Sulata-suotimen yleiskuvaus

Sulata-suotimen avulla voit sekoittaa, työntää, vetää, kääntää, heijastaa, poimuttaa ja pullistaa mitä tahansa kuvan osaa. Luodut vääristymät voivat olla hienovaraisia tai voimakkaita, joten Sulata-suodin on tehokas työkalu kuvien retusoimiseen sekä taiteellisten tehosteiden luomiseen. Sulata-suodinta voi käyttää kuviin, joissa on kanavaa kohti 8 tai 16 bittiä.

Kuvan vääristys Sulata-suotimella Photoshopissa
Kuvan vääristys Sulata-suotimella

Sulata-suotimen työkalut, asetukset ja esikatselukuva ovat käytettävissä Sulata-valintaikkunassa. Tuo valintaikkuna näyttöön valitsemalla Suodin > Sulata. Näet lisätoimintoja valitsemalla Lisäasetukset.

Esikatselukuvan suurennus tai pienennys

 • Valitse suurennuslasityökalu Sulata-valintaikkunasta ja suurenna kuvaa napsauttamalla tai vetämällä esikatselukuvassa. Voit pienentää kuvaa pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla tai vetämällä esikatselukuvassa. Vaihtoehtoisesti voit määrittää suurennuskertoimen valintaikkunan alaosassa olevaan Zoomaus-tekstiruutuun.

 • Valitse Sulata-valintaikkunasta käsityökalu ja vedä esikatselukuvassa. Vaihtoehtoisesti voit pitää välinlyöntiäppäimen painettuna minkä tahansa työkalun ollessa valittuna ja vetää esikatselukuvassa.

Sulata-suotimen parannukset (vain Creative Cloud)

Photoshopin Creative Cloud -versiossa Sulata-suodin on huomattavasti nopeampi kuin aiemmissa versioissa. Sulata-suodin tukee nyt videotasomuotoisia ja muita älykkäitä objekteja, ja suodin lisätään älykkäänä suotimena.

Sulata-suodinta on lisäksi parannettu lisäämällä uudelleenmuodostustyökaluun toiminto. Kun Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) pidetään painettuna ja työkalua vedetään käyristyksen yli, uudelleenmuodostustyökalu pehmentää käyristystä vähentämisen tai poistamisen sijaan.

Sulata-tehosteen lisääminen älykkäänä suotimena (vain Creative Cloud)

Sulata-suodin tukee nyt videotasomuotoisia ja muita älykkäitä objekteja, ja suodin lisätään älykkäänä suotimena. Kun Sulata-suodin lisätään älykkääseen objektiin, verkot tallennetaan nyt dokumenttiin automaattisesti. Älykkäisiin objekteihin lisätyt verkot pakataan ja niitä voi muokata edelleen, kun Sulata-suodinta käytetään uudelleen. Muista, että lisätyt verkot kasvattavat pakattuinakin tiedoston kokoa.

Sulata-suotimen käyttäminen älykkäänä suotimena:

 1. Valitse Tasot-paneelista älykäs objektitaso.
 2. Valitse Suodin > Sulata.

Kasvojenmuokkaus

Uudet ominaisuudet Photoshop CC:n vuoden 2015.5 julkaisussa

Sulata-suotimen laaja kasvojentunnistustoiminto tunnistaa automaattisesti silmät, nenät, suut ja muut kasvonpiirteet, joten niiden muokkaaminen on helppoa Kasvojenmuokkaustoiminto soveltuu erityisesti esimerkiksi muotokuvien muokkaamiseen ja karikatyyrien tekemiseen.

Kasvojenmuokkaustoimintoa voi käyttää älykkäänä suotimena, jolloin alkuperäinen kuva säilyy ennallaan. Lisätietoja on artikkelissa Älykkäiden suodinten käyttö Photoshopissa.

Edellytys: grafiikkasuorittimen ottaminen käyttöön

Ennen kasvojenmuokkaustoiminnon käyttöä on tarkistettava, että grafiikkasuoritin on otettu käyttöön Photoshopin oletusasetuksissa.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Suorituskyky.
 2. Valitse Grafiikkasuorittimen asetukset -osiosta Käytä grafiikkasuoritinta.
 3. Valitse Lisäasetukset. Tarkista, että Käytä grafiikkasuoritinta laskennan nopeuttamiseen -asetus on valittuna.
 4. Valitse OK.

Nämä asetukset ovat oletusarvoisesti käytössä, kun Photoshop käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä asiakirjassa on vastauksia kysymyksiin GPU:n käytöstä Photoshopissa.

Kasvonpiirteiden säätö näytön kahvojen avulla

 1. Avaa Photoshopissa kuva, jossa on ainakin yhdet kasvot.
 2. Valitse Suodin > Sulata. Photoshopin Sulata-suotimen valintaikkuna avautuu.
 3. Valitse työkalupaneelissa (kasvotyökalu, pikanäppäin: A). Kuvan kasvot tunnistetaan automaattisesti.
v2_handles-faces
Automaattinen kasvojen tunnistus

 1. Kun viet hiiren osoittimen kasvojen päälle, Photoshop näyttää niiden ympärillä intuitiivisia säätimiä. Muokkaa kasvoja säädinten avulla. Voit esimerkiksi suurentaa silmiä tai kaventaa kasvoja.
 2. Valitse OK, kun olet tyytyväinen muutoksiin.

Kasvonpiirteiden säätö liukusäädinten avulla

 1. Avaa Photoshopissa kuva, jossa on ainakin yhdet kasvot.
 2. Valitse Suodin > Sulata. Photoshopin Sulata-suotimen valintaikkuna avautuu.
 3. Valitse työkalupaneelissa (kasvotyökalu, pikanäppäin: A).

  Valokuvan kasvot tunnistetaan automaattisesti ja yhdet niistä valitaan. Lisäksi tunnistetut kasvot näkyvät Ominaisuudet-paneelin Kasvojenmuokkaus-alueen Valitut kasvot -ponnahdusvalikon luettelossa. Voit valita jotkin toiset kasvot napsauttamalla niitä piirtoalueella tai valitsemalla ne ponnahdusvalikosta.
Select_Face
Valitut kasvot -kenttä

 1. Muokkaa kasvonpiirteitä tarpeen mukaan Kasvojenmuokkaus-alueen liukusäätimillä.

Silmän asetukset

Voit käyttää silmiin erillisiä/epäsymmetrisiä tehosteita siirtämällä erikseen vasemman ja oikean silmän liukusäätimiä.

Napsauta linkkikuvaketta (), jos haluat lukita oikean ja vasemman silmän asetukset yhteen. Tämä toiminto auttaa tehosteiden käyttämistä symmetrisesti molemmissa silmissä.

Nenän asetukset

Suun asetukset

Kasvonmuodon asetukset

 1. Valitse OK, kun olet tyytyväinen muutoksiin.

Huomautus:

Kun haluat tehdä yksityiskohtaisia muutoksia kasvonmuokkaustoiminnolla, voit käyttää sekä näytön kahvoja että liukusäätimiä.

Seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon

 • Kasvojenmuokkaustoiminto toimii parhaiten, kun kuvan kasvot ovat suoraan kameraan päin. Parhaat tulokset saat kiertämällä vinossa olevat kasvot suoraan ennen asetusten muokkaamista.
 • Muodosta uudelleen- ja Palauta kaikki -valintoja ei voi käyttää kasvojenmuokkaustoiminnolla tehtyihin muutoksiin. Kasvojenmuokkaus-alueen Palauta- ja Kaikki-valinnoilla voit palauttaa valittuihin kasvoihin tai kaikkiin kasvoihin tehdyt muutokset.

Vääristystyökalut

Sulata-valintaikkunan monet työkalut vääristävät sivellinaluetta, kun hiirellä vedetään tai hiiren painiketta pidetään painettuna. Vääristymä keskittyy sivellinalueen keskipisteeseen, ja tehoste voimistuu, kun hiiren painiketta pidetään kauemmin painettuna tai alueen päällä vedetään työkalua yhä uudelleen.

Eteenpäin käyristävä työkalu 

Siirtää pikseleitä eteenpäin vedettäessä.

Huomautus:

Pitämällä vaihtonäppäimen painettuna napsauttaessasi hiiren painiketta voit luoda käyristystyökalun, vasemmalle työntävän työkalun tai peilityökalun avulla suoran linjan aiemmin napsautetusta pisteestä.

Uudelleenmuodostustyökalu 

Muuttaa lisäämäsi vääristyksen päinvastaiseksi, kun pidät hiiren painikkeen painettuna ja vedät.

Myötäpäivään pyörittävä työkalu 

Kiertää pikseleitä myötäpäivään vedettäessä tai pidettäessä hiiren painiketta painettuna. Pikseleitä voidaan pyöräyttää vastapäivään pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna vedettäessä hiirtä tai pidettäessä hiiren painiketta painettuna.

Poimutustyökalu 

Siirtää pikseleitä kohti sivellinalueen keskustaa vedettäessä tai pidettäessä hiiren painiketta painettuna.

Pullistustyökalu 

Siirtää pikseleitä poispäin sivellinalueen keskustasta vedettäessä tai pidettäessä hiiren painiketta painettuna.

Vasemmalle työntävä työkalu 

Siirtää pikseleitä vasemmalle vedettäessä työkalua suoraan ylöspäin (pikselit siirtyvät oikealle vedettäessä alaspäin). Kohdetta voidaan suurentaa vetämällä myötäpäivään sen ympäri ja pienentää vetämällä vastapäivään sen ympäri. Pikseleitä voidaan työntää oikealle vetämällä suoraan ylöspäin (tai vasemmalle vetämällä alaspäin) pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna vedettäessä hiirtä.

Vääristystyökalun asetukset

Määritä valintaikkunan työkaluasetusten alueella seuraavat asetukset:

Siveltimen koko

Asettaa kuvan vääristämisessä käytettävän siveltimen leveyden.

Siveltimen tiheys

Ohjaa siveltimen reunojen häivytystä. Vaikutus on suurin siveltimen keskellä ja pienin reunoilla.

Siveltimen paine

Asettaa vääristysten luontinopeuden vedettäessä työkalua esikatselukuvassa. Kun siveltimen paineen asetus on pieni, muutokset tulevat esiin hitaammin. Tällöin ne on helpompi pysäyttää juuri oikealla hetkellä.

Siveltimen nopeus

Asettaa vääristysten käyttönopeuden pidettäessä työkalua (esimerkiksi pyöritystyökalua) paikallaan esikatselukuvassa. Mitä suurempi asetus on, sitä nopeammin vääristyksiä käytetään.

Piirtimen paine

Käyttää piirtoalustan painelukemia. (Tämä vaihtoehto on valittavissa vain digitointipöytää käytettäessä.) Kun tämä vaihtoehto on valittuna, työkalujen siveltimen paineena käytetään piirtimen painetta kerrottuna siveltimen paineella.

Kuvan vääristäminen

Huomautus:

Jos valittuna on tekstitaso tai muototaso, teksti tai muoto on muutettava Sulata-suotimelle muokkauskelpoiseksi rasteroimalla taso ennen jatkamista. Jos haluat vääristää tekstiä rasteroimatta tekstitasoa, käytä kirjoitustyökalun Käyristä-asetuksia.

 1. Valitse vääristettävä taso. Jos haluat muuttaa vain osaa käsiteltävänä olevasta kerroksesta, valitse kyseinen alue.
 2. Valitse Suodin > Sulata.
 3. Jäädytä ne kuvan osat, joita et halua muuttaa.
 4. Valitse jokin sulatustyökalu esikatselukuvan vääristämistä varten. Vääristä kuvaa vetämällä esikatselualueessa.
 5. Esikatselukuvan vääristämisen jälkeen voit tehdä seuraavaa:
  • Voit kumota muutokset kokonaan tai osittain uudelleenmuodostustyökalulla  tai uudelleenmuodostusasetuksilla.

  • Voit muuttaa kuvaa muilla tavoin käyttämällä muita työkaluja.

 6. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse OK, jos haluat sulkea Sulata-valintaikkunan ja ottaa muutokset käyttöön aktiivisessa tasossa.

  • Valitse Peruuta, jos haluat sulkea Sulata-valintaikkunan käyttämättä muutoksia tasossa.

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauta Palauta, jos haluat peruuttaa kaikki esikatselukuvaan tehdyt vääristykset ja palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa.

  Huomautus:

  Kuvaan voidaan lisätä muita tehosteita valitsemalla Muokkaa > Häivytä.

Alueiden jäädytys ja sulatus

Voit jäädyttää alueet, joita et halua muokata, ja sulattaa jäädytetyt alueet, jotta niitä voi jälleen muokata. Voit myös vaihtaa jäädytetyt ja sulatetut alueet päinvastaisiksi.

Alueiden jäädytys

Esikatselukuvan alueita voidaan suojata muutoksilta jäädyttämällä. Jäädytetyt alueet peitetään maskilla, joka maalataan Jäädyttävällä maskityökalulla . Alueita voidaan jäädyttää myös käyttämällä olemassa olevaa maskia, valintaa tai läpinäkyvyyttä. Maski näkyy esikatselukuvassa, mikä helpottaa vääristymien luontia.

Jäädyttävän maskityökalun käyttö

Valitse Jäädyttävä maskityökalu  ja vedä osoitin suojattavan alueen yli. Jäädytä suoraviivaisesti nykyisestä pisteestä aiemmin napsautettuun pisteeseen vaihto-napsauttamalla.

Valmiin valinnan, maskin tai läpinäkyvyyskanavan käyttö

Jos lisäät Sulata-suotimen tasoon valintaa, tasomaskia, läpinäkyvyyttä tai alfakanavaa käyttämällä, valitse valintaikkunan Maskin asetukset -alueen jostakin viiden kuvakkeen valikosta Valinta, Tasomaski, Läpinäkyvyys tai Pikamaski. Näin määritetään, kuinka esikatselukuvan alueet jäädytetään tai maskataan.

Kaikkien sulatettujen alueiden jäädytys

Valitse valintaikkunan Maskin asetukset -alueen Kaikki-painike.

Sulatettujen ja jäädytettyjen alueiden muuttaminen käänteisiksi

Valitse valintaikkunan Maskin asetukset -alueen Kaikki käänteisiksi -painike.

Jäädytettyjen alueiden näyttö tai kätkeminen

Valitse valintaikkunan Näkymän asetukset -alueelta Näytä maski.

Jäädytettyjen alueiden värin muuttaminen

Valitse väri valintaikkunan Näkymän asetukset -alueen avattavasta Maskin väri valikosta.

Sulata-suotimen maskiasetukset

Jos kuvassa on jo valinta, läpinäkyvyysalue tai maski, kyseiset tiedot säilyvät Sulata-valintaikkunan avautuessa. Valittavissa ovat seuraavat maskin asetukset:

Korvaa valinta

Näyttää valinnan, maskin tai läpinäkyvyyden alkuperäisessä kuvassa.

Lisää valintaan 

Näyttää maskin alkuperäisessä kuvassa, ja valintaa voidaan suurentaa Jäädyttävällä maskityökalulla. Lisää kanavan valitut pikselit nykyiseen jäädytettyyn alueeseen.

Vähennä valinnasta 

Vähentää kanavan pikselit nykyisestä jäädytetystä alueesta.

Aseta lomittain valinnan kanssa 

Käyttää vain pikseleitä, jotka on valittu ja jäädytetty.

Valitse muut  

Käyttää valittuja pikseleitä jäädytetyn alueen muuttamiseen käänteiseksi.

Huomautus:

Jos valinta on tehty, suodin rajoittaa esikatselun ja käsittelyn nelikulmaiseen alueeseen, jonka sisällä valinta on. (Jos valinta on suorakulmainen, valittu alue vastaa esikatselualuetta, joten maskiasetusvalikon Valinta-toiminto ei vaikuta valintaan.)

Alueiden sulatus

Jäädytettyjä alueita voi sulattaa muokattaviksi käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:
 • Valitse Sulattava maskityökalu  ja vedä osoitin alueen yli. Sulata suoraviivaisesti nykyisestä pisteestä aiemmin napsautettuun pisteeseen vaihto-napsauttamalla.

 • Jos haluat sulattaa kaikki jäädytetyt alueet, valitse valintaikkunan Maskin asetukset -alueen Ei mitään -painike.

 • Jos haluat kääntää jäädytetyt ja sulatetut alueet, valitse valintaikkunan Maskin asetukset -alueen Kaikki käänteisiksi -painike.

Verkkojen käsittely

Verkon käyttäminen helpottaa vääristymien havaitsemista ja niiden seuraamista. Voit valita verkon koon ja värin sekä tallentaa verkon yhdestä kuvasta ja käyttää sitä toisissa kuvissa.

 • Jos haluat tuoda verkon näkyviin, valitse valintaikkunan Näkymän asetukset -alueelta Näytä verkko ja valitse sitten verkon koko ja väri.

 • Jos haluat nähdä vain verkon, valitse Näytä verkko ja poista valinta kohdasta Näytä kuva.

 • Voit tallentaa vääristymäverkon esikatselukuvan vääristämisen jälkeen napsauttamalla Tallenna verkko. Määritä verkkotiedoston nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.

 • Kun haluat käyttää tallennettua vääristymäverkkoa, valitse Lataa verkko, valitse käytettävä verkkotiedosto ja valitse Avaa. Jos kuva ja vääristymäverkko eivät ole samankokoisia, verkko skaalataan kuvaan sopivaksi.

 • Jos haluat käyttää viimeksi tallennettua vääristymäverkkoa, valitse Lataa viimeinen verkko.

 • (Creative Cloud) Verkot tallennetaan dokumenttiin automaattisesti. Älykkäisiin objekteihin lisätyt verkot pakataan, ja niitä voi muokata edelleen.

Huomautus:

(Creative Cloud) Lisätyt verkot kasvattavat pakattuinakin tiedoston kokoa.

Taustojen käsittely

Jos haluat näyttää esikatselukuvassa vain aktiivisen tason, voit näyttää esikatselukuvassa muita tasoja taustoina. Tila-asetuksilla tausta voidaan sijoittaa aktiivisen tason eteen tai taakse, niin että voit seurata tehtyjä muutoksia ja kohdistaa vääristymän toiseen tasoon tehtyyn vääristymään.

Huomautus:

Vain aktiivinen taso vääristyy, vaikka muita tasoja olisi näkyvissä.

Taustan tuonti näkyviin

Valitse Näytä tausta ja valitse Käytä-valikosta Tausta ja Tila-valikosta haluamasi vaihtoehto.

Kohdetason muutosten näyttö taustaa näyttämättä

Valitse Käytä-valikosta Kaikki tasot. Kun Peittävyys-asetukseksi valitaan 0, näkyvissä on vain kohdetaso, jossa Sulata-suotimen vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan. Kun Peittävyys-asetukseksi valitaan tätä suurempi arvo, Sulata-suotimen vaikutukset eivät näy yhtä selvästi kohdetasossa.

Sekoituksen vaihto kohdetason ja taustan välillä

Määritä Peittävyys-arvo.

Taustan ja kohdetason yhdistämistavan määritys kuvan esikatseluun

Valitse Tila-valikosta haluamasi vaihtoehto.

Taustan kätkeminen

Poista valintaikkunan Näkymän asetukset -alueelta Näytä tausta -asetuksen valinta.

Vääristymien muodostus uudelleen

Esikatselukuvan vääristämisen jälkeen muutoksia voi kumota. Niitä voi myös muodostaa uudelleen uusilla tavoilla erilaisten säädinten ja uudelleenmuodostustilojen avulla. Uudelleenmuodostuksia voi käyttää kahdella tavalla. Uudelleenmuodostusta voi käyttää koko kuvaan ja siten tasoittaa jäädyttämättömien alueiden vääristystä. Vaihtoehtoisesti uudelleenmuodostusta voidaan käyttää tiettyjen alueiden uudelleenmuodostukseen. Jos haluat estää vääristettyjen alueiden muodostamisen uudelleen, käytä Jäädyttävää maskityökalua.

Uudelleenmuodostus jäädytettyjen alueiden vääristymien pohjalta Photoshopissa
Uudelleenmuodostus jäädytettyjen alueiden vääristymien pohjalta.

A. Alkuperäinen kuva B. Jäädytetyt alueet vääristetty C. Muodostettu uudelleen Jäykkä-tilassa (painikkeen avulla) D. Sulatettu, reunat muodostettu uudelleen Pehmeä-tilassa (työkalun avulla). 

Koko kuvan muodostus uudelleen

Valitse valintaikkunan Uudelleenmuodostusasetukset-alueen Muodosta uudelleen -painike. Määritä sitten Palauttava uudelleenmuodostus -valintaikkunassa määrä ja valitse OK.

Kaikkien vääristymien poisto

Valitse valintaikkunan Uudelleenmuodostusasetukset-alueen Palauta kaikki -painike. Tämä poistaa vääristymät myös jäädytetyiltä alueilta.

Vääristetyn kuvan osan uudelleenmuodostus

 1. Jäädytä ne osat, joiden haluat säilyvän vääristettyinä.
 2. Valitse Uudelleenmuodostustyökalu  ja määritä valintaikkunan Työkaluasetukset-alueella siveltimen asetukset.
 3. Vedä osoitinta uudelleen muodostettavan alueen yli. Pikselit liikkuvat nopeimmin siveltimen keskustassa. Uudelleenmuodosta suoraviivaisesti nykyisestä pisteestä aiemmin napsautettuun pisteeseen vaihto-napsauttamalla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö