Tasojen skaalaaminen mittasuhteet säilyttäen

Päivitetty Photoshop CC:n lokakuun 2018 versiossa (20.0)

Kun muutat tason kokoa vetämällä sen kulmakahvaa, sen mittasuhteet säilytetään. Tämä koskee useimpia tasotyyppejä, kuten pikselitasoja, tekstitasoja, bittikarttoja ja sijoitettuja älykkäitä objekteja. Mittasuhteita ei säilytetä, jos painat vaihtonäppäintä vetäessäsi kulmakahvaa.

Muodot ja reitit (vektorit) kuitenkin muunnetaan oletusarvoisesti niin, että mittasuhteita ei säilytetä.

Tarkempia ohjeita on kohdassa Skaalaaminen, kääntäminen, vinouttaminen, vääristäminen, perspektiivin käyttäminen tai käyristäminen.

Miten poistan käytöstä toiminnon, jossa tasot skaalataan oletusarvoisesti mittakaavassa?

Voit palata käyttämään aiemmista versioista tuttua muuntamistoimintoa seuraavasti:

 1. Luo tekstitiedosto (.txt) Windowsin Muistiolla tai Mac OS:n tekstieditorilla.

 2. Kirjoita tekstitiedostoon seuraava teksti:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Tallenna tiedosto nimellä "PSUserConfig.txt" Photoshopin asetuskansioon.
  [asennusasema]:\Käyttäjät\[käyttäjänimi]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Toimi seuraavasti:

  1. Tallenna tiedosto nimellä "PSUserConfig.txt" työpöydälle.
  2. Paina Ctrl-näppäintä ja napsauta työpöydälle tallennettua PSUserConfig.txt-tiedostoa. Valitse pikavalikosta Kopioi.
  3. Valitse Finderissa Siirry > Siirry kansioon.
  4. Kirjoita Siirry kansioon -valintaruutuun ~/Kirjasto/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  5. Liitä kopioimasi tiedosto tähän kansioon.
 4. Käynnistä Photoshop uudelleen.

Muunnosten käyttäminen

Muuntaminen skaalaa, kääntää, vinouttaa, venyttää tai käyristää kuvaa. Muuntaminen voi koskea valintaa, koko tasoa, useita tasoja tai tasomaskia. Voit muuntaa myös reittiä, vektorikuviota, vektorimaskia, valintareunusta tai alfakanavaa. Muuntaminen vaikuttaa kuvan laatuun, koska se käsittelee pikseleitä. Jos haluat tehdä tiedot säilyttäviä muunnoksia rasterikuvissa, käytä älykkäitä objekteja. (Katso Älykkäiden objektien käyttö.) Vektorikuvion tai reitin muuntaminen ei koskaan poista tietoja, koska kyse on vain objektin muodostavien matemaattisten laskutoimitusten muuttamisesta.

Kun haluat tehdä muunnoksen, valitse ensin muunnettava kohde ja sitten muuntokomento. Voit tarvittaessa säätää vertailupistettä ennen muunnoksen suorittamista. Voit tehdä useita muutoksia peräkkäin ennen kumulatiivisen muunnoksen toteuttamista. Voit esimerkiksi skaalata valitsemalla Skaalaa ja vetämällä kahvasta. Sitten voit vääristää valitsemalla Vääristä ja vetämällä kahvasta. Toteuta molemmat muunnokset painamalla Enter- tai Return-näppäintä.

Photoshop käyttää Oletusasetukset-valintaikkunan Yleiset-alueelta valittua interpolointimenetelmää, kun se laskee muunnoksen aikana lisättävien tai poistettavien pikseleiden väriarvot. Interpolointiasetus vaikuttaa suoraan muunnoksen nopeuteen ja laatuun. Oletusasetuksena käytettävä pehmeä (bicubic) interpolointi on hitain menetelmä, mutta tuottaa parhaan tuloksen.

Huomautus:

Voit myös käyristää ja vääristää rasterikuvia Sulata-suotimella.

Kuvan muuntaminen Photoshopissa
Kuvan muuntaminen

A. Alkuperäinen kuva B. Taso käännettynä peilikuvaksi C. Valintareunus kierrettynä D. Kohteen osa skaalattuna 

Muunna-alivalikon komennot

Skaalaa

Suurentaa tai pienentää kohdetta suhteessa vertailupisteeseen. Tämä on tietty kiinteä piste, jonka ympärillä muunnokset suoritetaan. Skaalaus voidaan suorittaa vaakatasossa, pystytasossa tai sekä vaaka- että pystytasossa.

Käännä

Kääntää kohdetta vertailupisteen ympäri. Oletusarvon mukaan tämä piste on kohteen keskusta. Voit kuitenkin siirtää vertailupisteen haluamaasi kohtaan.

Vinouta

Kallistaa kohdetta pysty- ja vaakasuunnassa.

Vääristä

Venyttää kohdetta kaikissa suunnissa.

Perspektiivi

Lisää kohteeseen yhden pisteen perspektiivin.

Käyristä

Muuttaa kohteen muotoa.

Käännä 180, Käännä 90 myötäpäivään, Käännä 90 vastapäivään

Kiertää kohdetta joko myötä- tai vastapäivään niin monta astetta kuin komennossa mainitaan.

Peilaa

Peilaa kohteen pysty- tai vaakasuunnassa.

Opasvideo | Vinkkejä vektorityöskentelyyn Photoshopissa

Opasvideo | Vinkkejä vektorityöskentelyyn Photoshopissa
Tässä The Complete Picture -jaksossa Julieanne esittelee vektorien käyttöä Photoshopissa.
Julieanne Kost

Muunnettavan kohteen valitseminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kun haluat muuntaa koko tason, muuta se aktiiviseksi ja varmista, että mitään ei ole valittuna.

  Huomautus:

  Taustatasoa ei voi muuntaa. Voit muuntaa sen muuntamalla sen ensin tavalliseksi tasoksi.

  • Voit muuntaa tason osan valitsemalla ensin tason Tasot-paneelista ja valitsemalla sitten kyseisessä tasossa haluamasi osan kuvasta.
  • Voit muuntaa useita tasoja tekemällä jommankumman seuraavista toimista Tasot-paneelissa: linkitä tasot yhteen tai valitse useita tasoja napsauttamalla tasoja Ctrl-näppäin (Windows) tai komentonäppäin (Mac OS) painettuna. Voit myös valita peräkkäisiä tasoja Tasot-paneelista napsauttamalla niitä vaihtonäppäin painettuna. (Katso Tasojen valinta, ryhmittäminen ja linkittäminen.)
  • Voit muuntaa tasomaskin tai vektorimaskin purkamalla maskin linkityksen ja valitsemalla maskin miniatyyrin Tasot-paneelista.
  • Voit muuntaa reitin tai vektorikuvion valitsemalla koko reitin reitinvalintatyökalulla tai valitsemalla osan reitistä suoravalintatyökalulla . Jos reitistä valitaan yksi piste tai useita pisteitä, vain niihin yhteydessä olevan reitin osat muunnetaan. (Lisätietoja: Reitin valitseminen.)
  • Jos haluat muuntaa valintareunuksen, luo tai lataa valinta. Valitse sitten Valitse > Muunna valinta.
  • Jos haluat muuntaa alfakanavan, valitse se Kanavat-paneelista.

Vertailupisteen asettaminen tai siirtäminen muuntamista varten

Päivitetty Photoshop CC:n lokakuun 2018 versiossa (20.0)

Kaikki muunnokset suoritetaan tietyn kiinteän pisteen ympärillä, jota kutsutaan vertailupisteeksi. Oletusarvon mukaan tämä piste on muunnettavan kohteen keskustassa. Voit kuitenkin vaihtaa vertailupistettä tai siirtää keskipisteen toiseen sijaintiin käyttämällä asetusrivin vertailupistepaikanninta.

 1. Valitse muunnoskomento. Kuvaan tulee näkyviin muokkausalue.
 2. Vertailupiste on oletusarvoisesti piilotettuna. Jos haluat tuoda vertailupisteen näkyviin, valitse asetusrivillä vertailupistepaikantimen  vieressä oleva valintaruutu.   

  Vertailupisteen näyttäminen objektien muuntamisen aikana.
  Vertailupisteen näyttämisen valintaruutu asetusrivillä.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta asetusrivillä olevaa vertailupistepaikantimen neliötä . Kukin neliö vastaa muokkausalueen pistettä. Jos esimerkiksi haluat siirtää vertailupisteen muokkausalueen vasempaan ylänurkkaan, napsauta vertailupistepaikantimen vasenta yläneliötä.
  • Vedä vertailupistettä  näyttöön tulevalla muunnosmuokkausalueella. Vertailupiste voi sijaita muunnettavan kohteen ulkopuolella.

Skaalaaminen, kääntäminen, vinouttaminen, vääristäminen, perspektiivin käyttäminen tai käyristäminen

Voit käyttää valittuun kuvaan erilaisia muuntotoimintoja, kuten skaalausta, kääntämistä, vinouttamista, vääristystä, perspektiivin käyttämistä tai käyristämistä. 

 1. Valitse muunnettava kohde.
 2. Valitse Muokkaa > Muunna > Skaalaa, Käännä, Vinouta, Vääristä, Perspektiivi tai Käyristä.

  Huomautus:

  Jos muunnat kuviota tai koko reittiä, Muunna-valikon tilalla on Muunna reitti -valikko. Jos muunnat useita reitin osia (mutta et koko reittiä), Muunna-valikon tilalla on Muunna pisteet -valikko.

 3. (Valinnainen) Napsauta asetusrivillä olevaa vertailupistepaikantimen neliötä .
 4. Tee haluamasi seuraavista toimista:
  • Jos valitsit Skaalaa, vedä muokkausalueen kahvaa. Kun osoitin asetetaan kahvan päälle, se muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi. 
   • Kun skaalaat esimerkiksi pikselitasoja, tekstitasoja, bittikarttoja ja sijoitettuja älykkäitä objekteja, vedä sen kulmakahvaa. Tällöin sen mittasuhteet säilytetään. Jos et halua säilyttää mittasuhteita, paina vaihtonäppäintä samalla, kun vedät kulmakahvasta. 
   • Jos skaalaat muotoja ja reittejä (vektoreita) vetämällä kulmakahvaa, mittasuhteita ei säilytetä. Voit säilyttää mittasuhteet pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun vedät kulmakahvasta. 
  • Jos valitsit Käännä, siirrä osoitin muokkausalueen ulkopuolelle (osoitin muuttuu käyräksi kaksipäiseksi nuoleksi) ja vedä. Voit rajoittaa käännöksen 15°:n askeliin pitämällä vaihtonäppäintä painettuna.
  • Jos valitsit Vinota, voit kallistaa muokkausaluetta vetämällä sivukahvaa.
  • Jos valitsit Vääristä, voit venyttää muokkausaluetta vetämällä kulmakahvaa.
  • Jos valitsit Perspektiivi, voit ottaa perspektiivin käyttöön muokkausalueessa vetämällä kulmakahvaa.
  • Jos valitsit Käyristä, valitse käyristys asetusrivin Käyristystyyli-valikosta. Jos haluat suorittaa mukautetun käyristyksen, muuta muokkausalueen ja verkon muotoa vetämällä säätöpisteitä, viivaa tai aluetta verkon sisällä.
  • Anna kaikkia muunnoksia varten arvo asetusrivillä. Jos esimerkiksi käännät kohdetta, kirjoita kulma asteina käännön tekstiruutuun.
 5. (Valinnainen) Voit vaihtaa muunnostyypin valitsemalla komennon Muokkaa > Muunna-alivalikosta.

  Huomautus:

  Kun muunnat bittikarttakuvaa (muodon tai reitin sijaan), kuvan tarkkuus heikkenee hieman jokaisen muunnon yhteydessä. Näin ollen useiden komentojen suorittaminen ennen kumulatiivisen muunnoksen käyttämistä on suositeltavampaa kuin kunkin muunnoksen lisääminen yksittäin.

 6. (Valinnainen) Jos haluat käyristää kuvaa, napsauta asetusrivin Vaihda vapaa muunnos- ja käyristystilojen välillä -painiketta .
 7. Kun olet valmis, voit vahvistaa muunnoksen seuraavilla tavoilla:

  • Valitse uusi työkalu.
  • Napsauta tasoa Tasot-paneelissa. (Tällöin muutokset vahvistetaan ja taso valitaan.)
  • Napsauta dokumentti-ikkunaa piirtoalueen ulkopuolella.
  • Napsauta piirtoaluetta muokkausalueen ulkopuolella.
  • Paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS), napsauta asetusrivin Vahvista-painiketta tai kaksoisnapsauta mitä tahansa kohtaa muunnosalueen sisällä.

  Voit peruuttaa muuntamisen painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla asetusrivin Peruuta-painiketta .

Tarkka peilaaminen tai kääntäminen

 1. Valitse muunnettava kohde.

 2. Valitse Muokkaa > Muunna ja valitse alivalikosta jokin seuraavista komennoista:

  • Käännä, kun haluat määrittää asteet asetusrivillä

  • Käännä 180°, kun haluat kääntää kuvaa puoli kierrosta.

  • Käännä 90° myötäpäivään, kun haluat kääntää kuvaa neljänneskierroksen myötäpäivään.

  • Käännä 90° vastapäivään, kun haluat kääntää kuvaa neljänneskierroksen vastapäivään.

  • Vaakapeilikuva, kun haluat kääntää kuvan peilikuvaksi vaakasuunnassa pystyakselinsa suhteen.

  • Pystypeilikuva, kun haluat kääntää kuvan peilikuvaksi pystysuunnassa vaaka-akselinsa suhteen.

  Huomautus:

  Jos muunnat kuviota tai koko reittiä, Muunna-komennon tilalla on Muunna reitti -komento. Jos muunnat useita reitin osia (mutta et koko reittiä), Muunna-komennon tilalla on Muunna pisteet -komento.

Muunnoksen toistaminen

 1. Valitse Muokkaa > Muunna > Uudelleen, Muokkaa > Muunna reitti > Uudelleen tai Muokkaa > Muunna pisteet > Uudelleen.

Kohteen monistaminen muuntamisen aikana

 1. Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna, kun valitset Muunna-komennon.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö