Lue, miten voit täyttää kuvasta valitun osan saumattomasti kuvan muista osista poimitulla sisällöllä Sisältötietoinen täyttö -työtilassa.

Sisältötietoinen täyttö -työtila (Muokkaa > Sisältötietoinen täyttö) on vuorovaikutteinen muokkaustoiminto, jolla saat saumattomat tulokset. Voit säätää täyttötulosta monilla asetuksilla, kuten hallitsemalla näytealuetta, jonka avulla sisältötietoinen tekniikka täyttää kuvan valitun osan. Lisäksi näet muutokset reaaliaikaisesti täyden tarkkuuden esikatselussa ja voit tulostaa tuloksen uudelle tasolle.

Sisältötietoisen täytön työtila
Sisältötietoisen täytön työtila

Tässä videossa Julieanne Kost esittelee Photoshopin Valitse kohde -toiminnon ja sisältötietoisen täytön parannuksia sekä innovaatioita uuden objektin valintatyökalun taustalla: AI Improvements to Photoshop

Sisältötietoinen täyttö -työtilan käynnistäminen

 1. Avaa kuva Photoshopissa. Valitse kuvasta täytettävä osa millä tahansa valintatyökalulla.

 2. Valitse Muokkaa > Sisältötietoinen täyttö.

  Photoshop käynnistää Sisältötietoinen täyttö -työtilan.

  Oletusarvoinen näytealue näkyy Sisältötietoinen täyttö -työtilassa asiakirjaikkunassa kuvan päällä peittomaskina. Voit muuttaa näytealuetta ja alkuperäistä täyttöalueen valintaasi Työkalut-paneelin (näytön vasemmassa reunassa) työkaluilla. Sisältötietoinen täyttö -paneelissa (näytön oikeassa reunassa) voit määrittää näytevalinnat, täytön asetukset ja tulostusasetukset, jotta saat kuvaan haluamasi täyttötuloksen. Kun teet muutoksia, näet tuloksen esikatselun reaaliaikaisesti Esikatselu-paneelissa.    

Hienosäädä näyte- ja täyttöaluetta työkaluilla

Näytesivellintyökalu

Näytesivellintyökalulla voit suurentaa tai pienentää näytealuetta, jonka avulla valittu osa täytetään. Maalaa kuva asiakirjaikkunassa. 

Näytesivellintyökalu
Muokkaa näytealuetta näytesivellintyökalulla.
 • Voit suurentaa oletusarvoista näytealuetta valitsemalla työkalun asetusrivillä Lisää-tila ja maalaamalla kuvan osat, jotka haluat lisätä näytealueen peittoon. 
 • Voit pienentää oletusarvoista näytealuetta valitsemalla työkalun asetusrivillä Vähennä-tila ja maalaamalla kuvan osat, jotka haluat poistaa näytealueen peitosta. 
 • Voit vaihtaa Lisää- ja Vähennä-tilan välillä pitämällä Alt-näppäintä (Win) / optionäppäintä (Mac) painettuna samalla, kun maalaat näytesivellintyökalulla.
 • Voit suurentaa tai pienentää näytesivellintä työkalun asetusrivin Koko-asetuksella tai sulkunäppäimillä.    

Lassotyökalu ja monikulmainen lassotyökalu

Voit muuttaa alkuperäistä valintaasi (täyttöaluetta) asiakirjaikkunassa millä tahansa näistä valintatyökaluista.

Lasso
Muokkaa valintaa lassotyökalulla tai monikulmaisella lassotyökalulla.
 • Sisältötietoinen täyttö -työtilan lassotyökalu ja monikulmainen lassotyökalu toimivat samalla tavalla kuin vastaava Photoshopin työkalu. Katso kohtaa Valinta lassotyökalulla.
 • Pikanäppäimellä E voit selata lassotyökalujen tiloja: Uusi valinta, Lisää valintaan, Vähennä valinnasta ja Leikkaa valinnan kanssa
 • Sisältötietoinen täyttö -työtila sisältää kaksi lassotyökalujen lisävalintaa: Laajenna ja Supista. Voit laajentaa tai supistaa valintaa määritetyn pikselimäärän verran napsauttamalla näitä vaihtoehtoja työkalun asetusrivillä.     
 • Voit palauttaa kaikki tässä työtilassa tehdyt muutokset alkuperäiseen valintaan valitsemalla työkalun asetusrivin nollauskuvakkeen (). 

Huomautus:

Kun muutat valintaa, näytealue nollautuu, mutta aiemmat siveltimen vedot säilyvät. Valinta päivittyy asiakirjassa myös, kun poistut Sisältötietoinen täyttö -työtilasta täytön vahvistamisen jälkeen.

Käsityökalu

Tällä työkalulla voit panoroida kuvan osia asiakirjaikkunassa ja kuvan esikatselussa Esikatselu-paneelissa. Voit ottaa käsityökalun käyttöön nopeasti painamalla H-näppäintä, kun jokin toinen työkalu on valittuna.

Suurennuslasityökalu

Suurennuslasityökalulla voit suurentaa tai pienentää näkyvää kuvaa asiakirjaikkunassa tai kuvan esikatselussa Esikatselu-paneelissa. 

 • Sisältötietoinen täyttö -työtilan suurennuslasityökalu toimii samalla tavalla kuin vastaava Photoshopin työkalu. Katso kohtaa Lähentäminen tai loitontaminen.
 • Voit muuttaa suurennusta Esikatselu-paneelissa myös vetämällä zoomausliukusäädintä tai kirjoittamalla arvon paneelin alareunassa olevaan tekstiruutuun.

Sisältötietoinen täyttö -asetusten muuttaminen

Voit muuttaa seuraavia asetuksia Sisältötietoinen täyttö -paneelissa.

Näytealueen peite

Näytä näytealue

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää näytealueen tai pois jätetyn alueen peittona kuvan päällä asiakirjaikkunassa.

 • Voit palauttaa oletusarvoisen näytealueen valitsemalla Näytä näytealue -asetuksen vierellä olevan nollauskuvakkeen ().

Peittävyys

Määrittää asiakirjaikkunassa näkyvän peiton peittävyyden. Voit muuttaa peittävyyttä vetämällä liukusäädintä tai kirjoittamalla prosenttiarvon tekstiruutuun. 

Väri

Määrittää asiakirjaikkunassa näkyvän peiton värin. Napsauta värin valintaruutua ja valitse väri Adoben värivalitsimesta

Ilmaisee

Näyttää peiton näytteessä tai pois jätetyllä alueella. Valitse avattavasta luettelosta vaihtoehto: Näytealue tai Pois jätetty alue.

Näytealueen asetukset

Nämä asetukset määrittävät kuvan näytealueen, josta Photoshop etsii lähdepikseleitä sisällön täyttöä varten.

Automaattinen

Jos haluat käyttää ympäröivää täyttöaluetta muistuttavaa sisältöä, valitse tämä asetus.

Nelikulmio

Jos haluat käyttää suorakulmaista aluetta täyttöalueen ympärillä, valitse tämä asetus. 

Mukautettu

Jos haluat manuaalisesti määrittää näytealueen, valitse tämä asetus. Näytesivellintyökalulla voit lisätä alueita näytealueeseen.

Ota näyte kaikista tasoista

Tällä toiminnolla voit ottaa näytteitä kaikkien asiakirjan näkyvien tasojen lähdepikseleistä.

Täytön asetukset

Värin sovittaminen

Salli kontrastin ja kirkkauden mukautua paremman vastaavuuden mukaisesti. Sopii täytöksi sisällölle, jossa on asteittaisia värin tai pintakuvion muutoksia. Valitse sopiva vaihtoehto avattavasta luettelosta: Ei mitään, Oletus, Korkea tai Erittäin suuri.

Värin sovittaminen
Täytä sisältö asteittain muuttuvalla värillä tai pintakuviolla käyttämällä Värin sovittaminen -asetusta.

Kierron sovitus

Salli sisällön kierto parempaa vastaavuutta varten. Sopii täytöksi sisällölle, jossa on kierrettyjä tai kaarevia kuvioita. Valitse sopiva vaihtoehto avattavasta luettelosta: Ei mitään, Matala, Keski, Korkea tai Täysi.

Kierron sovitus
Täytä sisältö kiertyvillä tai kaarevilla kuvioilla käyttämällä Kierron sovitus -asetusta.

Skaalaa

Salli sisällön koon muokkaus parempaa vastaavuutta varten. Sopii täytöksi sisällölle, jossa on eri kokoisia tai erilaista perspektiiviä käyttäviä toistuvia kuvioita.

Skaalaa
Täytä sisältö eri kokoisilla tai perspektiiviin mukautuvilla kuvioilla käyttämällä Skaalaa-valintaa.

Peilikuva

Salli kääntö vaakasuunnassa parempaa vastaavuutta varten. Sopii sisällölle, jossa on vaakasuuntainen symmetria.

Peilikuva
Täytä kuvat vaakasuuntaisella symmetrialla käyttämällä Peilikuva-valintaa.

Voit palauttaa täytön oletusasetukset valitsemalla Täytön asetukset -valikosta nollauskuvakkeen ().

Tulostusasetukset

Tulostus kohteeseen

Käytä sisältötietoista täyttöä nykyisellä tasolla, uudella tasolla tai monistetulla tasolla.

Täyden tarkkuuden esikatselun tarkasteleminen Esikatselu-paneelissa

Kun hienosäädät näyte- ja täyttöaluetta ja muutat täytön asetuksia, näet muutosten reaaliaikaisen esikatselun Esikatselu-paneelissa. 

Huomautus:

Photoshop näyttää muutokset aluksi pienitarkkuuksisena esikatseluna Esikatselu-paneelissa. Se muuttuu pian täyden tarkkuuden esikatseluksi. Täyden tarkkuuden esikatselun luonnin aikana Esikatselu-paneelin oikean alakulman hyrräkuvakkeen vierellä saattaa näkyä varoituskuvake.

 • Voit muuttaa esikatselukuvan suurennusta vetämällä zoomausliukusäädintä tai kirjoittamalla arvon paneelin alareunassa olevaan tekstiruutuun. Voit myös valita suurennuslasityökalun Työkalut-paneelista.
 • Jos haluat panoroida esikatselukuvan osia, voit vaihtaa nopeasti käsityökaluun painamalla H-näppäintä käyttäessäsi jotakin muuta työkalua.

Useiden täyttömuutosten lisääminen

Lisätty Photoshop-versioon 21.1 (helmikuun 2020 julkaisuversio)

Voit täyttää useita kuvan alueita poistumatta sisältötietoisen täytön työtilasta. Kun kuvan valitun alueen täyttö on halutunlainen, toimi seuraavasti: 

 1. Vahvista kuvan täyttö ja pidä työtila avoinna valitsemalla Sisältötietoinen täyttö -paneelin alareunasta  Käytä.
 2. Valitse uusi täytettävä alue sisältötietoisen täytön työtilassa lassotyökalulla tai monikulmaisella lassotyökalulla.

Täytön muutosten vahvistaminen tai peruuttaminen

 • Kun kuvan täyttö on halutunlainen, vahvista se ja sulje sisältötietoisen täytön työtila valitsemalla Sisältötietoinen täyttö -paneelin alareunasta OK tai painamalla Enter-näppäintä (Win) tai Return-näppäintä (Mac).
 • Voit peruuttaa täytön ja sulkea sisältötietoisen täytön työtilan valitsemalla Sisältötietoinen täyttö -paneelin alareunasta Peruuta tai painamalla Esc-näppäintä.

Kaikkien täytön asetusten nollaaminen

Voit nollata kaikki Sisältötietoinen täyttö -asetukset valitsemalla Sisältötietoinen täyttö -paneelin vasemmasta alakulmasta nollauskuvakkeen ().