Perustietoja työtilasta

Lue, miten voit siirtyä Adobe Photoshop -työtilassa ja käyttää sitä.

Huomautus:

Mietit ehkä, olisiko sinun parempi käyttää Photoshopia vai Lightroomia. Seuraavassa artikkelissa käsitellään tätä asiaa: Oikean kuvasovelluksen valinta.

Julkaisuja ja tiedostoja luodaan ja niitä käsitellään paneelien, palkkien ja ikkunoiden kaltaisten elementtien avulla. Mitä tahansa näiden elementtien järjestelyä kutsutaan työtilaksi. (Adoben luovien sovellusten työtilat näyttävät samanlaisilta, joten eri ohjelmien käyttö on helppoa.) Voit mukauttaa Photoshopia työtapojesi mukaan joko valitsemalla useista valmiista työtiloista tai luomalla oman työtilasi.

Aloitusnäyttö

Päivitetty Photoshop 21.0 -versiossa (marraskuun 2019 julkaisuversio)

Kun avaat Photoshopin, näkyviin tulee aloitusnäyttö, jossa on

 • tietoja uusista ominaisuuksista
 • opastusohjelmia, joiden avulla voit nopeasti oppia ja ymmärtää konseptin, työnkulun, vihjeet ja vinkit
 • pikavalinnat viimeisimpien dokumenttien tarkasteluun ja käyttöön. Mukauta näytettävien äskeisten tiedostojen määrää tarvittaessa. Valitse Oletusarvot > Tiedoston käsittely ja määritä haluamasi arvo (0-100) Äskeisten tiedostojen luettelo sisältää -kenttään.

Aloitusnäytön sisältö vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon olet käyttänyt Photoshopia, ja Creative Cloud -jäsenyytesi perusteella.

Photoshopin aloitusnäyttö
Photoshopin aloitusnäyttö

Voit avata aloitusnäytön milloin tahansa käsitellessäsi Photohop-dokumenttia napsauttamalla asetusrivillä aloitusnäytön kuvaketta (). Voit sulkea aloitusnäytön painamalla Esc-näppäintä. Aloitusnäytön vasemmassa reunassa on seuraavat välilehdet ja painikkeet:

Aloitus: tällä painikkeella voit avata aloitusnäytön.

Opettelu: napsauttamalla tätä välilehteä voit avata uusille ja harjaantuneille käyttäjille tarkoitetut Photoshop-opastusohjelmat, joiden avulla pääset sovelluksen käytössä alkuun.

Lightroom-valokuvat: tätä välilehteä napsauttamalla voit käyttää synkronoituja Lightroom-valokuviasi ja tuoda ne Photoshop-dokumenttiin.

Pilvidokumentit: Luettelo kaikista Photoshopiin tallennetuista (sekä tietokoneella että iPad-sovelluksella luoduista) pilvidokumenteista. Lisätietoja pilvidokumenteista on kohdassa Photoshop-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä.

Poistetut: Tässä on täydellinen luettelo kaikista poistetuista pilvidokumenteista. Luettelossa olevat dokumentit voi palauttaa ja tallentaa tai poistaa pysyvästi.

Luo uusi: Napsauttamalla tätä painiketta voit luoda uuden dokumentin. Voit luoda julkaisun valitsemalla jonkin Photoshopissa käytettävissä olevista lukuisista malleista ja esimäärityksistä.

Avaa: napsauttamalla tätä painiketta voit avata olemassa olevan julkaisun Photoshopissa.

Työtilan yleiskuvaus

 • Yläreunan sovelluspalkki sisältää työtilanvaihtajan, valikot (vain Windows) ja muut sovelluksen ohjausobjektit. Mac-käyttöjärjestelmässä voit tietyissä tuotteissa näyttää tai piilottaa sen Ikkuna (Window) -valikon avulla.

 • Työkalupaneeli sisältää työkalut kuvien, sivun elementtien ja muiden osien luomista ja muokkaamista varten. Toisiinsa liittyvät työkalut on ryhmitetty.

 • Ohjauspaneeli-asetusrivissä näkyvät valittuna olevan työkalun asetukset. 

 • Dokumentti-ikkunassa näkyy käsiteltävänä oleva tiedosto. Dokumentti-ikkunat voivat sisältää välilehtiä, ja ne voidaan tarvittaessa ryhmitellä ja kiinnittää.

 • Paneelien avulla voit seurata ja muokata työtäsi. Paneeleja voi ryhmittää, asettaa päällekkäin tai kiinnittää.

 • Sovelluskehys ryhmittää kaikki työtilan elementit yhteen integroituun ikkunaan, jossa sovellusta voi käsitellä yhtenä yksikkönä. Kun sovelluskehystä tai jotakin sen osaa siirretään tai kehyksen tai jonkin sen osan kokoa muutetaan, kaikki osat muuttuvat siten, että ne eivät asetu päällekkäin. Paneelit eivät poistu näkyvistä vaihdettaessa sovellusten välillä tai poistuttaessa sovelluksesta vahingossa. Jos käytät kahta tai useampaa sovellusta, voit sijoittaa sovellukset näyttöön vierekkäin tai useaan eri näyttöön.

  Jos sinulla on Mac OS -käyttöjärjestelmä ja käytät mieluummin perinteistä käyttöliittymää, voit poistaa sovelluskehyksen käytöstä.

Käytettävyystoiminnot

Photoshopin työtila on helppokäyttöinen, ja siinä on monia käytettävyystoimintoja:

 • Eri kirkkaustasot: valitse Muokkaa > Oletusasetukset (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset (Mac OS) ja valitse sitten Käyttöliittymä-osasta haluamasi väriteema.
Huomautus:

Jos haluat vähentää kirkkautta nopeasti, paina vaihto+1, jos taas lisätä kirkkautta, paina vaihto+2. (Mac OS -käyttöjärjestelmässä on painettava lisäksi FN-näppäintä.)

 • Kuvassa olevat näytöt: näet erilaisia tietoja suosikkityökalujen käytöstä. Kuvassa olevissa näytöissä näkyvät muun muassa valinnan mitat ja muunnoksen kulma. Jos haluat vaihtaa näyttöjen sijaintia, valitse haluamasi vaihtoehto Käyttöliittymä-asetusten Näytä muunnosarvot -valikosta.
 • Maksimoitu näyttötila: Jos haluat vaihtaa tavallisesta näyttötilasta koko näytön tilaan tai takaisin, napsauta työkalurivin alareunassa olevaa painiketta.
 • Määritä käyttöliittymän väri: voit valita käyttöliittymään jonkin seuraavista väriteemoista: musta, tummanharmaa, keskiharmaa ja vaaleanharmaa. Tee näin:
  1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Käyttöliittymä.
  2. Valitse haluamasi väriteema.
Valittavissa olevat väriteemat
Valittavissa olevat väriteemat

Kaikkien paneelien näyttö tai piilotus

 • Voit piilottaa tai näyttää kaikki paneelit työkalupaneeli ja ohjauspaneeli mukaan luettuina painamalla sarkainnäppäintä.

 • Voit piilottaa tai näyttää kaikki paneelit lukuun ottamatta työkalupaneelia ja ohjauspaneelia painamalla näppäinyhdistelmää vaihto+sarkain.

Huomautus:

Voit tuoda piilotetut paneelit tilapäisesti näkyviin, jos Näytä piilotetut paneelit automaattisesti on valittu käyttöliittymän asetuksissa. Vie osoitin sovellusikkunan reunaan (Windows) tai näytön reunaan (Mac OS) ja pysäytä se näkyviin tulevan nauhan päälle.

Näyttö-paneelin asetukset

 • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa näkyvää paneelivalikon kuvaketta Paneelivalikkokuvake.
Huomautus:

Voit avata paneelin valikon, vaikka paneeli olisi pienennettynä.

Huomautus:

Photoshopissa voit muuttaa paneelien ja työkaluvihjeiden tekstin kirjasimen kokoa. Valitse koko yleisten oletusarvojen Käyttöliittymän kirjasinkoko -valikosta. Jos haluat skaalata koko Photoshopin käyttöliittymän valitsemasi käyttöliittymän kirjasinkoon mukaan, valitse Skaalaa käyttöliittymä kirjasimen mukaan.

Työkalut-paneelin uudelleenmääritys

Voit tuoda Työkalut-paneelin työkalut näkyviin yhtenä sarakkeena tai rinnakkain kahtena sarakkeena.

 • Napsauta työkalupaneelin yläosassa olevaa kaksinkertaista nuolta.

Ikkunoiden ja paneelien hallinta

Voit luoda mukautetun työtilan siirtämällä ja muokkaamalla dokumentti-ikkunoita ja paneeleja. Voit myös tallentaa työtiloja ja siirtyä niiden välillä.

Julkaisuikkunoiden järjestäminen uudelleen, kiinnitys tai kellutus

Kun avaat useamman kuin yhden tiedoston, dokumentti-ikkunat näkyvät välilehtinä.

 • Voit järjestää välilehtinä näkyvät dokumentti-ikkunat uudelleen vetämällä kunkin ikkunan välilehden uuteen paikkaan ryhmässä.
 • Voit poistaa dokumentti-ikkunan kiinnityksen (kelluta tai poista välilehditys) ikkunaryhmässä vetämällä ikkunan välilehden pois ryhmästä.
Huomautus:

Jos haluat kelluttaa yksittäisen tiedostoikkunan, valitse Ikkuna > Järjestä > Kelluva ikkunassa, tai Ikkuna > Järjestä > Kaikki kelluvia ikkunassa, jos haluat kelluttaa kaikki dokumentti-ikkunat samalla kertaa. 

 • Voit kiinnittää dokumentti-ikkunan erilliseen dokumentti-ikkunoiden ryhmään vetämällä ikkunan ryhmään.

 • Luo limittäin tai vierekkäin näytettävien dokumenttien ryhmiä vetämällä ikkuna johonkin toisen ikkunan yläreunan, alareunan tai sivujen pudotusvyöhykkeistä. Voit myös valita ryhmälle asettelun sovelluspalkin Asettelu-painikkeella.

 • Jos haluat vaihtaa toiseen dokumenttiin välilehtiä sisältävässä ryhmässä valintaa vetäessäsi, vedä valinta dokumentin välilehden kohdalle hetkeksi.

Paneelien kiinnitys ja irrotus

Paneelit tai paneeliryhmät voidaan näyttää yhdessä kiinnittämällä ne. Yleensä paneelit kiinnitetään pystysuoraan. Voit kiinnittää paneelit ja irrottaa ne siirtämällä ne kiinnityskohtaan ja pois siitä.

 • Voit kiinnittää paneelin vetämällä sitä kielekkeestä kiinnityskohtaan muiden paneelien ylä- tai alaosaan tai muiden paneelien väliin.

 • Voit kiinnittää paneeliryhmän vetämällä sen kiinnityskohtaan otsikkorivistään (kielekkeiden yläpuolella oleva yksiosainen tyhjä rivi).

 • Voit irrottaa paneelin tai paneeliryhmän vetämällä sen pois paneelistaan kielekkeestään tai otsikkorivistään. Voit vetää sen toiseen kiinnityskohtaan tai tehdä siitä vapaasti kelluvan.

Navigointipaneelia vedetään uuteen kiinnityskohtaan
Navigointipaneelia vedetään uuteen kiinnityskohtaan, joka ilmaistaan sinisellä pystysuoralla korostuksella.

Navigointipaneeli kiinnitettynä
Navigointipaneeli kiinnitettynä

Huomautus:

Voit estää paneeleita täyttämästä kiinnityksen koko tilaa. Vedä kiinnityksen alareunaa ylöspäin, kunnes se ei enää osu työtilan reunaan.

Paneelien siirto

Kun siirrät paneeleita, näytössä näkyy sinisiä korostettuja pudotusalueita, joihin voit siirtää paneelin. Voit esimerkiksi siirtää paneelia ylös tai alas kiinnityskohdassaan vetämällä sen toisen paneelin ylä- tai alapuolella olevalle kapealle siniselle vyöhykkeelle. Jos vedät sen alueelle, joka ei ole pudotusvyöhyke, paneeli kelluu vapaasti työtilassa.

Huomautus:

Hiiren sijainti (pikemminkin kuin paneelin sijainti) aktivoi pudotusalueen, joten jos et näe pudotusaluetta, kokeile vetää hiiri siihen kohtaan, jossa pudotusalueen pitäisi olla.

 • Voit siirtää paneelia vetämällä sitä kielekkeestään.

 • Voit siirtää paneeliryhmää vetämällä otsikkoriviä.

Kapea sininen pudotusvyöhyke ilmaisee, että Väri-paneeli kiinnitetään yksinään Tasot-paneeliryhmän yläpuolelle.
Kapea sininen pudotusvyöhyke ilmaisee, että Väri-paneeli kiinnitetään yksinään Tasot-paneeliryhmän yläpuolelle.

A. Otsikkorivi B. Sarkain C. Pudotusvyöhyke 

Huomautus:

Voit estää paneelin kiinnittymisen painamalla Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) paneelin siirtämisen aikana. Voit peruuttaa toiminnon painamalla paneelin siirtämisen aikana Esc-näppäintä.

Paneelien lisäys ja poisto

Jos poistat kaikki paneelit kiinnityskohdasta, se häviää näytöstä. Voit luoda kiinnityksen siirtämällä paneelit työtilan oikeaan reunaan ja odottamalla, kunnes pudotusalue tulee näkyviin.

 • Voit poistaa paneelin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin painettuna (Mac) paneelin välilehteä ja valitsemalla sitten Sulje tai poistamalla paneelin valinnan Ikkuna-valikosta.

 • Voit lisätä paneelin valitsemalla sen Ikkuna-valikossa ja kiinnittämällä sen haluamaasi kohtaan.

Paneeliryhmien muokkaus

 • Voit siirtää paneelin ryhmään vetämällä paneelin välilehden ryhmässä olevaan korostettuun pudotusvyöhykkeeseen.

Paneelin lisäys paneeliryhmään
Paneelin lisäys paneeliryhmään.

 • Voit järjestää ryhmän paneelit uudelleen vetämällä paneelin välilehden uuteen kohtaan ryhmässä.

 • Voit poistaa paneelin ryhmästä siten, että se kelluu, vetämällä paneelin kielekkeestään ryhmän ulkopuolelle.

 • Voit siirtää ryhmää vetämällä otsikkoriviä (välilehtien yläpuolella olevaa aluetta).

Kelluvien paneelien pinoaminen

Kun vedät paneelin irti kiinnityksestään, mutta et vedä sitä pudotusvyöhykkeelle, paneeli kelluu vapaasti. Voit sijoittaa kelluvan paneelin mihin tahansa työtilan kohtaan. Voit pinota kelluvat paneelit tai paneeliryhmät siten, että ne liikkuvat yksikkönä, kun vedät päällimmäistä otsikkoriviä.

Kelluvat pinotut paneelit
Kelluvat pinotut paneelit

 • Voit pinota kelluvat paneelit vetämällä paneelia kielekkeestään toisen paneelin alaosassa olevalle pudotusvyöhykkeelle.

 • Voit muuttaa pinoamisjärjestystä vetämällä paneelia kielekkeestään ylös tai alas.

Huomautus:

Varmista, että vapautat välilehden ennen paneelien välissä olevaa kapeaa pudotusvyöhykettä otsikkorivin leveän vyöhykkeen sijaan.

 • Voit poistaa paneelin tai paneeliryhmän pinosta siten, että se kelluu yksinään, vetämällä sitä välilehdestä tai otsikkorivistä.

Paneelien koon muuttaminen

 • Voit pienentää tai suurentaa paneelin, paneeliryhmän tai paneelien pinon kaksoisnapsauttamalla välilehteä. Voit myös kaksoisnapsauttaa välilehtialuetta (tyhjää kohtaa välilehtien vieressä) kerran.

 • Voit muuttaa paneelin kokoa vetämällä paneelin mitä tahansa reunaa. Joidenkin paneelien, kuten Väri-paneelin, kokoa ei voi muuttaa vetämällä.

Paneelikuvakkeiden supistus ja laajennus

Jos tarvitset enemmän työskentelytilaa, voit supistaa paneelit kuvakkeiksi. Joissakin tapauksissa paneelit on kutistettu kuvakkeiksi oletustyötilassa.

Kuvakkeiksi kutistetut paneelit
Kuvakkeiksi kutistetut paneelit

Kuvakkeista laajennetut paneelit
Kuvakkeista laajennetut paneelit

 • Voit supistaa tai laajentaa kaikki palstan paneelikuvakkeet napsauttamalla kiinnityskohdan yläosassa olevaa kaksipäistä nuolta.

 • Voit laajentaa yksittäisen paneelin kuvakkeen napsauttamalla sitä.

 • Voit muuttaa paneelikuvakkeiden kokoa siten, että vain kuvakkeet (eivät selitteet) näkyvät, säätämällä kiinnityskohdan leveyttä, kunnes tekstiä ei enää näy. Voit tuoda kuvakkeen tekstin uudelleen näkyviin leventämällä kiinnityskohtaa.

 • Voit kutistaa laajennetun paneelin takaisin kuvakkeeksi napsauttamalla sen kielekettä, kuvaketta tai paneelin otsikkorivin kaksipäistä nuolta.

 • Voit lisätä kelluvan paneelin tai paneeliryhmän kuvakkeen kiinnityskohtaan vetämällä sen siihen välilehdestä tai otsikkorivistä. (Paneelit kutistetaan automaattisesti kuvakkeiksi, kun ne lisätään kuvakkeen kiinnityskohtaan.)
 • Voit siirtää paneelikuvaketta (tai paneelikuvakkeiden ryhmää) vetämällä kuvaketta. Voit vetää paneelikuvakkeita ylös ja alas kiinnityskohtaan, muihin kiinnityskohtiin (joissa ne näkyvät kyseisen kiinnityskohdan paneelin tyylisenä) tai kiinnityskohdan ulkopuolelle (jolloin ne näkyvät kelluvina kuvakkeina).

Paneelien tahattoman siirtämisen estäminen Lukitse työtila -valinnalla

Esitelty Photoshop CC:n lokakuun 2018 julkaisuversiossa (20.0)

Lukitse työtila -valinnan avulla voit varmistaa, ettet siirrä työtilan paneeleja vahingossa. Tästä on hyötyä etenkin, kun käytät Photoshopia tabletilla. Valitse Ikkuna > Työtila > Lukitse työtila.

Voit tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia numerokentissä

Esitelty Photoshop CC:n lokakuun 2018 julkaisuversiossa (20.0)

Voit myös tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia kaikissa syöttöruuduissa, jotka tukevat lukuarvoja.

Jos esimerkiksi haluat suurentaa piirtoalueen kokoa 50 pikselillä, voit kirjoittaa Piirtoalueen koko -valintaikkunan leveys- tai korkeusarvon kohtaan +50. 

Arvojen laskeminen tekstikentissä, jotka tukevat lukuarvoja:

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Korvaa nykyinen arvo matemaattisella lauseella valitsemalla koko nykyinen arvo.

  • Käytä nykyistä arvoa osana matemaattista lausetta siirtämällä kohdistin nykyisen arvon eteen tai jälkeen.

 2. Kirjoita yksinkertainen matemaattinen lauseke, jossa on operaattoreita, esimerkiksi + (yhteenlasku), - (vähennyslasku), * (kertolasku), / (jakolasku) tai % (prosentti).

  Esimerkki,

  3 cm * 50 % on yhtä kuin 3 senttimetriä kerrottuna 50 prosentilla, eli tulos 1,50 cm.

  50 pt + 25 % on yhtä kuin 50 pistettä plus 25 prosenttia 50 pisteestä, eli tulos on 62,5 pistettä.

 3. Suorita laskutoimitus painamalla Enter- tai Return-näppäintä.

Tutustu-haku

Kattava haku

Photoshopissa on tehokas hakutoiminto, jonka avulla voit löytää uusia työkaluja, hyödyntää käytännön oppaita, tarkastella sovelluksen sisäisiä ohjeita ja oppiartikkeleita sekä tehdä paljon muuta.

Lisätietoja on kohdassa Photoshopin Tutustu-paneeli

Dokumenttien luonti

Kun luot dokumenttia Photoshopissa, sinun ei tarvitse aloittaa tyhjästä piirtoalueesta, sillä valittavissasi on monenlaisia malleja, mukaan lukien Adobe Stock -palvelusta ladattavia malleja. Mallit sisältävät vakioresursseja ja -kuvituksia, joiden pohjalta voit luoda omia projekteja. Kun avaat mallin Photoshopissa, voit käsitellä sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta Photoshop-tiedostoa (.psd).

Mallien lisäksi voit käyttää dokumenttien luonnissa apuna Photoshopin esimäärityksiä.

Lisätietoja on artikkelissa  Dokumenttien luonti.
 

Uusi julkaisu -valintaikkuna
Uusi dokumentti -valintaikkuna | Adobe Stock -palvelusta ladattavat mallit ja tyhjät esimääritykset

Työtilojen tallennus ja niiden välillä siirtyminen

Kun tallennat paneelien koon ja sijainnin nimettynä työtilana, voit palauttaa kyseisen työtilan, vaikka siirtäisit paneelia tai sulkisit sen. Tallennettujen työtilojen nimet tulevat näkyviin sovelluspalkin työtilanvaihtajaan.

Mukautetun työtilan tallennus

 1. Valitse työtilassa Ikkuna > Työtila > Uusi työtila.

 2. Kirjoita työtilan nimi.

 3. Valitse Sieppaa-kohdasta vähintään yksi asetus:

  Pikanäppäimet

  Tallentaa käytössä olevan pikanäppäinryhmän (vain Photoshop).

  Valikot tai Valikoiden mukautus

  Tallentaa käytössä olevan valikkoryhmän.

Eri työtilojen näyttö tai työtilasta toiseen siirtyminen

Valitse sovelluspalkin työtilanvaihtajasta työtila.

Huomautus:

Photoshopissa voit määrittää kullekin työtilalle pikanäppäimen, jonka avulla työtilojen välillä siirtyminen on helppoa.

Mukautetun työtilan poisto

 • Valitse sovelluspalkin työtilanvaihtajasta Hallitse työtiloja, valitse työtila ja valitse sitten Poista.

 • Valitse työtilanvaihtajasta Poista työtila.

 • Valitse Ikkuna > Työtila > Poista työtila, valitse työtila ja napsauta sitten Poista-painiketta.

Oletusarvoisen työtilan palautus

 1. Valitse Oletusarvoinen- tai Olennaiset-työtila sovelluspalkin työtilanvaihtajasta.

 2. Valitse Ikkuna > Työtila > Palauta [työtilan nimi].

Palauta tallennettu työtilajärjestys

Photoshopissa työtilat ilmestyvät automaattisesti samassa järjestyksessä, mihin ne viimeksi järjestit, mutta voit palauttaa paneelien alkuperäisen tallennetun järjestyksen.

 • Jos haluat palauttaa yksittäisen työtilan, valitse Ikkuna > Työtila > Palauta [työtilan nimi].

 • Jos haluat palauttaa kaikki Photoshopin mukana asennetut työtilat, valitse Käyttöliittymän asetuksissa Palauta oletusarvoiset työtilat.

Huomautus:

Voit järjestää sovelluspalkin työtilat uudelleen vetämällä niitä.

Syventävät työkaluvihjeet

Nyt saat helposti selville, miten Photoshop-työkalut toimivat! Kun viet hiiren osoittimen tiettyjen Työkalut-paneelin työkalujen päälle, Photoshop näyttää kuvauksen ja lyhyen videon työkalun käytöstä.

Voit valita, ettei syventäviä työkaluvihjeitä näytetä. Poista siinä tapauksessa valinta kohdasta Oletusarvot > Työkalut > Käytä syventäviä työkaluvihjeitä.

Pikavalintatyökalu
Syventävä työkaluvihje: pikavalintatyökalu

Rajaus
Syventävä työkaluvihje: rajaustyökalu

Työkaluvihjeiden piilotus

Kun osoitin viedään useimpien työkalujen ja asetusten kohdalle, näkyviin tulee oletusarvoisesti työkaluvihjeitä. Jos työkaluvihjeet häiritsevät sinua, voit piilottaa ne.

Poista Käyttöliittymä-asetusten Näytä työkaluvihjeet -valinta.

Huomautus:

työkaluvihjeet eivät ole käytettävissä kaikissa valintaikkunoissa.

Windows | Tarkkojen HiDPI-näyttöjen tuki ja näyttökohtainen skaalaus

Windows 10 Creators Update -versiossa ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä Photoshop tarjoaa laajan valikoiman käyttöliittymän skaalausvaihtoehtoja 100 prosentista 400 prosenttiin 25 % välein. Parannuksen ansiosta Photoshopin käyttöliittymä näyttää terävältä ja tarkalta näytön pikselitiheydestä huolimatta. Photoshopin tarkkuus mukautuu automaattisesti Windowsin asetuksiin.

Lisäksi voit säätää näyttökohtaista skaalausta, kun käyttämissäsi näytöissä on eri skaalauskertoimet. Tämän joustavan toiminnon ansiosta voit käyttää kannettavan tietokoneen tarkkaa HiDPI-näyttöä ja pöytätietokoneen tavallista näyttöä saumattomasti rinnakkain. Voit esimerkiksi käyttää kahta näyttöä, joista toisen skaalauskerroin on 175 % ja toisen 400 %. Näin voit valita vaikkapa huipputason 13 tuuman kannettavan, jossa on 4k-näyttö, edullisen 1080p-mallin tai pöytätietokoneen 8k-näytön, ja Photoshop näyttää aina yhtä hyvältä.

Valitse Windowsissa Aloitus > Asetukset > Järjestelmä > Näyttö. Määritä sitten kohdassa Skaalaus ja asettelu skaalauskerroin erikseen kullekin näytölle.

Huomautus:

Windows 10 Creators Update -versiosta alkaen Photoshopin Käyttöliittymän skaalaus -asetus (Oletusarvot > Käyttöliittymä > Käyttöliittymän skaalaus) vaikuttaa edelleen tiettyihin osiin, kuten Tiedoston tiedot- ja Camera Raw -valintaikkunoihin. Windowsin vanhemmissa versioissa asetus vaikuttaa kaikkiin Photoshopin osiin. Kun Käyttöliittymän skaalaus -asetukseksi on valittu Automaattinen, skaalauksena käytetään oletusarvoisesti arvoa, joka vastaa mahdollisimman tarkasti päänäytön käyttöjärjestelmän skaalauskerrointa: 100 tai 200.

Käytä Touch Baria Photoshopissa MacBook Prolla

Lisätietoja on kohdassa Käytä Touch Baria Photoshopissa.

Windows | Muokkausnäppäimet-paletti

Modifier key palette | Windows

Uudesta muokkausnäppäinten paletista voit käyttää Windows-kosketuslaitteissa (kuten Surface Pro) nopeasti usein käytettyjä näppäimistön muokkaimia, kuten vaihto-, Ctrl- ja Alt-näppäintä.

• Valitse Ikkuna > Muokkausnäppäimet.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi