Tasojen valitseminen

Voit valita halutun määrän tasoja käsiteltäväksi. Tietyissä tilanteissa, kuten maalattaessa tai tehtäessä väri- ja sävysäätöjä, voidaan käsitellä vain yhtä tasoa kerrallaan. Yhtä valittua tasoa kutsutaan aktiiviseksi tasoksi. Aktiivisen tason nimi näkyy dokumentti-ikkunan otsikkorivillä.

Joissain tilanteissa, kuten tasoja siirrettäessä, tasattaessa ja muunnettaessa tai liitettäessä Tyylit-paneelin tyylejä tasoihin, voidaan valita useita tasoja käsiteltäväksi. Voit valita tasoja Tasot-paneelista tai käyttää siirtotyökalua .

Voit myös linkittää tasoja toisiinsa. Tasojen linkitys säilyy, vaikka Tasot-paneelista tehdään jokin muu valinta. Sen sijaan usean tason valinta kumoutuu. Katso kohtaa Tasojen linkittäminen ja linkityksen purkaminen.

Huomautus:

Jos et näe haluamiasi tuloksia käyttäessäsi työkalua tai komentoa, olet ehkä valinnut väärän tason. Tarkista Tasot-paneelista, että käsittelet varmasti oikeaa tasoa.

Tasojen valitseminen Tasot-paneelista

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta tasoa Tasot-paneelissa.
  • Jos haluat valita useita peräkkäisiä tasoja, napsauta ensimmäistä tasoa, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta viimeistä tasoa.
  • Voit valita useita erillisiä tasoja Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Komento-osoittamalla (Mac OS) niitä Tasot-paneelissa.  

  Huomautus:

  Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) tasominiatyyrin ulkopuolella olevaa aluetta valitessasi tasoja. Tasominiatyyrin Ctrl-napsauttaminen tai Komento-osoittaminen valitsee tason alueet, jotka eivät ole läpinäkyviä.

  • Jos haluat valita kaikki tasot, käytä komentoa Valitse > Kaikki tasot.

  • Kaikki saman tyyppiset tasot, kuten tekstitasot, voi valita samalla kertaa valitsemalla yhden tasoista ja valitsemalla Valitse > Samankaltaiset tasot.

  • Tason valinnan voi poistaa Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Komento-osoittamalla (Mac OS) tasoa.

  • Jos et halua valita mitään tasoa, napsauta Tasot-paneelia alimman eli taustatason alapuolelta tai valitse komento Valitse > Poista tasojen valinta.

Tasojen valitseminen dokumentti-ikkunassa

Voit myös valita tason tai tasot suoraan dokumentti-ikkunassa.

 1. Valitse siirtotyökalu .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse asetusriviltä Automaattinen valinta, valitse avattavasta valikosta Taso ja napsauta sitä kuvan tasoa, jonka haluat valita. Ylin osoittimen alla oleva ja pikseleitä sisältävä taso valitaan.

  • Valitse asetusriviltä Automaattinen valinta, valitse avattavasta valikosta Ryhmä ja napsauta sitä kuvan kohtaa, jonka haluat valita. Ylin osoittimen alla oleva ja pikseleitä sisältävä ryhmä valitaan. Jos napsautat ryhmittämätöntä tasoa, se valitaan.

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) kuvaa ja valitse taso pikavalikosta. Pikavalikossa näkyvät kaikki osoittimen alla olevat tasot, jotka sisältävät pikseleitä.

Tason valitseminen ryhmästä

Voit avata ryhmän ja valita sitten yksittäisen tason kyseisen ryhmän sisältä.

 1. Napsauta Tasot-paneelissa näkyvää ryhmää.
 2. Napsauta kolmiota, joka on kansiokuvakkeen vasemmalla puolella .
 3. Napsauta ryhmään kuuluvaa tasoa.

Tasojen ryhmittäminen auttaa järjestämään projektit ja pitämään Tasot-paneelin siistinä. Kun linkität tasoja, muodostat niiden välille suhteen, vaikka ne eivät olisi tasojärjestyksessä vierekkäin.

Tasojen ryhmittäminen ja ryhmityksen purkaminen

 1. Valitse useita tasoja Tasot-paneelista.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Taso > Ryhmitä tasot.

  • Ryhmitä tasot Alt-vetämällä (Windows) tai Optio-vetämällä (Mac OS) Tasot-paneelin alaosassa olevaan kansiokuvakkeeseen .

 3. Voit purkaa ryhmityksen valitsemalla ryhmän ja sitten komennon Taso > Pura tasojen ryhmitys.

Tasojen lisääminen ryhmään

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse ryhmä Tasot-paneelista ja napsauta Luo uusi taso -painiketta .

  • Vedä taso ryhmäkansioon.

  • Vedä ryhmäkansio toiseen ryhmäkansioon. Ryhmä ja kaikki sen sisältämät tasot siirtyvät.

  • Vedä ryhmä Uusi ryhmä -painikkeeseen .

Voit linkittää kaksi tai useampia tasoja tai ryhmiä. Linkitys säilyy, kunnes se puretaan. Usean tason valinta taas kumoutuu, kun tehdään uusi valinta. Voit siirtää linkitettyjä tasoja tai käyttää niissä muunnoksia.

 1. Valitse linkitettävät tasot tai ryhmät Tasot-paneelista.
 2. Napsauta Tasot-paneelin alareunassa olevaa linkkikuvaketta .
 3. Voit purkaa tasojen linkityksen tekemällä jonkin seuraavista toimista:
  • Valitse linkitetty taso ja napsauta ketjukuvaketta.

  • Jos haluat poistaa linkitetyn tason käytöstä tilapäisesti, vaihto-napsauta tason linkkikuvaketta. Punainen rasti tulee näkyviin. Voit ottaa ketjun uudelleen käyttöön vaihto-napsauttamalla ketjukuvaketta.

  • Valitse linkitetyt tasot ja napsauta ketjukuvaketta. Jos haluat valita kaikki linkitetyt tasot, valitse yksi niistä ja sitten komento Taso > Valitse linkitetyt tasot.

Tasojen reunojen ja kahvojen näyttäminen

Tason sisältöä on helpompi siirtää ja tasata, jos sisällön reunat tuodaan näkyviin. Valittujen tasojen ja ryhmien muuntokahvat voidaan tuoda näkyviin niiden koon tai kulman muuttamista varten.

Tasot Photoshopissa
Tason sisältö ja reunat näkyvissä (vasemmalla) ja muuntotila valittuna (oikealla)

Valitun tason sisällön reunojen näyttäminen

 1. Valitse Näytä > Näytä > Tason reunat.

Valitun tason muuntokahvojen näyttäminen

 1. Valitse siirtotyökalu .
 2. Valitse asetusriviltä Näytä muuntokahvat.

  Voit muuttaa tason sisällön kokoa ja kulmaa käyttämällä muuntokahvoja. Katso kohtaa Vapaa muuntaminen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö