Värialueen valitseminen

Värialue-komennolla valitaan tietty väri tai värialue nykyisestä valinnasta tai koko kuvasta. Jos haluat korvata valinnan, varmista, että kaikki valinnat on poistettu ennen Värialue-komennon käyttämistä. Värialue-komento ei toimi kuvassa, jossa on 32 bittiä kanavaa kohti.

Nykyistä valintaa voidaan tarkentaa valitsemalla värien osajoukko toistamalla Värialue-komento monta kertaa. Jos esimerkiksi haluat valita syaaninvärisen valinnan vihreät alueet, valitse Värialue-valintaikkunasta Syaanit ja valitse OK. Avaa sitten Värialue-valintaikkuna uudelleen ja valitse Vihreät. (Tulosta on vaikea ennustaa, koska tämä menetelmä valitsee osavärejä värisekoituksesta.)

Voit myös valita ihonsävyjä ja kasvoja automaattisen tunnistustoiminnon avulla. Jos haluat luoda valinnan, joka säilyttää ihonvärin, kun muokkaat muiden kohteiden väriä, valitse pipettien alapuolelta Käännä.

 1. Valitse Valitse > Värialue.

  Huomautus:

  Tasomaskin asetuksia voi säätää myös Värialue-vaihtoehdon avulla. Katso Maskin peittävyyden ja reunojen säätäminen.

 2. Valitse Valitse-valikosta jokin seuraavista asetuksista:

  Ihonsävyt

  Yleisiä ihonsävyjä muistuttavien värien valinta. Ota Havaitse kasvot -toiminto käyttöön, jotta ihonsävyt voidaan valita tarkemmin.

  Väri pipetillä

  Pipetti-työkalun käyttöönotto ja värinäytteiden valitseminen kuvasta. Valitessasi kuvasta useita värialueita voit tarkentaa valintaa valitsemalla Mukautetut värirykelmät.

  • Väri tai sävyalue. Et voi säätää valintaa, jos tämä asetus on valittuna.
 3. Valitse toinen näyttöasetus:

  Valinta

  Näyttää esikatselussa valinnan, joka muodostuu kuvasta pipetillä valittujen värien perusteella. Oletusarvoisesti valkoiset alueet kuvaavat valittuja pikseleitä, mustat valitsematta jätettyjä ja harmaat osittain valittuja.

  Kuva

  Näyttää koko kuvan. Tämä asetus valitaan esimerkiksi silloin, kun kuvan alue, josta halutaan ottaa näyte, ei ole näytössä.

  Huomautus:

  Voit valita Värialue-valintaikkunasta Kuva- tai Valinta-esikatselun painamalla Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS).

 4. Jos haluat ottaa värinäytteitä, siirrä pipettiosoitin kuvan tai esikatselualueen päälle ja napsauta värejä, jotka haluat sisällyttää valintaan.

  Värinäyte Photoshopissa
  Värinäytteen ottaminen

  Valinnan säätäminen:

  • Voit lisätä värejä valitsemalla pluspipetin ja napsauttamalla esikatselualuetta tai kuvaa.
  • Voit poistaa värejä valitsemalla miinuspipetin ja napsauttamalla esikatselualuetta tai kuvaa.

  Huomautus:

  Pluspipetti aktivoidaan tilapäisesti pitämällä vaihtonäppäintä painettuna. Miinuspipetti aktivoidaan pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna.

 5. Voit säätää valittua värialuetta Sallittu poikkeama -liukusäätimellä tai antamalla arvon. Sallittu poikkeama -asetus vaikuttaa siihen, kuinka vaihtelevia värejä valintaan sisältyy. Se suurentaa tai pienentää osittain valittujen pikselien määrää (valinnan esikatselun harmaita alueita). Pieni Sallittu poikkeama -arvo supistaa ja suuri arvo laajentaa värialuetta.
  Sallittu poikkeama -asetuksen suurentaminen Photoshopissa
  Sallittu poikkeama -asetuksen suurentaminen laajentaa valintaa

  Jos valitsit Mukautetut värirykelmät, Alue-liukusäätimellä voit määrittää, kuinka lähellä tai kaukana näytepisteistä värin on oltava, jotta se sisällytetään valintaan. Voit esimerkiksi valita vain etualalla olevat kukat kuvasta, joka sisältää keltaisia kukkia sekä etualalla että taustalla. Ota näytteitä etualan kukista ja pienennä Alue-asetusta, kunnes samanväriset, taustalla olevat kukat eivät enää tule valituiksi.

 6. Voit esikatsella valintaa kuvaikkunassa valitsemalla jonkin Valinnan näyttö -vaihtoehdoista:

  Ei mitään

  Näyttää alkuperäisen kuvan.

  Harmaasävy

  Näyttää valitut pikselit valkoisina, osittain valitut harmaina ja valitsematta jätetyt mustina.

  Mustaa vasten

  Näyttää valituissa pikseleissä alkuperäisen kuvan ja valitsematta jätetyt pikselit mustina. Vaihtoehto sopii erityisesti kirkasvärisille kuville.

  Valkoista vasten

  Näyttää valituissa pikseleissä alkuperäisen kuvan ja valitsematta jätetyt pikselit valkoisina. Vaihtoehto sopii erityisesti tummille kuville.

  Pikamaski

  Näyttää valitsematta jätetyt alueet punasävyisenä peittona (tai mukautetussa sävyssä, joka on valittu Pikamaskin asetukset -valintaikkunasta).

 7. Jos haluat palauttaa alkuperäisen valinnan, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja valitse Palauta.
 8. Jos haluat tallentaa tai ladata värialueasetukset, napsauta Värialue-valintaikkunan Tallenna- tai Lataa-painiketta.

  Voit tallentaa Ihonsävyt-valinnan asetukset esimääritykseksi.

Huomautus:

Jos näyttöön tulee ilmoitus, että yksikään pikseli ei ole yli 50-prosenttisesti valittu, valintareunus ei näy. Olet ehkä valinnut Valitse-valikosta värivaihtoehdon, esimerkiksi Punaiset, mutta kuvassa ei ole yhtään punaista sävyä, jonka kylläisyys olisi riittävä.

Opasvideo: Ihonsävyjen muokkaus

Opasvideo: Ihonsävyjen muokkaus
Richard Harrington

Ihonsävyt-valinnan asetusten tallentaminen esimääritykseksi

Värialue-valintojen komento tallentaa Ihonsävyt esimäärityksenä. Se voi myös tallentaa Havaitse kasvot -asetukset, kun valittuna on Ihonsävyt tai Värit pipetillä.

Ihonsävyt-valinnan asetusten tallentaminen esimääritykseksi:

 1. Valitse Valitse > Värialue.

 2. Valitse Värialue-valintaikkunan Valitse-valikosta Ihonsävyt.

 3. Jos haluat, että ihonsävyt havaitaan tarkemmin, ota käyttöön Havaitse kasvot -toiminto ja säädä Sallittu poikkeama -liukusäädintä tai kirjoita arvo. Valintojen tekeminen helpottuu, jos näyttöasetuksena on Valinta ja jos valintojen tarkasteluun dokumentti-ikkunassa käytetään Valinnan näyttö -asetusta.

 4. Valitse tallennusikkunassa Tallenna-painike, anna ihonsävylle nimi ja valitse Tallenna.

Ihonsävyesimäärityksen lataaminen:

 1. Napsauta Värialue-valintaikkunan Lataa-painiketta.

 2. Valitse latausikkunasta haluamasi esimääritystiedosto ja valitse sitten Lataa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö