Voit lisätä tasolle maskin ja käyttää maskia niin, että osa tasosta katoaa näkyvistä ja alla olevat tasot tulevat esiin. Tasojen maskaaminen on kätevä asettelutekniikka, jolla voit yhdistää useita valokuvia yhdeksi kuvaksi tai poistaa kuvasta henkilön tai objektin.

Opasvideo: Kuvan osan maskaaminen pois

Opasvideo: Kuvan osan maskaaminen pois
Matthew Pizzi

Opasvideo: Henkilön poistaminen taustasta maskaamalla

Opasvideo: Henkilön poistaminen taustasta maskaamalla
lynda.com

Tietoja taso- ja vektorimaskeista

Maskien avulla voidaan piilottaa tason osia ja tuoda esiin alla olevien tasojen osia. Voit luoda kahdenlaisia maskeja:

 • Tasomaskit ovat tarkkuuden mukaan muuttuvia bittikarttakuvia, joita muokataan maalaus- tai valintatyökaluilla.

 • Vektorimaskit eivät muutu kuvan tarkkuuden mukaan. Ne luodaan kynä- tai muototyökaluilla.

  Taso- ja vektorimaskit ovat tiedot säilyttäviä. Toisin sanoen maskeja voidaan muokata myöhemmin niin, että niiden peittämät pikselit eivät katoa.

  Sekä taso- että vektorimaskit näkyvät Tasot-paneelissa lisäminiatyyrinä tason miniatyyrin oikealla puolella. Tasomaskin miniatyyri edustaa harmaasävykanavaa, joka luodaan tasomaskin lisäämisen yhteydessä. Vektorimaskin miniatyyri edustaa reittiä, joka leikkaa tason sisällön.

Huomautus:

Jos haluat luoda taso- tai vektorimaskin Tausta-tasolle, muunna taso ensin tavalliseksi tasoksi (Taso > Uusi > Taso taustasta).

Tason maskaaminen
Tason maskaaminen

A. Tasomaskin miniatyyri B. Vektorimaskin miniatyyri C. Vektorimaskin ketjukuvake D. Lisää maski 

Tasomaskia voidaan muokata lisäämällä tai poistamalla alueita. Tasomaski on harmaasävykuva, jonka mustalla maalatut alueet ovat piilotettuja, valkoisella maalatut alueet näkyviä ja harmaan eri sävyillä maalatut alueet eriasteisesti läpinäkyviä.

Tausta maalattu mustalla, kuvauskortti harmaalla ja kori valkoisella
Tausta maalattu mustalla, kuvauskortti harmaalla ja kori valkoisella

Vektorimaski luo tasolle teräväreunaisen muodon. Siitä on hyötyä aina, kun halutaan lisätä selkeäreunaisia elementtejä. Kun olet luonut vektorimaskin sisältävän tason, voit käyttää siinä tasotyylejä, muokata niitä tarvittaessa ja siten luoda nopeasti painikkeita, paneeleja tai muita Web-elementtejä.

Ominaisuudet-paneelissa on lisäsäätimiä maskin säätämistä varten. Voit muuttaa maskin peittävyyttä, jos haluat, että enemmän tai vähemmän maskatusta sisällöstä näkyy läpi, muuttaa maskin käänteiseksi tai hienosäätää maskin reunoja samaan tapaan kuin käsiteltäessä valinta-aluetta.

Ominaisuudet-paneeli
Ominaisuudet-paneeli

A. Tasomaski B. Vektorimaski 

Tasomaskien lisääminen

Kun lisäät tasomaskin, voit piilottaa tai näyttää koko tason tai muodostaa maskin valinnan tai läpinäkyvän kalvon perusteella. Myöhemmin voit maalata maskiin ja piilottaa tarkasti haluamasi tason osan ja tuoda alla olevat tasot näkyviin.

Koko tason näyttävän tai piilottavan maskin lisääminen

 1. Varmista, että mitään osaa kuvasta ei ole valittu. Valitse Valitse > Kumoa valinta.
 2. Valitse Tasot-paneelista taso tai ryhmä.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit luoda koko tason paljastavan maskin napsauttamalla Tasot-paneelin Lisää tasomaski -painiketta  tai valitsemalla Taso > Tasomaski > Näytä kaikki.
  • Voit luoda koko tason piilottavan maskin napsauttamalla Lisää tasomaski -painiketta Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) painettuna tai valitsemalla Taso > Tasomaski > Piilota kaikki.

Tason osan piilottavan tasomaskin lisääminen

 1. Valitse Tasot-paneelista taso tai ryhmä.
 2. Valitse alue kuvasta ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Koko valinnan näyttävän maskin voi luoda napsauttamalla Tasot-paneelin Uusi tasomaski -painiketta .
  • Voit luoda valinnan piilottavan maskin napsauttamalla Tasot-paneelin Lisää tasomaski -painiketta Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac) painettuna.
  • Valitse Taso > Tasomaski > Näytä valinta tai Piilota valinta.

Maskin luominen tason läpinäkyvästä kalvosta

Jos haluat muokata tason läpinäkyvyyttä suoraan, luo tiedoista maski. Tekniikkaa kannattaa käyttää video- ja 3D-työskentelyssä.

 1. Valitse Tasot-paneelista taso.
 2. Valitse Taso > Tasomaski > Läpinäkyvästä.

Photoshop muuntaa läpinäkyvän kalvon peittäväksi väriksi, jonka uusi maski peittää näkyvistä. Peittävä väri vaihtelee huomattavasti suotimien ja tason muun aiemman käsittelyn mukaan.

Toisella tasolla olevan tasomaskin käyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtää maskin toiselle tasolle, vedä se kohdetasolle.
  • Kopioi maski Alt-vetämällä (Windows) tai Optio-vetämällä (Mac OS) se toiselle tasolle.

Tasojen ja maskien linkitysten poistaminen

Normaalisti taso tai ryhmä linkitetään tasomaskiinsa tai vektorimaskiinsa, kuten Tasot-paneelin miniatyyrien välissä oleva ketjukuvake  ilmaisee. Taso ja sen maski liikkuvat kuvassa yhdessä, kun jompaakumpaa siirretään siirtotyökalulla . Kun linkitys on purettu, niitä voidaan siirtää erikseen ja maskin rajoja voidaan muuttaa vaikuttamatta tasoon.

 • Kun haluat purkaa tason ja sen maskin linkityksen, napsauta Tasot-paneelissa näkyvää ketjukuvaketta.

 • Kun haluat palauttaa tason ja sen maskin linkityksen, napsauta kohtaa Tasot-paneelin tason miniatyyrin ja maskin miniatyyrin välissä.

Tasomaskin käyttäminen tai käytöstä poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse taso, joka sisältää käyttöön otettavan tai käytöstä poistettavan tasomaskin, ja napsauta Maskit-paneelin Poista käytöstä / ota käyttöön maski -painiketta .
  • Pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta tasomaskin miniatyyriä Tasot-paneelissa.
  • Valitse taso, jonka tasomaskin haluat poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön, ja valitse sitten Taso > Tasomaski > Poista käytöstä tai Taso > Tasomaski > Ota käyttöön.

  Tasot-paneelissa näkyy punainen rasti maskin miniatyyrin päällä, kun maski on poistettu käytöstä. Tason sisältö näkyy tällöin ilman maskaustehosteita.

Tasomaskin lisääminen tai poistaminen

Voit lisätä tasomaskin, kun haluat poistaa tason piilotetut osat pysyvästi. Koska tasomaskit tallentuvat alfakanavina, niitä lisäämällä ja poistamalla voidaan pienentää tiedostoa. Tasomaski voidaan poistaa myös toteuttamatta muutoksia.

 1. Valitse Tasot-paneelissa tasomaskin sisältävä taso.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat poistaa tasomaskin käytettyäsi sitä tasolla pysyvästi, napsauta Ominaisuudet-paletin alareunassa olevaa Käytä maskia -kuvaketta .
  • Jos haluat poistaa tasomaskin käyttämättä sitä tasolla, napsauta Ominaisuudet-paletin alareunassa olevaa Poista-painiketta ja valitse sitten Poista.

  Voit käyttää ja poistaa maskeja myös Taso-valikon avulla.

  Huomautus:

  Et voi käyttää tasomaskia pysyvästi älykkään objektin tasolla, kun poistat tasomaskin.

Tasomaskikanavan valitseminen ja näyttäminen

Tasomaskia on helpompi muokata, jos näytät harmaasävymaskin tason päällä sellaisenaan tai värjättynä punertavaksi.

 1. Tee Tasot-paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Voit tuoda näkyviin pelkän harmaasävymaskin napsauttamalla tasomaskin miniatyyriä Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) painettuna. Voit tuoda tasot uudelleen näkyviin napsauttamalla tasomaskin miniatyyriä Alt- tai Optio-näppäin painettuna. Voit myös napsauttaa silmäkuvaketta  Ominaisuudet-paneelissa.
  • Voit tuoda maskin punertavana tason päälle Alt+vaihto-napsauttamalla (Windows) tai Optio+vaihto-osoittamalla (Mac OS) tasomaskin miniatyyriä. Voit poistaa värin näkyvistä Alt+vaihto-napsauttamalla tai Optio+vaihto-osoittamalla miniatyyriä uudelleen.

Tasomaskin punertavan värin tai peittävyyden muuttaminen

 1. Kaksoisnapsauta tasomaskin kanavaa Kanavat-paneelissa.

 2. Voit vaihtaa maskin värin napsauttamalla väriruutua Tasomaskin näyttöasetukset -valintaikkunassa ja valitsemalla uuden värin.
 3. Voit muuttaa peittävyyttä määrittämällä arvon 0–100 %.

  Sekä väri- että peittävyysasetukset vaikuttavat ainoastaan maskin ulkoasuun. Ne eivät siis vaikuta alla olevien alueiden suojaukseen. Näitä asetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi niin, että maski erottuu helpommin kuvan väreistä.

 4. Valitse OK.

Maskin peittävyyden ja reunojen säätäminen

Voit säätää valitun taso- tai vektorimaskin peittävyyttä käyttämällä Ominaisuudet-paneelia. Maskin peittävyyttä voi säätää Tiheys-liukusäätimellä. Maskin reunoja voi pehmentää häivyttämällä.

Lisäasetukset ovat tasomaskikohtaisia. Negatiivi-toiminto muuttaa maskatut ja maskaamattomat alueet päinvastaisiksi. Maskaa reuna -asetuksen avulla voit muokata maskin reunoja monin eri tavoin, esimerkiksi pehmentämällä tai supistamalla/laajentamalla. Tietoja Värialue-valinnasta saat artikkelista Säätöjen ja täyttötasojen luominen ja rajoittaminen.

Maskin tummuuden muuttaminen

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää muokattavan maskin.
 2. Napsauta Tasot-paneelissa maskin miniatyyriä. Miniatyyrin ympärille ilmestyy reunaviiva.

 3. Voit säätää maskin peittävyyttä Ominaisuudet-paneelin Tiheys-liukusäätimellä.

  Kun tummuutena on 100 %, maski on täysin läpinäkymätön eikä sen alapuolella oleva tason alue näy. Mitä enemmän tummuutta vähennetään, sitä enemmän maskin alapuolella olevaa aluetta tulee näkyviin.

Maskin reunojen häivyttäminen

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää muokattavan maskin.
 2. Napsauta Tasot-paneelissa maskin miniatyyriä. Miniatyyrin ympärille ilmestyy reunaviiva.

 3. Häivytä maskin reunoja vetämällä Häivytä-liukusäädintä.

  Häivytys sumentaa maskin reunat ja luo pehmeän siirtymän maskatun ja maskaamattoman alueen välille. Häivytys lisätään maskin reunoista ulospäin pikselialueelle, joka määritetään liukusäätimellä.

Maskin reunojen hienosäätäminen

 1. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää muokattavan maskin.
 2. Napsauta Tasot-paneelissa maskin miniatyyriä. Miniatyyrin ympärille ilmestyy reunaviiva.

 3. Valitse Maskaa reuna. Voit muokata maskin reunoja Hienosäädä maski -valintaikkunan toimintoja käyttämällä ja tarkastella maskia erilaisia taustoja vasten. Kuvauksen valinnoista saat kohdasta Valinnan reunojen hienosäätäminen.

 4. Sulje Hienosäädä maski -valintaikkuna ja ota muutokset käyttöön tasomaskissa valitsemalla OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö