikkien värilaitteiden profiilit ovat tarkkoja ja toimivat ICC:n kanssa. Esimerkiksi onnistuneesti skannattu kuva voi ilman tarkkaa skanneriprofiilia näyttää virheelliseltä toisessa ohjelmassa. Tämä johtuu yksinkertaisesti skannerin ja kuvan näyttävän ohjelman eroista. Kuvan väärä näyttäminen voi johtaa hyvälle kuvalle tehtäviin aikaa vieviin, turhiin ja kenties jopa vahingollisiin "korjauksiin". Jos profiili on tarkka, kuvan tuonut ohjelma pystyy korjaamaan laite-erot ja näyttämään skannatun kuvan oikeat värit.

Värinhallintajärjestelmä käyttää seuraavanlaisia profiileja:

Näyttöprofiilit Kuvaa näytön nykyistä värientoistokykyä. Tämä profiili pitäisi luoda ensimmäisenä, koska värin näyttäminen täsmällisesti näytössä sallii tärkeiden väripäätösten tekemisen suunnittelutoimenpiteen aikana. Jos näytössä näkyvät värit eivät vastaa julkaisun todellisia värejä, värien vastaavuutta ei voi säilyttää.

Syöttölaitteen profiilit Kuvaa, mitä värejä syöttölaite voi kaapata tai skannata. Jos digitaalinen kamera sisältää useita profiileja, Adobe suosittaa, että niistä valitaan Adobe RGB. Muussa tapauksessa käytä sRGB:tä, joka on useimpien kamerojen oletusprofiili. Kokeneet käyttäjät voivat lisäksi käyttää eri profiileja eri valonlähteitä varten. Osa valokuvaajista luo eri skanneriprofiilit kunkin tyyppistä tai merkkistä skannerilla skannattua filmiä varten.

Tulostuslaitteen profiilit Kuvaa toimistotulostimien, painokoneiden ja muiden tulostuslaitteiden väritilaa. Värinhallintajärjestelmä kohdistaa julkaisun värit tulostuslaitteen väritilan toistoalaan kuuluviin väreihin oikein tulostuslaitteen profiilien perusteella. Tulostusprofiilin on myös otettava huomioon erityiset tulostusehdot, kuten paperin ja musteen tyyppi. Esimerkiksi kiiltävässä paperissa voi näkyä eri värejä kuin mattapintaisessa paperissa.    Useimpien tulostinohjainten mukana toimitetaan valmiita väriprofiileja. Tulostinohjainten profiileja kannattaa kokeilla ennen mukautettujen profiilien hankkimista.

Julkaisuprofiilit Määritä julkaisun RGB- tai CMYK-työtila. Sovellus määrittää tiedoston todellisten värien ulkoasun liittämällä tiedostoon profiilin koodimerkintöjen avulla. Esimerkiksi määritys R=127, G=12, B=107 on vain joukko numeroita, jotka eri laitteet näyttävät eri tavoin. Kun numerot nimiöidään Adobe RGB -väritilaan, ne määrittävät valon todellisen värin tai aallonpituuden eli esimerkissä purppuran tietyn sävyn.    Kun värinhallinta on käytössä, Adoben sovellukset liittävät uusiin julkaisuihin automaattisesti profiilin Väriasetukset-valintaikkunan Työtila-asetusten perusteella. Julkaisut, joihin ei ole liitetty profiileja, ovat nimiöimättömiä profiileja, jotka sisältävät vain Raw-värinumerot. Käsitellessään nimiöimättömiä julkaisuja Adoben sovellukset käyttävät nykyistä työtilaprofiilia värien näyttämiseen ja muokkaamiseen.

Värinhallinta profiilien avulla

A. Profiilit kuvaavat syöttölaitteen ja julkaisun väritiloja B. Profiilien kuvausten avulla värinhallintajärjestelmä tunnistaa julkaisun todelliset värit C. Näytön profiili kertoo värinhallintajärjestelmälle, kuinka julkaisun numeeriset arvot muunnetaan vastaamaan näytön väritilaa D. Värinhallintajärjestelmä muuntaa julkaisun numeeriset arvot tulostuslaitteen profiilin avulla niin, että ne vastaavat tulostuslaitteen väritilaa 

Tietoja näytön kalibroinnista ja luonnehdinnasta

Näytön voi kalibroida ja sen ominaisuudet voi luonnehtia käyttämällä profilointiohjelmistoa. Kalibrointi säätää näytön määritetyn standardin mukaiseksi eli esimerkiksi näyttämään värit grafiikkastandardin mukaisesti niin, että valkean pisteen värilämpötila on 5 000 kelviniä. Luonnehdinnassa luodaan profiili, joka kuvaa sitä, miten näyttö toistaa värejä.

Näytön kalibrointi merkitsee seuraavien videoasetusten säätämistä:

Kirkkaus ja kontrasti Näytön voimakkuuden taso ja alue. Nämä säädöt toimivat samalla tavalla kuin television kuvaruudun säädöt. Näytön kalibrointityökalu auttaa valitsemaan parhaan kirkkauden ja kontrastin.

Gamma Keskisävyn kirkkaus. Nämä näytön tuottamat arvot mustasta valkoiseen ovat epälineaarisia – jos teet arvoista viivakaavion, ne muodostavat kaarevan viivan suoran viivan sijasta. Gamma määrittää kaaren keskikohdan arvon mustan ja valkoisen välissä.

Fosforit Fosforit ovat aineita, joita kuvaputkinäytöt käyttävät valon tuottamiseen. Eri fosforeilla on erilaisia ominaisuuksia.

Valkoinen piste Näytön toistaman kirkkaimman valkoisen väri ja voimakkuus.

Näytön kalibroiminen ja näyttöprofiilin luominen

Näytön kalibroinnissa näyttö säädetään niin, että se on asianmukaisten määritysten mukainen. Kun näyttö on kalibroitu, näyttöprofiilin voi tallentaa profiilisovelluksessa. Profiili kuvaa sitä, miten näytön värit toimivat, mitä värejä näytössä voidaan näyttää ja miten kuvien värinumerot muunnetaan niin, että värit näkyvät oikein.

Huomautus: Näytön suorituskyky muuttuu ja heikkenee ajan myötä, joten näyttö on kalibroitava ja profiili luotava noin kerran kuukaudessa. Jos näyttöä on vaikeaa tai mahdotonta kalibroida standardin mukaiseksi, se voi olla liian vanha ja haalistunut.

Useimmat profilointiohjelmat määrittävät uuden profiilin automaattisesti oletusnäyttöprofiiliksi. Ohjeita näyttöprofiilin manuaalisesta määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

 1. Varmista, että näytön virta on ollut kytkettynä vähintään puoli tuntia. Näin näyttö ehtii lämmetä ja saavuttaa tasaisen värilaadun.
 2. Varmista, että näyttö on asetettu näyttämään vähintään tuhansia värejä. Varmista, että näyttö on asetettu näyttämään vähintään tuhansia värejä tai 24-bittiseksi tai korkeammaksi.
 3. Poista näytön työpöydältä värikkäät taustakuviot ja aseta se näyttämään neutraaleja harmaita. Julkaisua ympäröivät voimakkaat kuviot tai kirkkaat värit heikentävät värin tarkkuutta.
 4. Näyttö kalibroidaan ja näyttöprofiili luodaan seuraavasti:
  • (Windows) Asenna näytön kalibrointiapuohjelma ja käytä sitä.
  • (Mac OS) Käytä Kalibroi-sovellusta, joka on Järjestelmäasetusten Näytöt-kohdan Väri-välilehdessä.
  • Parhaat tulokset saa käyttämällä muiden valmistajien ohjelmia ja mittauslaitteita. Kolorimetrin tai muun vastaavan mittauslaitteen käyttäminen ohjelman kanssa takaa yleensä tarkat profiilit, koska laite voi mitata näytössä näkyviä värejä paljon tarkemmin kuin ihmissilmä.

Väriprofiilin asentaminen

Väriprofiilit asennetaan usein samassa yhteydessä kuin laite lisätään järjestelmään. Näiden profiilien (eli yleisten profiilien tai valmiiden profiilien ) tarkkuus vaihtelee valmistajittain. Laiteprofiileja voi myös hankkia omasta tulostuspalvelusta sekä ladata verkosta. Voit myös luoda mukautettuja profiileja ammattitasoisten profilointilaitteiden avulla.

 • Napsauta Windowsissa profiilia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asenna profiili. Vaihtoehtoisesti kopioi profiilit WINDOWS\system32\spool\drivers\color -kansioon.
 • Mac OS -käyttöjärjestelmässä kopioi profiilit kansioon /Library/ColorSync/Profiles tai kansioon /Users/[käyttäjänimi]/Library/ColorSync/Profiles.

Käynnistä Adoben sovellukset uudelleen, kun väriprofiilit on asennettu.

Väriprofiilin sisällyttäminen

Jos haluat sisällyttää Illustratorissa, InDesignissa tai Photoshopissa luodun väriprofiilin julkaisuun, tallenna tai tuo julkaisu ICC-profiileja tukevassa muodossa.

 1. Tallenna tai tuo julkaisu jossakin seuraavista tiedostomuodoista: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Large Document Format tai TIFF.
 2. Valitse ICC-profiilien sisällyttämistä koskeva asetus. Asetuksen tarkka nimi ja sijainti vaihtelevat sovelluksittain. Lisäohjeita on Adoben ohjeessa.

Väritilan sisällyttäminen (Acrobat)

Voit sisällyttää väritilan objektiin tai koko PDF-tiedostoon. Acrobat liittää asianmukaisen profiilin, Muunna värit -valintaikkunassa määritetyllä tavalla valittuun väritilaan PDF-tiedostossa. Lisätietoja on Adoben ohjeen värimuunnoksia koskevissa aiheissa.

Tiedoston väriprofiilin vaihtaminen

Julkaisun väriprofiilia on tarpeen muuttaa vain hyvin harvoin. Sovellus näet määrittää väriprofiilin automaattisesti Väriasetukset-valintaikkunassa valittujen asetusten perusteella. Väriprofiilin manuaalinen muuttaminen on tarpeen vain silloin, kun julkaisua valmistellaan erilaista tulostuskohdetta varten tai kun korjataan sääntö, jota ei enää haluta soveltaa julkaisuun. Profiilin muuttamista suositetaan vain kokeneille käyttäjille.

Julkaisun väriprofiilia voi kuitenkin muuttaa seuraavasti:

 • Määritä uusi profiili. Tiedoston värinumerot pysyvät samoina, mutta uusi profiili voi merkittävästi muuttaa värien ulkoasua näytössä.
 • Poista profiili, jotta tiedosto ei enää käytä värinhallintaa.
 • (Acrobat, Photoshop ja InDesign) Muunna julkaisun värit erilaisen profiilin väritilaan. Värinumerot vaihtuvat värien alkuperäisen ulkoasun säilyttämiseksi.

Väriprofiilin määrittäminen tai poistaminen (Illustrator, Photoshop)

Valitse Muokkaa > Määritä profiili.

Valitse asetus ja valitse OK:

Älä käytä värinhallintaa tässä julkaisussa Asetus poistaa julkaisussa olevan profiilin. Valitse tämä asetus vain, jos et varmasti halua käyttää värinhallintaa julkaisussa. Kun olet poistanut profiilin tiedostosta, sovelluksen työskentelyavaruusprofiilit määrittävät värien ulkoasun.

Käyttäminen [värimalli: työtila] Asetus määrittää julkaisun työtilaprofiilin.

Profiili Asetuksen avulla voi valita erilaisen profiilin. Sovellus sisällyttää uuden profiilin julkaisuun muuntamatta värejä profiilitilaan. Tämä voi merkittävästi muuttaa värien ulkoasua näytössä.

Väriprofiilin määrittäminen tai poistaminen (InDesign)

 1. Valitse Muokkaa > Määritä profiilit.
 2. Valitse yksi seuraavista RGB-profiilia ja CMYK-profiilia varten:  

Hylkää (käytä nykyistä työtilaa) Asetus poistaa julkaisussa olevan profiilin. Valitse tämä asetus vain, jos et varmasti halua käyttää värinhallintaa julkaisussa. Kun julkaisun profiili on poistettu, värien ulkoasun määrittävät sovelluksen työtilaprofiilit eikä julkaisuun voi enää sisällyttää profiilia.

Määritä nykyinen työtila [työtila] Asetus määrittää julkaisun työtilaprofiilin.

Määritä profiili Asetuksen avulla voi valita erilaisen profiilin. Sovellus sisällyttää uuden profiilin julkaisuun muuntamatta värejä profiilitilaan. Tämä voi merkittävästi muuttaa värien ulkoasua näytössä.

 1. Valitse muodostusperuste julkaisun kullekin grafiikkatyypille. Voit valita yhden neljästä muodostusperusteesta kutakin grafiikkatyyppiä varten tai valita Käytä väriasetusperustetta, jolloin käytetään Väriasetukset-valintaikkunassa määritettyä muodostusperustetta. Muodostusperusteita koskevia lisätietoja on ohjeessa.

Seuraavassa on lueteltu grafiikkatyypit:

Tasaväri-väriperuste Asettaa muodostusperusteen InDesignin alkuperäisten objektien vektorigrafiikalle (yhtenäisille värialueille).

Oletuskuvaperuste Asetus määrittää InDesigniin sijoitettujen bittikarttakuvien oletuskuvaperusteen. Asetus voidaan kuitenkin ohittaa kuvakohtaisesti.

Sekoituksen jälkeinen peruste Sekoituksen jälkeinen peruste asettaa vedostuksen tai lopullisen väritilan muodostusperusteet väreille, jotka ovat muodostuneet läpinäkyvyyden seurauksena. Käytä tätä asetusta, jos julkaisussa on läpinäkyviä objekteja.

 1. Tarkasta uuden profiilin vaikutukset valitsemalla Esikatselu ja napsauttamalla sitten OK-painiketta.

Tiedoston värien muuntaminen toiseen profiiliin (Photoshop)

 1. Valitse Muokkaa > Muunna profiiliin.
 2. Valitse Kohdetilasta väriprofiilit, joihin haluat muuntaa julkaisun värit. Julkaisu muunnetaan ja uudet profiilit nimiöidään julkaisuun.
 3. Määritä Muunnosasetukset-kohtaan värinhallintaohjelma, muodostusperuste sekä mustan pisteen ja rasteroinnin asetukset. (Katso kohta Värimuunnosasetukset.)
 4. Yhdistä julkaisun kaikki tasot muunnoksessa yhdeksi tasoksi valitsemalla Yhdistä tasot.
 5. Tarkasta muunnoksen vaikutukset valitsemalla Esikatselu.

Muunna julkaisun värit Multichannel-, Device Link- tai Abstract-väriprofiileiksi (Photoshop)

 1. Valitse Muokkaa > Muunna profiiliin.
 2. Napsauta Lisäasetukset. Seuraavat ICC-lisäprofiilityypit ovat käytettävissä Kohdetila-kohdassa:

Monikanava Useampaa kuin neljää värikanavaa tukevat profiilit. Näistä on hyötyä, kun tulostetaan käyttäen vähintään neljää väriä.

Laitelinkki Profiilit, jotka muuntuvat suoraan laitteen väritilasta toiseen käyttämättä prosessissa väliväritilaa. Näistä on hyötyä, kun vaaditaan tietyt laitearvojen määritykset (esimerkiksi 100 % mustaa).

Abstrakti Mukautetut kuvatehosteet sallivat profiilit. Abstrakteilla profiileilla voi olla LAB/XYZ-arvoja sekä syöte- että tulosarvoina. Tämä mahdollistaa toivotun erikoistehosteen luomisen mukautetun LUT-kuvan avulla.

Huomautus: Harmaa-, RGB-, LAB- ja CMYK-väriprofiilit on ryhmitelty luokittain Lisäasetukset-näkymässä. Perusnäkymän Profiili-valikossa ne näkyvät yhdessä.

 1. Tarkasta muunnoksen vaikutukset valitsemalla Esikatselu.

Tiedoston värien muuntaminen toiseen profiiliin (Acrobat)

PDF-tiedoston värit muunnetaan valinnalla Työkalut > Painaminen > Muunna värit. Lisätietoja on Adoben ohjeen värimuunnoksia koskevissa aiheissa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö