Tietoja kirjasimista

Kirjasin on täydellinen merkkisarja, jonka jokaisella kirjaimella, numerolla ja symbolilla on sama paksuus, leveys ja tyyli. Esimerkki: lihavoitu 10 pisteen Adobe Garamond.

Kirjasintyypit (eli kirjasinlaji- tai fonttiperheet), kuten Adobe Garamond, ovat kirjasinkokoelmia, joilla on samanlainen ulkoasu ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Tekstityyli on kirjasinperheen yhden kirjasimen muunnelma. Yleensä Roman tai Normaali (nimi vaihtelee kirjasinperheen mukaan) on niin sanottu peruskirjasin, jolla voi olla useita eri tyylejä, kuten normaali, lihavoitu, puolilihavoitu ja lihavoitu kursivoitu. Jos kirjasin ei sisällä tarvitsemaasi tyyliä, voit käyttää faux-tyylejä, jotka jäljittelevät lihavointia, kursivointia, yläindeksejä, alaindeksejä, isoja kirjaimia ja kapiteelikirjaimia.

Kirjasimiin sisältyy näppäimistössä näkyvien merkkien lisäksi useita muita merkkejä. Kirjasinperheen mukaisesti näihin merkkeihin voi sisältyä ligatuureja, murtolukuja, koristemerkkejä, ornamentteja, järjestyslukuja, otsikointi- ja tyylivaihtoehtoja, ylä- ja alaindeksejä, vanhantyylisiä numeroita ja viivoitusmerkkejä. Erikoismerkkimuotoja kutsutaan kuvioiksi. Esimerkiksi joissakin kirjasimissa iso A-kirjain on määritetty erikoismerkkinä ja kapiteelina.

Jotta kirjasimia voidaan käyttää Photoshopissa ja muissa Adobe Creative Suiten sovelluksissa, asenna kirjasimet seuraaviin järjestelmäkansioihin:

Windows

Windows/Fonts

Mac OS

Kirjasto/Kirjasimet

Kirjasinten esikatselu

Voit katsella kirjasinmalleja käyttämällä kirjasinperhe- ja kirjasintyylivalikkoja, joita on Merkki-paneelissa ja muissa sen sovelluksen osissa, josta valitset kirjasimet. Erilaiset kirjasimet on merkitty seuraavilla kuvakkeilla:

 • Typekitin kirjasimet
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType SVG 
 • Muuntautuvat OpenType-kirjasimet 

Jos haluat poistaa esikatselutoiminnon käytöstä tai muuttaa kirjasinnimien pistekokoa, valitse Teksti > Kirjasimen esikatselukoko ja valitse sitten jokin vaihtoehdoista.

Vastaavien kirjasinten etsiminen

Japanin kirjasinten etsimistoiminto on lisätty Photoshop CC:n lokakuun 2018 versiossa (20.0).

Enää ei tarvitse arvailla, mikä kirjasin on kyseessä, sillä voit antaa Photoshopin tehdä tutkimustyön puolestasi. Älykkäiden kuva-analyysitoimintojen ansiosta Photoshop voi tunnistaa länsimaiset tai japanilaiset kirjasimet pelkän kuvan perusteella. Lisäksi se ehdottaa vastaavia kirjasimia Typekitin tai tietokoneesi lisensoitujen kirjasimien joukosta.

Vastaavien japanin kirjasinten etsiminen
Kuvan kirjasinta vastaavien japanin kirjasinten etsiminen

Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse kuvan alue, jonka tekstin kirjasimen haluat analysoida.
 2. Valitse Teksti > Etsi vastaava kirjasin. Photoshop näyttää luettelon kirjasimista, jotka ovat samankaltaisia kuin kuvan kirjasin, mukaan lukien Typekit-kirjasimet.
 3. Valitse tarvittaessa tekstivalinnaksi latinalainen tai japani.
 4. Tarvittaessa voit näyttää ainoastaan paikallisesti tietokoneessa käytettävissä olevat kirjasimet poistamalla valinnan Näytä Typekitistä synkronoitavissa olevat kirjasimet.
 5. Valitse tuloksista kirjasin, joka vastaa kuvan kirjasinta parhaiten.
 6. Valitse OK. Photoshop valitsee valitsemasi kirjasimen.

Huomautus:

Etsi vastaava kirjasin -ominaisuus sekä kirjasimien luokittelun ja kirjasimien samankaltaisuuden ominaisuudet toimivat tällä hetkellä vain latinalaisilla/länsimaisilla ja japanilaisilla merkeillä.

Parhaat käytännöt tekstin valinnalle kirjasimen vastaavuuden etsinnässä

 • Piirrä valintaruutu niin, että se sisältää yhden rivin tekstiä.
 • Rajaa valintaruutu tiiviisti tekstin vasemman ja oikean reunan mukaan.
 • Käytä Etsi vastaava kirjasin -valintaa yhdelle kirjasintyypille ja tyylille. Älä yhdistele kirjasintyyppejä ja tyylejä Etsi vastaava kirjasin -valinnassa.
 • Suorista tai korjaa kuvan perspektiivi ennen kuin valitset Teksti > Etsi vastaava kirjasin.

Kirjasinten hakeminen

Voit käyttää suosikkikirjasimiasi nopeasti merkitsemällä ne tähdellä.

Suosikkikirjasimien valinta Photoshopissa
Suosikkikirjasimien merkintä tähdellä

Etsiessäsi kirjasimia voit rajata tuloksia suodattamalla kirjasimia luokittelun (kuten pääteviivallinen tai pääteviivaton) tai visuaalisen samankaltaisuuden perusteella. Lisäksi voit etsiä tietokoneeseesi asennettujen kirjasinten tai Typekitistä synkronoitujen kirjasinten joukosta.

Työkaluja kirjasinten etsimiseen

Kirjasimien etsiminen Photoshopissa
Löydä tarvitsemasi kirjasimet nopeasti

A. Suodata kirjasimia luokittelun perusteella B. Näytä Typekitistä synkronoidut kirjasimet C. Merkitse suosikkikirjasimesi tähdellä D. Näytä samankaltaiset kirjasimet 

Suodin

Suodata kirjasinluettelo luokittelun perusteella (esim. pääteviivallinen, pääteviivaton tai käsin kirjoitettu).

Näytä Typekitin kirjasimet

Näytä kirjasinluettelossa vain Typekitistä synkronoidut kirjasimet.

Näytä suosikkikirjasimet

Näytä vain tähdellä merkityt kirjasimet, jotka on lisätty suosikkeihin aiemmin.

Näytä samankaltaiset kirjasimet

Näytä kirjasimet (myös Typekit-kirjasimet), jotka ovat visuaalisesti samankaltaisia kuin valittu kirjasin.

Kirjasimen ja kirjasintyylin valinta

 • Valitse kirjasinsuodatin Merkki-paneelista tai asetusriviltä. Jos tietokoneeseen on asennettu useita kirjasinperheen versioita, kuten tavallinen, kursivoitu, lihavoitu ja lihavoitu kursivoitu, ne näkyvät samassa valikkokohdassa. Voit laajentaa valikkokohdan ja valita haluamasi version.  

Huomautus:

Voit selata kirjasinluetteloa ylä- ja alanuolinäppäimellä. Voit laajentaa kirjasinperheen näppäinyhdistelmällä komento/Ctrl+alanuoli. Voit kutistaa kirjasinperheen tai sen sisäisen version näppäinyhdistelmällä komento/Ctrl+ylänuoli.

Photoshopin Kirjasinperhe-valikko
Samassa valikkokohdassa olevat kirjasimen versiot

Muistiinpanot:

 • Ellei valitsemaasi kirjasinperheeseen kuulu lihavoitua tai kursivoitua tyyliä, valitse jäljitelty tyyli napsauttamalla Merkki-paneelin Faux lihavoitu -painiketta tai Faux kursivoitu -painiketta . Voit myös valita Merkki-paneelin valikosta Faux lihavoitu tai Faux kursivoitu.
 • Kokeile dynaamisia pikanäppäimiä. Dynaamiset pikanäppäimet ovat pikanäppäimiä, joilla voidaan valita (vain muokkaustilassa Merkki-paneelin valikosta) jäljitelty lihavointi, jäljitelty kursivointi, isot kirjaimet, kapiteelikirjaimet, yläindeksi, alaindeksi, alleviivaus tai yliviivaus.
 • Et voi käyttää jäljiteltyä lihavointia käyristetyssä tekstissä.

Huomautus:

Voit hakea kirjasinperhettä ja -tyyliä kirjoittamalla sen nimen tekstiruutuun. Kun kirjoitat, näyttöön tulee kirjasinten nimiä, jotka sisältävät kirjoittamaasi tekstiä. Jatka kirjoittamista, kunnes näet haluamasi kirjasimen tai tyylin nimen.

Fontin muuttaminen useassa tasossa

 1. Valitse muutettavat tyyppitasot Tasot-paneelista.
 2. Valitse tekstin ominaisuudet Merkki-paneelin valikoista.

Tietoja puuttuvista kirjasimista ja kuvioiden suojauksesta

Jos dokumentissa käytetään kirjasimia, joita ei ole asennettu tietokoneelle, näyttöön tulee dokumentin avaamisen yhteydessä varoitussanoma. Jos yrität myöhemmin muokata tyyppitasoja, joista puuttuu kirjasimia, Photoshop pyytää korvaamaan ne käytettävissä olevalla vastaavalla kirjasimella. Jos useilta tasoilta puuttuu kirjasimia, korvaamista voi nopeuttaa valitsemalla Teksti > Korvaa kaikki puuttuvat kirjasimet.

Merkkien suojaus estää virheellisten, lukukelvottomien merkkien näyttämisen, jos kirjoitetaan muuta kuin latinalaista (esimerkiksi japanilaista tai kyrillistä) tekstiä Roman-kirjasimen valitsemisen jälkeen. Yleensä Photoshop toteuttaa kuvioiden suojauksen valitsemalla sopivan kirjasimen automaattisesti. Jos haluat poistaa kuvioiden suojauksen käytöstä, poista Ota puuttuvan kuvion suojaus käyttöön -asetuksen valinta tekstin oletusarvoissa.

OpenType-kirjasimet

OpenType-kirjasimet käyttävät samaa kirjasintiedostoa sekä Windows- että Macintosh-tietokoneissa, joten tiedostoja voi siirtää käyttöjärjestelmästä toiseen tarvitsematta huolehtia kirjasinten muunnoksista ja muista tekstin rivittymisongelmista. Ne voivat sisältää ominaisuuksia, kuten koristekirjaimia ja harkinnanvaraisia kirjainyhdistelmiä, joita nykyisissä PostScript- ja TrueType-kirjasimissa ei ole.

Huomautus:

OpenType-kirjasinten kohdalla kirjasinluetteloissa näkyy -kuvake.

Käyttäessäsi OpenType-kirjasinta voit korvata tekstissä olevat vaihtoehtoiset kuviot, kuten ligatuurit, kapiteelit, murtoluvut ja vanhan tyylin numerot, automaattisesti.

OpenType-kirjasimet käyttävät samaa kirjasintiedostoa sekä Windows- että Macintosh-tietokoneissa, joten tiedostoja voi siirtää käyttöjärjestelmästä toiseen tarvitsematta huolehtia kirjasinten muunnoksista ja muista tekstin rivittymisongelmista. Ne voivat sisältää ominaisuuksia, kuten koristekirjaimia ja harkinnanvaraisia kirjainyhdistelmiä, joita nykyisissä PostScript- ja TrueType-kirjasimissa ei ole.

Huomautus:

OpenType-kirjasinten kohdalla kirjasinluetteloissa näkyy -kuvake.

Käyttäessäsi OpenType-kirjasinta voit korvata tekstissä olevat vaihtoehtoiset kuviot, kuten ligatuurit, kapiteelit, murtoluvut ja vanhan tyylin numerot, automaattisesti.

Tavalliset ja OpenType-kirjasimet
Normaali kirjasin (vasen) ja OpenType-kirjasin (oikea).

A. Järjestysluvut B. Valinnaiset ligatuurit C. Koristekirjaimet 

OpenType-kirjasimiin voi sisältyä laajennettu merkistö ja asettelutoimintoja, joilla voidaan varmistaa hyvä kielellinen tuki ja tehokas typografinen ohjaus. Adoben OpenType-kirjasimet, joissa on tuki keskieurooppalaisille kielille, sisältävät sanan "Pro" osana kirjasimen nimeä sovelluksen kirjasinvalikoissa. OpenType-kirjasinten, jotka eivät tue keskieurooppalaisia kieliä, on merkitty tekstillä "Standard", ja niiden nimi päättyy tekstiin "Std". Järjestelmään voi asentaa PostScript Type 1- ja TrueType-kirjasinten ohella myös kaikkia erilaisia OpenType-kirjasimia ja käyttää niitä tulostamisessa.

Lisätietoja OpenType-kirjasimista on OpenType-ohjeaiheessa.

OpenType-ominaisuuksien käyttö

 1. Varmista, että olet valinnut tekstityökalua käyttäessäsi OpenType-kirjasimen. Jos et valitse tekstiä, asetus kohdistuu kirjoittamaasi uuteen tekstiin.
 2. Valitse Merkki-paneelin OpenType-alivalikosta jokin seuraavista:

  Vakiokaksoiskirjasimet

  Ligatuurit ovat typografisia korvausmerkkejä tietyille peräkkäisille kirjaimille, esimerkiksi fi, fl, ff, ffi ja ffl.

  ligature

  Kontekstuaaliset vaihtoehdot

  Nämä ovat joidenkin kirjoitusjärjestelmien kirjasimiin sisältyviä vaihtoehtoisia merkkejä, joita käyttämällä kirjaimet liittyvät toisiinsa tyylikkäästi. Kun esimerkiksi käytössä on Caflisch Script Pro ja kontekstuaaliset vaihtoehdot ovat samalla valittuna, kirjainpari ”bl” sanassa ”blini” liitetään siten, että tulos näyttää käsin kirjoitetun kaltaiselta.

  Valinnaiset ligatuurit

  Ovat typografisia korvausmerkkejä kirjainpareille, esimerkiksi ct, st ja ft.

  Huomautus:

  Vaikka ligatuurien merkit näyttävätkin toisiinsa liitetyiltä, niitä voi muokata yksitellen täysin vapaasti, eikä oikeinkirjoituksen tarkistus pidä sanaa väärin kirjoitettuna.

  Koriste

  Käyttää koristekuvioita (tyyliteltyjä kirjaimia, joissa on hyvin pitkiä viivoja).

  Vanha tyyli

  Kaikki numerot ovat tavanomaista matalampia, ja osa niistä ulottuu peruslinjan alapuolelle.

  Tyylivaihtoehdot

  Muodostaa tyyliteltyjä merkkejä, joiden tavoitteena on vain esteettinen vaikutelma.

  Vaihtoehtoiset otsikkotyylit

  Muotoilee merkit (yleensä isot kirjaimet), jotka on tarkoitettu käytettäväksi kookkaassa tekstissä, kuten otsikoissa.

  Ornamentit

  Ornamentit lisäävät kirjasinperheeseen yksilöllisen vivahteen. Niitä voidaan käyttää otsikkosivun koristeina, kappalemerkkeinä, tekstilohkojen erottajina tai toistuvina viivoina ja reunoina.

  Järjestysluvut

  Muotoilee järjestyslukujen päätteet (kuten sanoissa 1st ja 2nd) automaattisesti yläindekseiksi. Myös muut samankaltaiset merkit, kuten espanjan kielen sanojen segunda ja segundo (2a ja 2o) päätteet muuttuvat oikean näköisiksi.

  Murtoluvut

  Muotoilee murtoluvut automaattisesti; vinoviivalla erotetut numerot (esimerkiksi 1/2) muuttuvat murtoluvuksi (esimerkiksi ).

  Huomautus:

  Et voi esikatsella Photoshopissa OpenType-ominaisuuksia, kuten kontekstuaalisia vaihtoehtoja, ligatuureja ja erikoismerkkejä, ennen niiden käyttämistä. Voit kuitenkin esikatsella ja käyttää OpenType-ominaisuuksia Adobe Illustratorin Kuviot-paneelin avulla. Kopioi ja liitä teksti Adobe Illustratoriin ja esikatsele ja käytä OpenType-ominaisuuksia Kuviot-paneelin avulla. Sitten voit liittää tekstin takaisin Photoshopiin.

OpenType SVG -kirjasimet

Photoshop tukee OpenType SVG -kirjasimia, ja sen mukana toimitetaan Trajan Color Concept sekä EmojiOne-kirjasin. OpenType SVG -kirjasimet sisältävät useita värejä ja liukuvärejä samassa kuviossa. Mac OS -ympäristössä Apple Color Emoji -kirjasinta tuetaan rajallisesti, vaikka se ei ole OpenType SVG -kirjasin.

v2_SQD
OpenType SVG -kirjasimet: useita värejä ja liukuvärejä

Esimerkiksi emoji-kirjasimet ovat OpenType SVG -kirjasimia. Käyttämällä emoji-kirjasimia voit lisätä dokumentteihin monenlaisia värikkäitä ja graafisia hahmoja, kuten hymiöitä, lippuja, tienviittoja, eläimiä, ihmisiä, ruokaa ja maamerkkejä. OpenType SVG -emoji-kirjasimilla, kuten EmojiOne-kirjasimella, voit luoda kuvioista tietynlaisia yhdistelmäkuvioita. Voit luoda esimerkiksi eri maiden lippuja tai vaihtaa oletushahmojen ihonvärin.

Lisätietoja on kohdassa SVG-kirjasinten käyttäminen.

Muuntautuvat OpenType-kirjasimet

Muuntautuvat OpenType-kirjasimet tukevat mukautettuja määritteitä, kuten paksuutta, leveyttä, kallistusta ja optista kokoa. Photoshopin mukana toimitetaan useita muuntautuvia kirjasimia, joiden paksuutta, leveyttä ja kallistusta voit säätää käyttämällä Ominaisuudet-paneelin käteviä liukusäätimiä. Voit etsiä muuntautuvia kirjasimia Merkki-paneelissa tai asetusrivillä hakemalla muuttujaa kirjasinluettelosta. Voit myös etsiä kirjasimen nimen vieressä olevaa -kuvaketta.

some-variable-fonts
Kirjasinluettelo: Joitakin muuntautuvia kirjasimia
font-slider-controls
Ominaisuudet-paneeli: Muuntautuvien kirjasimien liukusäätimet

Kun säädät liukusäätimiä, Photoshop valitsee automaattisesti nykyisiä asetuksia parhaiten vastaavan tekstityylin. Jos esimerkiksi lisäät normaalin tekstityylin kallistusta, Photoshop muuttaa sen automaattisesti kursivoinniksi.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö