Suotimien käyttäminen

Suotimilla voidaan siivota tai retusoida valokuvia, lisätä taiteellisia tehosteita, jotka muuttavat kuvan luonnosta tai impressionistista maalausta muistuttavaksi, tai muodostaa erikoisia muunnoksia käyttäen vääristys- ja valaistustehosteita. Adoben toimittamat suotimet näkyvät Suodin-valikossa. Jotkin kolmansien osapuolien toimittamat suotimet ovat käytettävissä plug-ineinä. Kun nämä plug-in-suotimet on asennettu, ne näkyvät Suodin-valikon alaosassa.

Kun käsittelet älykkäitä objekteja älykkäillä suotimilla, voit käyttää suotimia poistamatta kuvasta tietoja. Älykkäät suotimet tallentuvat tasotehosteina Tasot-paneeliin. Niiden asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa, ja niiden vaikutus kohdistuu älykkään objektin sisältämiin kuvatietoihin. Lisätietoja älykkäistä suodintehosteista ja muokkaamisesta tietoja poistamatta on kohdassa Väliaikainen muokkaaminen.

Suotimen käyttö aloitetaan valitsemalla Suodin-valikosta tarvittava alivalikon komento. Seuraavista ohjeista voi olla hyötyä suotimien valinnassa:

 • Suotimet vaikuttavat käytössä olevaan, näkyvään tasoon tai valintaan.

 • Kahdeksan bittiä kanavaa kohti käyttävissä kuvissa voidaan useimpia suotimia käyttää kumulatiivisesti Suodinvalikoiman kautta. Kaikkia suotimia voi käyttää yksitellen.

 • Suotimia ei voi käyttää bittikarttatila- tai indeksivärikuviin.

 • Eräät suotimet toimivat vain RGB-kuvissa.

 • Kaikkia suotimia voi käyttää 8-bittisiin kuviin.

 • Seuraavia suotimia voi käyttää 16-bittisissä kuvissa: Sulata, Pakopiste, Keskiarvosumennus, Sumenna, Sumenna lisää, Ruutusumennus, Gauss-sumennus, Linssisumennus, Liike-epäterävyys, Säteittäinen sumennus, Pintasumennus, Muotosumennus, Linssikorjaus, Lisää kohinaa, Poista pilkut, Pöly ja naarmut, Mediaani, Vähennä kohinaa, Kuidut, Pilvet, Erottavat pilvet, Linssiheijastus, Terävöitys, Terävöitä reunat, Terävöitä lisää, Älykäs terävöinti, Epäterävä maski, Korkokuva, Etsi reunat, Solarisaatio, Poista lomitus, NTSC-värit, Mukautettu, Ylipäästö, Maksimi, Minimi ja Siirtymä.

 • Seuraavia suotimia voi käyttää 32-bittisissä kuvissa: Keskiarvosumennus, Ruutusumennus, Gauss-sumennus, Liikesumennus, Säteittäinen sumennus, Muotosumennus, Pintasumennus, Lisää kohinaa, Pilvet, Linssiheijastus, Älykäs terävöinti, Epäterävä maski, Poista lomitus, NTSC-värit, Korkokuva, Ylipäästö, Maksimi, Minimi ja Siirtymä.

 • Jotkin suotimet toimivat yksinomaan RAM-muistissa. Jos RAM-muisti ei riitä suodintehosteen käsittelemiseen, ohjelma voi ilmoittaa virheestä.

Suotimen valitseminen Suodin-valikosta

Voit käsitellä suotimella aktiivisen tason tai älykkään objektin. Älykkääseen objektiin kohdistetut suotimet eivät poista tietoja, ja niiden asetuksia voidaan muuttaa milloin tahansa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat käyttää suodinta koko tasolla, varmista, että taso on aktiivinen tai valittu.

  • Jos haluat käyttää suodinta tietyssä tason alueessa, valitse kyseinen alue.

  • Jos haluat käyttää suodinta tietoja poistamatta, jotta voit myöhemmin muuttaa sen asetuksia, valitse älykäs objekti, joka sisältää suodatettavat kuvan osat.

 2. Valitse suodin Suodin-valikon alivalikoista.

  Jos valintaikkuna ei tule näkyviin, suodintehostetta käytetään.

 3. Jos näyttöön tulee valintaikkuna tai Suodinvalikoima, kirjoita arvoja tai valitse asetuksia ja napsauta sitten OK-painiketta.

Huomautus:

Suotimien käyttäminen suurissa kuvissa voi viedä aikaa, mutta voit esikatsella tehostetta suotimen valintaikkunassa. Keskitä tietty kuvan alue vetämällä esikatseluikkunaa. Eräissä suotimissa on mahdollista keskittää kuva tiettyyn pisteeseen napsauttamalla sitä. Suurenna tai pienennä kuvaa napsauttamalla esikatseluikkunan alla olevaa plus- tai miinuspainiketta.

Suodinvalikoimassa voidaan esikatsella monia erikoistehostesuotimia. Voit käyttää useaa suodinta, valita, vaikuttaako jokin suodin vai ei, palauttaa suotimen asetukset sekä muuttaa suotimien käyttöjärjestystä. Kun esikatselukuva näyttää hyvältä, voit käsitellä kuvan suotimilla. Suodinvalikoimassa ei ole kaikkia Suodin-valikon suotimia.

Suodinkokoelma-valintaikkuna
Suodinkokoelma-valintaikkuna

A. Esikatselu B. Suodinluokka C. Valitun suotimen miniatyyri D. Näytä/piilota suotimen miniatyyrit E. Suotimet-valikko F. Valittujen suotimien asetukset G. Luettelo käytettävistä tai järjestettävistä suodintehosteista H. Valitut suodintehosteet, joita ei ole käytetty I. Kumulatiivisesti käytetyt suodintehosteet, joita ei ole valittu J. Piilotetut suodintehosteet 
 1. Valitse Suodin > Suodinvalikoima. Suodinluokan nimen napsauttaminen tuo näyttöön käytettävissä olevien suodintehosteiden miniatyyrit.

Esikatselukuvan suurentaminen tai pienentäminen

 1. Napsauta esikatselualueen alapuolella olevaa plus- tai miinuspainiketta tai valitse suurennusprosentti.

Toisen alueen näyttäminen esikatseluikkunassa

 1. Vedä esikatselualuetta käsityökalulla..

Suotimien miniatyyrien piilottaminen

 1. Napsauta valikoiman yläreunassa olevaa Näytä/piilota-painiketta .

Suodintehosteita käytetään valitsemassasi järjestyksessä. Voit järjestellä suotimet uudelleen käytettyäsi niitä vetämällä suotimen nimen toiseen paikkaan käytettyjen suotimien luettelossa. Suodintehosteiden järjestäminen uudelleen voi muuttaa kuvan ulkonäköä huomattavasti. Napsauta suotimen vieressä olevaa silmäkuvaketta , jos haluat piilottaa suotimen vaikutuksen esikatselukuvassa. Lisäksi voit poistaa käytettyjä suotimia valitsemalla suotimen ja napsauttamalla Poista taso -painiketta .

Huomautus:

Aikaa säästyy, jos eri suotimia kokeillaan valitsemalla pieni, edustava kuvan osa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat käyttää suodinta koko tasossa, varmista, että taso on aktiivinen tai valittuna.

  • Jos haluat käyttää suodinta tietyssä tason alueessa, valitse kyseinen alue.

  • Jos haluat käyttää suodinta tietoja poistamatta, jotta voit myöhemmin muuttaa sen asetuksia, valitse älykäs objekti, joka sisältää suodatettavat kuvan osat.

 2. Valitse Suodin > Suodinvalikoima.
 3. Lisää ensimmäinen suodin napsauttamalla suotimen nimeä. Sinun pitää ehkä napsauttaa suodinluokan vieressä olevaa käänteistä kolmiota, jotta näet suodinluettelon. Kun suodin on lisätty, se näkyy käytettävien suodinten luettelossa Suodinvalikoima-valintaikkunan oikeassa alakulmassa.
 4. Syötä arvot tai valitse vaihtoehdot valittua suodinta varten.
 5. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Voit käyttää suotimia kumulatiivisesti napsauttamalla Uusi tehostetaso -painiketta ja valitsemalla uuden käytettävän suotimen. Voit lisätä muita suotimia toistamalla tämän toimen.

  • Voit järjestää käytetyt suotimet uudelleen vetämällä suotimen uuteen paikkaan käytettyjen suodinten luettelossa Suodinvalikoima-valintaikkunan oikeassa alakulmassa.

  • Voit poistaa käytetyt suotimet valitsemalla suotimen käytettyjen suodinten luettelosta ja napsauttamalla Poista taso -kuvaketta .

 6. Valitse OK, kun olet tyytyväinen tuloksiin.

Suodintehosteiden sekoittaminen ja häivyttäminen

Häivytä-komento muuttaa minkä tahansa suotimen, maalaustyökalun, pyyhintätyökalun tai värisäädön peittävyyttä ja sekoitustilaa. Häivytä-komennon sekoitustilat ovat osa maalaus- ja muokkaustyökalujen vaihtoehtoja (lukuun ottamatta Takana- ja Pyyhi-tiloja). Häivytä-komennon vaikutus vastaa suodintehosteen käyttämistä erillisessä tasossa ja tason peittävyyden ja sekoitustilan asetusten määrittämistä.

Huomautus:

Häivytä-komennolla voi myös muokata Sulata-komennon ja Siveltimen piirrot -suotimien vaikutusta.

 1. Käytä suodinta, maalaustyökalua tai värisäätöä kuvassa tai valinnassa.
 2. Valitse Muokkaa > Häivytä. Esikatsele vaikutusta valitsemalla Esikatselu.
 3. Säädä peittävyyttä vetämällä liukusäädintä välillä 0 % (läpinäkyvä) ja 100 %.
 4. Valitse Tila-valikosta sekoitustila.

  Huomautus:

  Värivarjostus-, Värilisävalotus-, Vaalennus-, Tummennus-, Erottava- ja Poistava-sekoitustilat eivät ole käytettävissä Lab-kuvissa.

 5. Valitse OK.

Vihjeitä erikoistehosteiden luomiseen

Reunatehosteiden luominen

Kuvan osassa käytetyn tehosteen reunoja voi käsitellä eri tavoilla. Jos haluat, että reuna on selvästi erottuva, käytä yksinomaan suodinta. Jos haluat pehmeän reunan, häivytä reuna ja käytä sitten suodinta. Läpinäkyvän tehosteen saa aikaan suotimella ja sovittamalla valinnan sekoitustilan ja peittävyyden Häivytä-komennolla.

Suotimien käyttäminen tasoissa

Suotimia voi käyttää yksittäisissä tasoissa tai useissa peräkkäisissä tasoissa tehosteen aikaansaamiseksi. Jotta suodin vaikuttaisi tasoon, tason on oltava näkyvissä ja siinä on oltava pikseleitä, esimerkiksi neutraali täyteväri.

Suotimien käyttäminen yksittäisissä kanavissa

Suodinta voi käyttää yksittäisessä kanavassa, kussakin värikanavassa voi käyttää eri tehostetta tai samaa suodinta voi käyttää eri asetuksilla.

Taustojen luominen

Käyttämällä tehosteita tasavärisissä tai harmaasävymuodoissa voi luoda erilaisia taustoja ja pintakuvioita. Tämän jälkeen nämä pintakuviot voi sumentaa. Vaikka joillakin suotimilla on vähän tai ei lainkaan vaikutusta, kun niitä käytetään tasavärisessä ympäristössä (esimerkiksi Lasi), toiset tuottavat mielenkiintoisia tuloksia.

Useiden tehosteiden yhdistäminen maskien tai kopioitujen kuvien avulla

Valinta-alueiden luominen maskien avulla helpottaa siirtymistä tehosteesta toiseen. Esimerkiksi maskilla tehdyn valinnan voi suodattaa.

Historiasivellintyökalulla voi myös maalata suodintehosteen kuvan osan päälle. Käytä ensin suodinta koko kuvassa. Siirry seuraavaksi Historia-paneelissa takaisin suotimen käyttöä edeltäneeseen kuvatilaan ja aseta historiasiveltimen lähde suodatettuun tilaan napsauttamalla historiatilan vasemmalla puolella olevaa lähdettä. Maalaa sitten kuva.

Kuvan laadun ja yhdenmukaisuuden parantaminen

Voit piilottaa vikoja, muuttaa tai parannella kuvia tai tehdä kuvasarjan kuvista toistensa kaltaisia käyttämällä kussakin samaa tehostetta. Voit nauhoittaa kuvan muokkaamiseen käyttämäsi vaiheet Makrot-paneelin avulla ja käyttää sitten tätä makroa muihin kuviin.

Suotimen suorituskyvyn parantaminen

Eräät suodintehosteet voivat viedä paljon muistia varsinkin hyvin suuriresoluutioisissa kuvissa.

 1. Voit parantaa suorituskykyä tekemällä jonkin seuraavista:
  • Kokeile suotimia ja asetuksia pienessä osassa kuvaa.

  • Käytä tehostetta yksittäisissä kanavissa (esimerkiksi kussakin RGB-kanavassa), jos kuva on suuri ja muisti ei riitä. (Joitakin suotimia käytettäessä tehoste on erilainen sen mukaan, käytetäänkö sitä yksittäisessä kanavassa vai yhdistelmäkanavassa. Näin on varsinkin, jos suodin muokkaa pikseleitä sattumanvaraisesti.)

  • Vapauta Tyhjennä-komennolla muistia ennen suotimen käyttöä.

  • Osoita Photoshopin käyttöön enemmän muistia. Lopeta tarvittaessa muut sovellukset, jotta Photoshopin käyttöön jää enemmän muistia.

  • Yritä parantaa muistia paljon käyttävien suotimien (kuten Valaistustehosteet, Avaus, Sävytetty lasi, Kromi, Väreily, Roiskuta, Suihkeviivat ja Lasi) nopeutta muuttamalla asetuksia. (Suurenna esimerkiksi solun kokoa silloin, kun käytössä on Sävytetty lasi -suodin. Kun käytössä on Avaus-suodin, suurenna Reunaviivan yksinkertaisuus -asetusta tai pienennä Reunan tarkkuus -asetusta tai tee molemmat.)

  • Jos tulostuksessa käytetään harmaasävytulostinta, muunna kuvan kopio harmaasävykuvaksi ennen suodinten käyttöä. Jos suodinta käytetään värikuvassa ja sitten kuva muunnetaan harmaasävykuvaksi, tulos ei ehkä ole sama kuin silloin, kun suodinta käytetään kuvan harmaasävyversiossa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö