Photoshop tarjoaa erilaisia työkaluja, suotimia ja maskeja, joilla voit tarkasti säätää kuvan terävyyttä (tai sumeutta).

Video | Terävöitys Photoshopissa

Video | Terävöitys Photoshopissa
Pete Collins kertoo Photoshopin kuvien älykkääseen terävöintiin tehdyistä parannuksista...
Pete Collins

Video | Selektiivinen fokus Photoshopissa

Video | Selektiivinen fokus Photoshopissa
Photoshopin tuotepäällikkö Bryan O'Neil Hughes kertoo taustan sumentamisesta ja kohteen esille tuomisesta Photoshopin sumennusgallerian avulla.
Bryan O'Neil Hughes

Terävöityssuositukset

Terävöittäminen lisää kuvan ääriviivojen erottuvuutta. Useimmat kuvat (sekä digitaalisella kameralla otetut että skannatut kuvat) hyötyvät terävöittämisestä. Terävöittämisen aste määräytyy kameran tai skannerin tuottaman laadun mukaan. On hyvä muistaa, ettei terävöittämällä voi korjata hyvin sumeaa kuvaa.

Vinkkejä terävöintiin:

 • Terävöitä kuvaa erillisellä tasolla, jotta voit terävöittää sitä myöhemmin uudelleen, jos se on luotava uudelleen toista käyttötarkoitusta varten.

 • Jos terävöität kuvaa erillisellä tasolla, aseta tason sekoitustilaksi Värin kirkkaus, jotta ääriviivoihin ei tule värimuutoksia.

 • Terävöittäminen lisää kuvan kontrastia. Jos vaaleat tai tummat alueet leikkautuvat kuvaa terävöitettäessä, estä vaaleiden ja tummien alueiden terävöitys tason sekoitussäädöillä (jos terävöität erillistä tasoa). Katso Tasojen sekoituksen sävyalueen määrittäminen.

 • Vähennä kuvan kohinaa ennen kuvan terävöittämistä, jotta kohina ei lisäänny.

 • Terävöitä kuvaa useita kertoja pieni määrä kerrallaan. Korjaa ensimmäisellä terävöityskerralla sumeus, joka on syntynyt kuvan sieppauksessa (skannattaessa tai kuvattaessa digitaalikameralla). Kun olet tehnyt kuvaan värinkorjauksen ja muuttanut kuvan kokoa, terävöitä kuvaa (tai sen kopiota) uudelleen tulostusvälineelle sopivissa määrin.

 • Arvioi terävöityksen sopivuus tulostamalla kuva lopulliselle välineelle mahdollisuuksien mukaan. Tarvittava terävöityksen määrä vaihtelee tulostusvälineen mukaan.

Kuvien terävöittämisen hallinta on tehokkainta, kun käytössä on Epäterävä maski- tai Älykäs terävöinti -suodin. Photoshopissa on myös Terävöitys-, Terävöitä reunoja- ja Terävöitä lisää -suotimet, mutta ne ovat automaattisia eikä niissä ole määritettäviä asetuksia.

Valinnan tai maskin avulla voit terävöittää koko kuvan tai vain osan siitä. Koska Epäterävä maski- ja Älykäs terävöinti -suotimia voi käyttää vain yhteen tasoon kerrallaan, monitasoisen tiedoston kuvia terävöitettäessä tasoja on ehkä yhdistettävä.

Huomautus:

Epäterävä maski -nimitys on peräisin perinteisen filmikuvauksen pimiötekniikasta. Suodin kuitenkin nimenomaan terävöittää kuvaa.

Terävöittäminen käyttämällä älykästä terävöintiä

Älykäs terävöinti -suodin tarjoaa terävöityssäätöjä, joita Epäterävä maski -suotimessa ei ole. Voit asettaa terävöitysalgoritmin tai säätää tummien ja vaaleiden alueiden terävöityksen määrän.

Älykäs terävöinti -valintaikkuna Photoshopissa
(Photoshop) Älykäs terävöinti -valintaikkuna
 1. Valitse dokumentti-ikkunan suurennokseksi 100 %, niin terävöitys näkyy tarkasti.
 2. Valitse Suodin > Terävöitys > Älykäs terävöinti.

 3. Aseta Terävöitys-osioiden säätimet:

  Määrä

  Asettaa terävöityksen määrän. Suuri arvo lisää reunapikseleiden välistä kontrastia, mikä tuottaa vaikutelman terävöitymisestä.

  Säde

  Määrittää niiden reunapikseleitä ympäröivien pikselien määrän, joihin terävöitys vaikuttaa. Mitä suurempi on säde, sitä suuremmat ovat ääriviivatehosteet ja sitä selvempää on terävöitys.

  Vähennä kohinaa

  (Vain Photoshop ) Vähennä häiritsevää kohinaa, mutta säilytä tärkeät reunat ennallaan.

  Poista

  Kuvan terävöityksessä käytettävä terävöitysalgoritmi määritetään tässä.

  • Gauss-sumennusta käytetään Epäterävä maski -suotimessa.
  • Linssisumennus tunnistaa kuvan ääriviivat ja yksityiskohdat. Se terävöittää yksityiskohtia hienovaraisesti, ja terävöityksen ääriviivojen ympärille aiheuttama kehä jää vähäiseksi.
  • Liikesumennus pyrkii vähentämään kameran tai kuvauskohteen liikkeen aiheuttamaa sumeutta. Aseta Kulma-säädön arvo, jos valitset Liike-sumennuksen.

  Kulma

  Asettaa Poista-säädön Liikesumennus-toiminnon liikkeen suunnan.

  Tarkempi

  (Vain CS6) Tämä toiminto poistaa sumeuden tavallista tarkemmin, ja siksi sen suorittaminen vie aikaa.

 4. Voit säätää tummien ja vaaleiden alueiden terävöitystä Varjo- ja Korostus-välilehtien avulla. (Saat välilehdet näkyviin napsauttamalla Lisäasetukset-painiketta.) Jos terävöityksen aiheuttamat tummat tai vaaleat kehät näyttävät liian voimakkailta, voit häivyttää ne seuraavilla asetuksilla, jotka ovat käytettävissä vain 8 tai 16 bittiä kanavaa kohti sisältävissä kuvissa:

  Häivytyksen määrä

  Säätää vaaleiden ja tummien alueiden terävöityksen määrää.

  Sävyleveys

  Määrittää muokattavien tummien tai vaaleiden kohtien sävyalueen. Liikuttamalla liukusäädintä vasemmalle tai oikealle voit pienentää tai suurentaa Sävyleveys-arvoa. Pienet arvot rajaavat muutokset tummien alueiden korjauksessa vain tummimpiin kohtiin ja vaaleiden alueiden korjauksessa vain vaaleimpiin kohtiin.

  Säde

  Määrittää, minkäkokoinen on kutakin pikseliä ympäröivä alue, jonka avulla määritetään, kuuluuko pikseli tummalle vai vaalealle alueelle. Liikuttamalla liukusäädintä vasemmalle voit määrittää pienemmän alueen, ja liikuttamalla liukusäädintä oikealle voit määrittää suuremman alueen.

 5. Valitse OK.

Terävöittäminen käyttämällä Epäterävä maski -suodinta

Epäterävä maski -suodin terävöittää kuvaa lisäämällä kuvan ääriviivojen kontrastia. Epäterävä maski -suodin ei tunnista kuvan ääriviivoja. Sen sijaan se tunnistaa pikselit, joiden arvo poikkeaa ympäröivien pikselien arvoista määrittämäsi kynnysarvon verran. Sitten se lisää viereisten pikselien kontrastia määrittämäsi määrän mukaisesti. Täten vierekkäisistä pikseleistä vaaleat vaalenevat ja tummat tummenevat.

Voit määrittää myös sen alueen säteen, johon pikseleitä verrataan. Mitä suurempi on säde, sitä suuremmat ovat ääriviivatehosteet.

Epäterävä maski Photoshopissa
Alkuperäinen kuva ja kuva, jossa on käytetty Epäterävä maski -suodinta

Voit itse valita, kuinka paljon kuvaa terävöitetään. Huomaa, että liiallinen terävöittäminen tuottaa ääriviivojen ympärille kehän.

Epäterävä maski Photoshopissa
Liiallinen terävöittäminen tuottaa ääriviivojen ympärille kehän.

Epäterävä maski -suotimen vaikutus on selvempi näytössä kuin suuriresoluutioisessa tulosteessa. Jos aiot tulostaa kuvan, kokeile, mitkä asetukset sopivat parhaiten kuvaasi.

 1. (Valinnainen) Jos kuva on monitasoinen, valitse terävöitettävän kuvan sisältävä taso. Epäterävä maski -suodinta voi käyttää vain yhteen tasoon kerrallaan, vaikka tasot olisi linkitetty tai ryhmitetty. Voit yhdistää tasot ennen Epäterävä maski -suotimen käyttämistä.
 2. Valitse Suodin > Terävöitys > Epäterävä maski. Tarkista, että Esikatselu on valittuna.

  Huomautus:

  Napsauttamalla esikatseluikkunassa olevaa kuvaa ja pitämällä hiiren painiketta painettuna näet, miltä kuva näyttää ilman terävöintiä. Vetämällä osoitinta kuvassa voit katsella kuvan eri osia. Napsauttamalla plus- tai miinusmerkkiä voit suurentaa tai pienentää kuvaa.

  Vaikka Epäterävä maski -valintaikkunassa on esikatseluikkuna, valintaikkunaa kannattaa siirtää niin, että suotimen vaikutuksia voi esikatsella dokumentti-ikkunassa.

 3. Vedä Säde-liukusäädintä tai kirjoita arvo, joka määrittää niiden ääriviivapikseleitä ympäröivien pikseleiden lukumäärän, joihin terävöinti vaikuttaa. Mitä suurempi on säde, sitä suuremmat ovat ääriviivatehosteet. Vastaavasti mitä suuremmat ovat ääriviivatehosteet, sitä selvempi on terävöinti.

  Sopiva Säde-arvo määräytyy kohteen, lopullisen tulosteen koon ja tulostusmenetelmän mukaan. Suuriresoluutioisissa kuvissa säteen arvoksi on suositeltavaa määrittää arvo väliltä 1 ja 2. Pienempi arvo terävöittää vain ääriviivapikseleitä, kun taas suurempi arvo terävöittää leveämpää pikselikaistaletta. Vaikutus ei ole yhtä näkyvä tulosteessa kuin näytössä, koska kahden pikselin säde merkitsee pienempää aluetta suuriresoluutioisessa tulostetussa kuvassa.

 4. Vedä Määrä-liukusäädintä tai kirjoita arvo, joka määrittää, miten paljon pikseleiden kontrastia suurennetaan. Suuriresoluutioisissa painokuvissa suositellaan yleensä arvoa väliltä 150 % ja 200 %.
 5. Vedä Kynnys-liukusäädintä tai kirjoita arvo, joka määrittää, miten erilaisia terävöitettävien pikseleiden ja ympäröivän alueen on oltava. Tämä arvo määrittää ääriviivapikselit, jotka terävöitetään suotimella. Esimerkiksi kynnysarvo 4 vaikuttaa kaikkiin niihin pikseleihin, joiden sävyarvot eroavat vähintään arvon 4 verran välillä 0 ja 255. Täten vierekkäiset pikselit, joiden sävyarvot ovat 128 ja 129, eivät muutu. Jotta kuvaan ei tule kohinaa tai porrastusta (esimerkiksi iholle), käytä ääriviivamaskia tai kokeile Kynnys-arvoa väliltä 2 ja 20. Kynnyksen oletusarvo (0) terävöittää kuvan kaikkia pikseleitä.

Huomautus:

Jos Epäterävä maski -suodin muuttaa ennestään kirkkaat värit liian kylläisiksi, valitse Muokkaa > Häivytä Epäterävä maski ja valitse Tila-valikosta Värin kirkkaus.

Valikoiva terävöittäminen

Kuvan osia voi terävöittää maskin tai valinnan avulla. Näin kuvan tietyt osat eivät terävöity liikaa. Ääriviivamaskia voi käyttää Epäterävä maski -suotimen kanssa esimerkiksi muotokuvaa käsiteltäessä niin, että silmiä, nenää ja pään ääriviivoja terävöitetään, mutta kasvojen ihoa ei.

Valikoiva terävöittäminen Photoshopissa
Epäterävä maski -suotimen käyttäminen vain kuvan tiettyihin piirteisiin ääriviivamaskin avulla

Valinnan terävöittäminen

 1. Piirrä valinta, kun Tasot-paneelista on valittuna kuvataso.
 2. Valitse Suodin > Terävöitys > Epäterävä maski. Määritä asetukset ja valitse OK.

  Vain valinta terävöitetään, ja kuvan muut osat jäävät ennalleen.

Kuvan terävöittäminen ääriviivamaskin avulla

 1. Luo maski valintaan perustuvaa terävöittämistä varten. Ääriviivamaskin voi luoda monella eri tavalla. Käytä haluamaasi tapaa tai kokeile tätä:
  • Avaa Kanavat-paneeli ja valitse kanava, joka näyttää suurikontrastisimman harmaasävykuvan dokumentti-ikkunassa. Tämä on usein vihreä tai punainen kanava.
  Ääriviivamaski Photoshopissa
  Suurimman kontrastin sisältävän kanavan valitseminen

  • Monista valittu kanava.
  • Valitse monistettu kanava ja valitse Suodin > Tyylittele > Etsi reunat.
  • Muunna kuva negatiiviksi valitsemalla Kuva > Säädöt > Negatiivi.
  Kuvaan käytetty Photoshopin Etsi ääriviivat -suodinta ja kuva muunnettu negatiiviksi
  Kuvaan käytetty Etsi ääriviivat -suodinta ja kuva muunnettu negatiiviksi

  • Kun negatiivikuva on valittu, valitse Suodin > Muu > Maksimi. Levennä ääriviivat ja käsittele pikselit sattumanvaraisesti määrittämällä säteeksi pieni arvo ja valitsemalla OK.
  • Valitse Suodin > Kohina > Mediaani. Määritä säteelle pieni arvo ja valitse OK. Tämä laskee keskiarvon ympäristön pikseleistä.
  • Valitse Kuva > Säädöt > Tasot ja määritä suuri mustan pisteen arvo, jotta kuvaan ei jää hajapikseleitä. Voit tarvittaessa myös korjailla lopullista ääriviivamaskia käyttämällä mustaa maalia.
  Photoshopin ääriviivamaskin musta piste
  Ääriviivamaskin sattumanvaraisten pikselien poisto määrittämällä suuri mustan pisteen arvo Tasot-valintaikkunassa

  • Pehmennä ääriviivat valitsemalla Suodin > Sumenna > Gauss-sumennus.

  Huomautus:

  Paras-, Mediaani- ja Gauss-sumennus-suotimet pehmentävät ääriviivamaskia, jolloin terävöitetyt ääriviivat sulautuvat lopullisessa kuvassa ympäristöönsä mahdollisimman hyvin. Vaikka tässä esimerkissä käytetään kaikkia kolmea suodinta, voit kokeilla vain yhtä tai kahtakin.

 2. Valitse ääriviivamaski napsauttamalla Kanavat-paneelissa näkyvää monistettua kanavaa Ctrl-näppäin (Windows) tai Komento-näppäin (Mac OS) painettuna.
 3. Valitse Tasot-paneelissa kuvataso. Varmista, että valinta näkyy yhä kuvassa.
 4. Valitse Valitse > Käänteinen.
 5. Kun valinta on aktiivinen kuvatasolla, valitse Suodin > Terävöitys > Epäterävä maski. Määritä haluamasi asetukset ja valitse OK.

  Voit tarkastella tulosta valitsemalla Kanavat-paneelista RGB-kanavan ja poistamalla valinnan kuvasta.

  Huomautus:

  Voit luoda makron, jonka avulla voit helposti tehdä kaikki tämän toimenpiteen vaiheet.

Linssisumennuksen lisääminen

Suodin sumentaa kuvan kapeamman syvyysvaikutelman aikaansaamiseksi, jolloin kuvan jotkin kohteet säilyvät tarkkoina, kun taas toiset alueet sumennetaan. Voit käyttää yksinkertaista valintaa määrittäessäsi, mitkä alueet sumennetaan, tai luoda erillisen alfakanavan syvyyskartaksi, joka kuvaa tarkasti, miten sumennus pitää lisätä.

Linssisumennus-suodin käyttää syvyyskarttaa pikselien sijainnin määrittämiseen kuvassa. Kun olet valinnut syvyyskartan, voit käyttää myös hiusristikohdistinta sumennuksen aloituspisteen määrittämiseen. Voit luoda syvyyskarttoja ja tasomaskeja alfakanavien avulla. Alfakanavan mustia alueita käsitellään kuvan edessä olevina. Valkoisia alueita käsitellään kaukana olevina.

Huomautus:

Voit luoda asteittaisen sumennuksen, joka lisääntyy yläosaa kohden, luomalla uuden alfakanavan ja käyttämällä sitä asteittain, jolloin kanava on kuvan yläosassa valkoinen ja alaosassa musta. Käynnistä tämän jälkeen Linssisumennus-suodin ja valitse alfakanava Lähde-kohovalikosta. Voit muuttaa liukuvärin suuntaa valitsemalla Käännä-valintaruudun.

Sumennuksen näkyminen määräytyy valitsemasi iiriksen muodon mukaan. Iiriksen muodot määräytyvät niiden sisältämien lehtien lukumäärän mukaan. Voit vaihtaa iiriksen lehtiä käyristämällä eli tekemällä niistä enemmän ympyränmuotoisia tai pyörittämällä niitä. Voit myös suurentaa tai pienentää esikatselua napsauttamalla miinus- tai plus-painikkeita.

 1. Valitse Suodin > Sumennus > Linssisumennus.
 2. Voit nopeuttaa esikatselua valitsemalla Nopeampi-vaihtoehdon. Näet kuvan lopullisen version valitsemalla Tarkempi-vaihtoehdon. Tarkempi-vaihtoehdon käyttäminen hidastaa tuottamista.

 3. Valitse syvyyskarttaa varten lähde (jos se on käytettävissä) Lähde-kohovalikosta. Voit määrittää pikselien tarkkuussyvyyden vetämällä Sumennuksen polttoväli -liukusäädintä. Jos esimerkiksi polttoväli on 100, pikselit lähellä arvoja 1 ja 255 sumennetaan kokonaan, mutta arvoa 100 lähellä olevia pikseleitä sumennetaan vähemmän. Jos napsautat esikatselukuvaa, Sumennuksen polttoväli -liukusäädin muuttuu vastaamaan napsautettua sijaintia ja tekee napsautetun kohteen syvyyden tarkaksi.
 4. Voit kääntää syvyyskartan lähteenä käyttämäsi valinnan tai alfakanavan valitsemalla Käännä.
 5. Valitse iiris Muoto-kohovalikosta. Voit halutessasi vetää terän kaarevuuden liukusäädintä iiriksen reunojen tasoittamiseksi tai kiertää sitä vetämällä kiertämisen liukusäädintä. Voit lisätä sumennusta vetämällä Säde-liukusäädintä.
 6. Kun käytät Heijastuksen huippuvalot -toimintoa, valitse kirkkauden raja; kaikkia arvoa kirkkaampia pikseleitä käsitellään heijastuksen huippuvaloina. Voit vähentää huippuvalojen eli korostuksen kirkkautta vetämällä Kirkkaus-liukusäädintä.
 7. Voit lisätä kuvaan kohinaa valitsemalla Tasainen tai Gauss. Jos haluat lisätä kohinaa vaikuttamatta väreihin, valitse Monokromaattinen. Lisää tai vähennä kohinaa vetämällä määrän liukusäädintä.

  Huomautus:

  Sumentaminen vähentää filmin rakeisuutta ja kohinaa alkuperäisestä kuvasta. Voit tehdä kuvasta realistisen ja retusoimattoman näköisen palauttamalla osan poistetusta kohinasta kuvaan.

 8. Käytä muutoksia kuvaan valitsemalla OK.

Kuvan alueiden sumentaminen

Sumennustyökalulla voidaan pehmentää kuvan teräviä reunoja tai vähentää yksityiskohtia. Mitä useamman kerran alueen yli maalataan, sitä sumeammaksi se muuttuu.

 1. Valitse sumennustyökalu .
 2. Tee asetusrivillä seuraavat toimet:
  • Valitse siveltimen kärki ja valitse asetusriviltä siveltimen sekoitustila ja voimakkuus.
  • Valitse asetusriviltä Ota näyte kaikista tasoista, kun haluat käyttää sumennuksessa kaikkien näkyvien tasojen tietoja. Poista tämä valinta, jolloin työkalu käyttää vain aktiivisen tason tietoja.
 3. Vedä osoitin kuvan sumennettavan alueen yli.

Kuvan alueiden terävöittäminen

Terävöitystyökalu suurentaa reunojen kontrastia, jotta kuva muuttuu terävämmän näköiseksi. Mitä useamman kerran alueen yli maalataan, sitä enemmän se terävöityy.

 1. Valitse terävöitystyökalu . (Jos työkalu ei ole näkyvissä, pidä sumennustyökalu  painettuna.)
 2. Tee asetusrivillä seuraavat toimet:
  • Valitse siveltimen kärki ja valitse siveltimen sekoitustila ja voimakkuus.
  • Valitse asetusriviltä Ota näyte kaikista tasoista, jos haluat käyttää terävöinnissä kaikkien näkyvien tasojen tietoja. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, työkalu käyttää vain aktiivisen tason tietoja.
  • Voit korostaa yksityiskohtia ja vähentää pikselöityjä artefakteja valitsemalla Suojaa yksityiskohdat. Jätä asetus valitsematta, jos haluat tehostaa terävöinnin vaikutusta entisestään.
 3. Vedä kuvan terävöitettävän alueen päällä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö