Photoshopissa kuvien perspektiivin säätäminen on helppoa. Tämä toiminto on erityisen kätevä silloin, jos kuvissa on suoria viivoja ja tasaisia pintoja, kuten rakennuspiirustuksissa ja rakennusten valokuvissa. Tätä toimintoa voi käyttää myös yhdistelmäobjekteille, joilla on useita perspektiivejä samassa kuvassa.

Tausta

Joskus kohde saattaa näyttää erilaiselta kuvassa ja luonnossa. Tämä erilaisuus johtuu perspektiivin vääristymisestä. Samasta kohteesta otetuissa kuvissa on erilainen perspektiivin vääristymä kameran etäisyyden ja kulman mukaan.

Samasta kohteesta otetut kuvat, joissa on erilainen kameran etäisyys ja kulma

Edellytys: grafiikkasuorittimen ottaminen käyttöön

Photoshopin perspektiivinkäyristystoiminnon käyttö 16- ja 32-bittisissä dokumenteissa edellyttää vähintään 512 Mt näyttömuistia (VRAM). Lisätietoja on Photoshopin grafiikkasuorittimen (GPU) usein kysytyissä kysymyksissä.

Ennen perspektiivin säätöä on tarkistettava, että grafiikkasuoritin on otettu käyttöön Photoshopin oletusasetuksissa.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Suorituskyky.
 2. Valitse Grafiikkasuorittimen asetukset -osiosta Käytä grafiikkasuoritinta.
 3. Valitse Lisäasetukset. Tarkista, että Käytä grafiikkasuoritinta laskennan nopeuttamiseen -asetus on valittuna.
 4. Valitse OK.

Perspektiivin säätäminen

Tasojen määrittäminen

Ennen perspektiivin säätämistä on määritettävä kuvassa olevien rakennusten pinnat:

 1. Avaa kuva Photoshopissa.
 2. Valitse Muokkaa > Perspektiivin käyristäminen. Lue näyttöön avautuva vinkki ja sulje se.
 3. Vedä kuvaan nelikulmioita rakennuksen pintojen mukaisesti. Kun luot nelikulmioita, yritä asettaa niiden sivut rakennuksen suorien linjojen mukaisesti.
Perspektiivin säätäminen Photoshopissa
Vedä nelikulmioiden sivut suurin piirtein rakennuksen linjojen tasalle. Kuten kuvasta näkyy, voit kohdistaa kaksi pintaa yhteen. Tässä näet rakennuksen kuvaan lisätyt pinnat.

Tasojen muokkaaminen

 1. Vaihda Asettelu-tilasta Käyristä-tilaan.
Photoshopin Käyristä-tila
Käyristä-tila

 1. Voit muokata perspektiiviä eri tavoin:
 • Liikuttele nelikulmion kulmia (nastoja) haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi muokata tämän kuvan perspektiiviä niin, että rakennuksen kaksi sivua lyhentyvät samassa suhteessa. Näin saatu perspektiivi vastaisi suunnilleen rakennuksen näkemistä suoraan kulmasta.
Perspektiivin säätäminen Photoshopissa
Perspektiivin muokkaaminen niin, että rakennuksen kaksi sivua lyhentyvät samassa suhteessa

 • Voit suoristaa nelikulmion yksittäisen sivun ja pitää sen suorana sillä aikaa, kun muuta perspektiiviä muutetaan, vaihto-napsauttamalla nelikulmion yksittäistä sivua. Tällä tavoin suoristettu sivu näkyy Käyristä-tilassa keltaisella korostettuna. Voit hienosäätää perspektiiviä muokkaamalla nelikulmion kulmia (nastoja).
Yksittäisen reunan suoristaminen Photoshopissa
Vaihto-napsautus suoristaa nelikulmion yksittäisen sivun, joka pysyy suorana myös muun perspektiivin muokkaamisen aikana. Kuvassa näkyy oikeanpuoleinen valittu sivu keltaisella korostettuna.

Valittuna oleva sivu on suoristettu Photoshopissa
Valittuna oleva sivu on suoristettu. Sivu säilyy suorana myös muun perspektiivin muokkaamisen aikana.

Huomautus:

Jos et halua säilyttää sivun suoristamista, vaihto-napsauta sivua uudelleen.

 • Kun Käyristä-tila on käytössä, voit säätää perspektiiviä automaattisesti napsauttamalla seuraavia kuvakkeita:

          Tasaa automaattisesti vaakaviivojen lähellä

Tasaus vaakasuunnassa Photoshopissa
Tasaa vaakasuunnassa

          Suorista automaattisesti pystyviivojen lähellä

Suoristus pystysuunnassa Photoshopissa
Suorista pystysuunnassa

        Käyristä automaattisesti vaaka- ja pystysuuntaan

Suoristus vaaka- ja pystysuunnassa Photoshopissa
Suorista vaaka- ja pystysuunnassa

 1. Kun perspektiivin säätö on valmis, valitse Vahvista perspektiivin käyristäminen ().  

Pikanäppäimet

Perspektiivin säätäminen helpottuu seuraavilla pikanäppäimillä:

Nuolinäppäimet

Siirrä nelikulmion kulmaa (nastaa) aavistuksen verran

H

Ruudukko häviää näkyvistä, kun työskentelet Käyristä-tilassa

L

Vaihto Asettelu-tilaan

W

Vaihto Käyristä-tilaan

Enter-näppäin

Asettelu-tilasta voi siirtyä nopeasti Käyristä-tilaan painamalla Enter-näppäintä. Kun Enter-näppäintä painetaan Käyristä-tilassa, nykymuutokset vahvistetaan perspektiiviin.

Vaihto-napsautus

(Käyristä-tilassa) Vaihto-napsautus suoristaa nelikulmion yksittäisen sivun, joka pysyy suorana, kunnes perspektiiviä muutetaan seuraavan kerran. Jos et halua säilyttää sivun suoristamista, vaihto-napsauta sivua uudelleen.

Vaihto+(sivun vetäminen)

(Käyristä-tilassa) Komento pidentää tasoa, mutta samalla rajoittaa sen muotoa.

Usein esitetyt kysymykset

Voiko samaan kuvaan muokata useita eri perspektiivejä?

Kyllä. Voit muokata samaan kuvaan useita perspektiivejä seuraavilla tavoilla:

 • Pidä osassa kuvaa tietty, muuttumaton perspektiivi ja muokkaa kuvan muiden osien perspektiiviä. Näin se tehdään:
  1. Piirrä nelikulmio kuvan sen osan ympärille, jonka perspektiivin haluat säilyttää. Varmista, ettei kyseistä nelikulmiota ole kohdistettu mihinkään muihin tasoihin, joiden perspektiiviä aiot muokata.
  2. Älä muuta tätä nelikulmiota työstäessäsi muita tasoja, joiden perspektiiviä haluat muokata.
 • Muokkaa kuvan osia niin, että niissä on toisistaan riippumattomat eri perspektiivit.
  1. Piirrä kuvan oleellisten osien ympärille nelikulmiot niin, että ne eivät yhdisty toisiinsa.
  2. Muokkaa nelikulmioita toisistaan itsenäisesti.

Kuinka paljon näyttömuistia perspektiivin käyristykseen tarvitaan?

Photoshopin perspektiivinkäyristystoiminnon käyttö 16- ja 32-bittisissä dokumenteissa edellyttää vähintään 512 Mt näyttömuistia (VRAM). Jos grafiikkasuorittimessa on 256 Mt näyttömuistia, perspektiivin käyristämistä voi käyttää vain 8-bittisissä dokumenteissa.

Lisäksi nVidia GeForce GT 120 -näytönohjain ei tue perspektiivin käyristämistä.

Vinkit eivät enää näy näytöllä. Kuinka ne saa takaisin näkyviin?

Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Yleiset.
 2. Valitse Palauta kaikki varoitusviestit ja napsauta OK-painiketta.

Voiko yhdelle rakennukselle määrittää useita tasojoukkoja?

Kyllä. Tässä kuvassa esimerkiksi näkyy kaksi eri tapaa määrittää Taj Mahalin portin tasot:

Photoshopin tasot
Yksi nelikulmio on piirretty löyhästi rakennelman ympärille.

Tasojoukot Photoshopissa
Samalle rakennelmalle on määritetty toinen tasojoukko. Tämä tasojoukko mahdollistaa perspektiivin muokkaamisen tarkemmin.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö