Tietoja Photoshopin tasoista

Photoshopin tasot ovat kuin päällekkäin pinottuja muovikalvoja. Tason läpinäkyvien alueiden läpi voidaan tarkastella alapuolella olevia tasoja. Sisältö sijoitetaan tasoon sen jälkeen, kun tasoa on siirretty samalla tavalla kuin muovikalvoa liu'utettaisiin pinossa. Myös tason läpinäkyvyyttä voidaan muuttaa, jos sisällön halutaan näkyvän osittain läpinäkyvänä.

Tasojen esittäminen Photoshopissa
Tasojen läpinäkyvien alueiden läpi näkyvät alla olevat tasot.

Tasojen avulla voit suorittaa useita tehtäviä, esimerkiksi yhdistää useita kuvia, lisätä kuvaan tekstiä tai lisätä vektorigrafiikkamuotoja. Voit käyttää tasotyyliä, jos haluat lisätä erikoistehosteen, kuten varjon tai hehkun.

Perustietoa tasoista

Perustietoa tasoista
Train Simple

Photoshopin tasojen järjesteleminen

Uudessa kuvassa on yksi taso. Kuvaan lisättävien lisätasojen, tasotehosteiden ja tasoryhmien määrän ainoana rajoitteena on tietokoneen muistin määrä.

Tasoja käsitellään Tasot-paneelin avulla. Tasoryhmien avulla voidaan helposti järjestää ja hallita tasoja. Niitä käyttäen saadaan tasot loogiseen järjestykseen ja muutetaan Tasot-paneeli selkeämmäksi. Tasoryhmiä voi olla sisäkkäin. Tasoryhmiä käyttämällä kohdistetaan määritteitä ja maskeja useisiin tasoihin samanaikaisesti.

Käteviä vinkkejä tasojen käyttämiseen on opasvideossa Järjestely tasoilla ja tasoryhmillä.

Tiedot säilyttävä kuvanmuokkaus Photoshopin tasoja käyttämällä

Joskus tasot eivät sisällä näkyvää sisältöä. Esimerkiksi säätö taso sisältää väri- ja sävysäätöjä, jotka vaikuttavat tason alapuolella sijaitseviin tasoihin. Kuvan pikselien suoran muokkaamisen asemesta voit muokata säätötasoa, jolloin pikseleitä ei tarvitse muokata lainkaan.

Erityinen tasotyyppi nimeltä älykäs objekti sisältää sisältöä yhdessä tai useassa tasossa. Älykkään objektin voi muuntaa (skaalata, kiertää tai muotoilla uudelleen) suoraan ilman, että kuvan pikseleitä tarvitsee muokata. Älykästä objektia voidaan muokata erillisenä kuvana myös sen jälkeen, kun se on lisätty Photoshop-kuvaan. Lisäksi älykkäät objektit voivat sisältää älykkäitä suodintehosteita, joiden avulla suotimia voidaan soveltaa kuviin tietoja menettämättä ja niin, että tehostetta voidaan säätää myöhemmin tai se voidaan poistaa. Katso Tiedot säilyttävä muokkaus ja Älykkäiden objektien käyttö.

Videotasot

Videotasojen avulla kuvaan voidaan lisätä video. Sen jälkeen, kun videoleike on tuotu kuvaan videotasona, tasoon voidaan lisätä maski, se voidaan muuntaa, siihen voidaan lisätä tehosteita, sen yksittäisiä ruutuja voidaan maalata tai sen yksittäinen ruutu voidaan rasteroida ja muuntaa vakiotasoksi. Aikajana-paneelin avulla voit toistaa videon kuvassa tai käyttää yksittäisiä ruutuja. Katso Tuetut video- ja kuvasarjamuodot.

Yleiskatsaus Photoshopin Tasot-paneeliin

Photoshopin Tasot-paneelissa on luettelo kuvan kaikista tasoista, tasoryhmistä ja tasotehosteista. Tasot-paneelin toiminnoilla näytetään ja piilotetaan tasoja, luodaan uusia tasoja sekä käsitellään tasoryhmiä. Tasot-paneelivalikossa on lisää komentoja ja asetuksia.

Photoshopin Tasot-paneeli
Photoshopin Tasot-paneeli

A. Tasot-paneelin valikko B. Suodin C. Tasoryhmä D. Taso E. Laajenna/supista tasotehosteet F. Tasotehoste G. Tason miniatyyri 

Photoshopin Tasot-paneelin tuominen näkyviin

 1. Valitse Ikkuna > Tasot.

Komennon valitseminen Photoshopin Tasot-paneelin valikosta

 1. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota.

Photoshopin tasominiatyyrien koon muuttaminen

 1. Valitse Tasot-paneelin valikosta Paneelin asetukset ja valitse miniatyyrien koko.

Miniatyyrien sisällön muuttaminen

 1. Voit tuoda koko tiedoston sisällön näkyviin valitsemalla Tasot-paneelin valikosta paneelin asetukset ja sitten Koko dokumentti. Voit rajoittaa miniatyyrin objektin pikseleihin tasossa valitsemalla Tason rajat.

  Huomautus:

  Ohjelman suorituskykyä voidaan lisätä ja näyttötilaa säästää poistamalla miniatyyrit käytöstä.

Ryhmien laajentaminen ja supistaminen

 1. Napsauta tasoryhmäkansion vasemmalla puolella olevaa kolmiota. Katso kohtaa Ryhmän sisäisten tasojen ja ryhmien näyttäminen.

Photoshopin tasojen suodattaminen

Tasot-paneelin yläosassa olevien suodatusvaihtoehtojen avulla voit helposti ja nopeasti löytää päätasot monimutkaisista asiakirjoista. Tasoista voidaan näyttää osa nimen, tyypin, tehosteen, tilan, määritteen tai väritunnuksen mukaan.

Photoshopin Tasot-paneelin suodatusasetukset
Tasot-paneelin suodintasoasetukset

 1. Valitse ponnahdusvalikosta suodintyyppi.

 2. Valitse tai anna suodinehdot.

 3. Voit ottaa tasosuodatuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napsauttamalla kytkintä.

Photoshopin taustan ja tasojen muuntaminen

Kun luot uuden kuvan, jonka tausta on valkoinen tai värillinen, pohjimmainen kuva Tasot-paneelissa on nimeltään Tausta. Kuvassa voi olla vain yksi taustataso. Taustatason pinoamisjärjestystä, sekoitustilaa ja peittävyyttä ei voi muuttaa. On kuitenkin mahdollista muuntaa taustataso tavalliseksi tasoksi ja sitten muuttaa näitä määritteitä.

Kun luot uuden kuvan, jossa on läpinäkyvää sisältöä, kuvassa ei ole taustatasoa. Pohjimmaista tasoa eivät koske samat rajoitukset kuin taustatasoa: taso voidaan siirtää mihin tahansa kohtaan Tasot-paneelissa, minkä lisäksi tason sekoitustilaa ja peittävyyttä voidaan muuttaa.

Taustan muuntaminen Photoshopin tasoksi

 1. Kaksoisnapsauta Tausta-vaihtoehtoa Tasot-paneelissa tai valitse Taso > Uusi > Taso taustasta.

 2. Määritä tason asetukset. (Katso kohtaa Tasojen ja ryhmien luominen.)

 3. Valitse OK.

Photoshopin tason muuntaminen taustaksi

 1. Valitse Photoshopin taso Tasot-paneelista.

 2. Valitse Taso > Uusi > Tausta tasosta.

  Kaikki tason läpinäkyvät pikselit muuttuvat taustan värisiksi, ja taso siirtyy tasopinon pohjalle.

  Huomautus:

  taustaa ei voi luoda vaihtamalla tavallisen tason nimeksi Tausta, vaan on käytettävä Tausta tasosta -komentoa.

Opasvideo: Taustatason muuttaminen tavalliseksi tasoksi

Opasvideo: Taustatason muuttaminen tavalliseksi tasoksi
Scott Kelby

Photoshopin tasojen monistaminen

Tasoja voidaan monistaa samassa kuvassa tai toiseen tai uuteen kuvaan

Photoshopin tason tai ryhmän monistaminen kuvassa

 1. Valitse Tasot-paneelista taso tai ryhmä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Vedä taso tai ryhmä Luo uusi taso -painikkeeseen .

  • Valitse Tasot-valikosta tai Tasot-paneelin valikosta Monista taso tai Monista ryhmä. Anna tasolle tai ryhmälle nimi ja valitse OK.

Photoshopin tason tai ryhmän monistaminen toiseen kuvaan

 1. Avaa lähde- ja kohdekuva.

 2. Valitse lähdekuvan Tasot-paneelista yksi tai useita tasoja tai tasoryhmä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Vedä taso tai ryhmä Tasot-paneelista kohdekuvaan.

  • Valitse siirtotyökalu ja vedä lähdekuvasta kohdekuvaan. Monistettu taso tai ryhmä näkyy kohdekuvan Tasot-paneelissa aktiivisen tason yläpuolella. Pidä vaihtonäppäintä painettuna ja vedä taso tai ryhmä samaan kohtaan kuin lähdekuvassa (jos lähde- ja kohdekuvalla on samat pikselimitat) tai dokumentti-ikkunan keskustaan (jos lähde- ja kohdekuvalla on eri pikselimitat).

  • Valitse Tasot-valikosta tai Tasot-paneelin valikosta Monista taso tai Monista ryhmä. Valitse kohdetiedosto Dokumentti-kohovalikosta ja valitse OK.

  • Valitse kaikki tason pikselit komennolla Valitse > Kaikki ja valitse sitten Muokkaa > Kopioi. Valitse sitten kohdekuvassa Muokkaa > Liitä. (Tätä menetelmää käyttämällä voidaan kopioida vain pikseleitä, ei tasojen ominaisuuksia, kuten sekoitustilaa.)

Uuden dokumentin luominen Photoshopin tasosta tai ryhmästä

 1. Valitse Tasot-paneelista taso tai ryhmä.

 2. Valitse Tasot-valikosta tai Tasot-paneelin valikosta Monista taso tai Monista ryhmä.

 3. Valitse Dokumentti-kohovalikosta Uusi ja valitse OK.

Näytteen ottaminen Photoshopin kaikista näkyvistä tasoista

Oletusarvoisesti Sekoitussivellin-, Taikasauva-, Hankaus-, Sumennus-, Terävöitys-, Maalipurkki-, Kloonaava leimasin- ja Korjaussivellin-työkalut ottavat värinäytteen vain aktiivisen tason pikseleistä. Toisin sanoen voit hangata pikseleitä tai ottaa niistä näytteitä yhdellä tasolla.

 1. Jos haluat sumentaa kaikkien näkyvien tasojen pikseleitä tai ottaa niistä näytteitä näillä työkaluilla, valitse asetusriviltä Ota näyte kaikista tasoista.

Läpinäkyvyysasetusten muuttaminen

 1. Valitse Windowsissa Muokkaa > Oletusarvot > Läpinäkyvyys ja toistoala tai Mac OS:ssä Photoshop > Oletusarvot > Läpinäkyvyys ja toistoala.
 2. Valitse läpinäkyvyyden shakkilautakuvion koko ja väri. Voit myös valita ruudukon kooksi Ei mitään, jotta läpinäkyvyyden shakkilautakuvio ei näy.
 3. Valitse OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö